monnet@monnet.es

932 761 679 • 637 587 543

Urgències:

608 438 500

Blog Monnet

Blog sobre servicios de limpieza

NADAL 2021

NADAL 2021

NADAL 2021

En aquests dos darrers anys hem après a caminar més a poc a poc, a córrer menys, a cuidar-nos nosaltres mateixos ia cuidar més dels nostres.

Hem après a cuidar, millorar i arreglar les nostres cases per crear llars on poder viatjar, cantar, ballar, somiar, des dels nostres salons, mentre esperàvem que passés la tempesta.

En aquests dos darrers anys hem comprès el que realment importa: les persones, la vida, la salut, l'amor, la família, el treball en equip, la col·laboració i la solidaritat.

Hem après a valorar les coses senzilles com el menjar, l'aigua, la llum, l'abric, coses que havíem donat per fet que sempre estarien allà.

Potser la vida mai no tornarà a ser com era abans, potser no anàvem bé per aquest camí. Potser això permet crear un planeta millor, menys consumista, menys contaminat, menys centrat en el poder i els diners i més centrat en la vida, l'ecologia, la reutilització, el reciclatge i la reinvenció.

De vegades menys, és més, i no necessitem tantes coses per ser felices. Els cors feliços no es compren amb diners o amb una bona acció, sinó amb un treball dur, diari, de comprensió, compassió, respecte i amor.

L'equip directiu de Món Net i Verd, S.L., els desitja un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou 2022, i els dóna les gràcies per confiar en nosaltres encara en les situacions més difícils. Esperem poder seguir ajudant a crear benestar a casa, edificis i centres de treball.

Continuar leyendo
221 visitas

Com sol·licitar un pressupost de neteja?

Com sol·licitar un pressupost de neteja?

T'ha tocat la presidència de la comunitat de veïns i els veïns no es posen d'acord per netejar l'escala a torns o es queixen del servei de neteja actual.

T'encarregues de la contractació de proveïdors de la teva empresa, botiga, oficina, restaurant, etc., i has de buscar una empresa de neteja que a més proveeixi els estris, productes, maquinària i el subministrament de consumibles com el paper higiènic, els tovallons seca mans o el sabó de mans.

Has fet reformes a casa i necessites que netegin el desastre que han deixat els industrials.

T'has mudat a un pis meravellós al centre de la ciutat, però aquest terra hidràulic tan bonic no brilla.

Qui no s'ha vist mai reflectit en alguna d'aquestes situacions? Us donarem consells bàsics a l'hora de demanar pressupostos de neteja a empreses.

Per demanar un pressupost cal tenir clares diverses coses:

És un servei puntual o esporàdic? El contractaré en una única ocasió, o serà un servei continuat en el temps?

Un servei de neteja esporàdic com una neteja de fons, una neteja d'obra i posada a punt, un abrillantat, etc., sol ser més car que un servei de manteniment amb freqüència diària, setmanal, mensual, etc. A les empreses de neteja els suposa molta més feina de logística muntar un servei puntual que organitzar un servei de manteniment. A més, a llarg termini és molt més rendible un manteniment amb una quota mensual que fer un únic servei, facturar-lo i cobrar-lo i no tornar mai més. És per això que normalment trobarem més competència i equivalència entre empreses de neteja pel que fa als manteniments que als serveis esporàdics o especialitzats, que solen ser més cars i costa més trobar-ne empreses especialitzades.

És un servei de neteja bàsic o és un servei especialitzat, amb maquinària, amb alçada, amb perillositat, etc.?

Una neteja bàsica seria un servei de manteniment diari o setmanal en una comunitat de veïns o botiga, per exemple, en què la neteja consisteix a escombrar, fregar, eliminar la pols, netejar els lavabos, portes, etc., coses senzilles, repetitives i realitzables sense una especialització o formació tècnica.

Per contra, un servei especialitzat requereix normalment formació, experiència i coneixements tècnics per a la seva realització, ja sigui per la seva perillositat: neteja en alçada amb escales, bastides o arnesos; pels riscos que pot representar per a la salut: neteja d’obra o neteja amb productes químics que poden desprendre gasos tòxics, utilització d’EPIs i formació en Prevenció de Riscos Laborals; o bé, treballs de neteja amb maquinària: neteja de tapisseries amb màquina d'injecció i extracció, neteja de terres plàstics amb decapant alcalí i màquina rotativa, tractaments de terres i abrillantats amb màquina rotativa i ceres, etc.

Tal com hem vist a l'apartat anterior, la neteja especialitzada, en ser més complicada, sempre es cobrarà més cara que un manteniment de neteja bàsic.

Quants pressupostos he de demanar a diferents empreses?

El que és habitual és demanar 3 pressupostos de neteja a diferents empreses o autònoms, per poder realitzar una comparativa de preus, serveis i freqüències, i triar per consens dels veïns en el cas de les comunitats, de la junta directiva en el cas d'empreses o en consens per la família o la parella en el cas d'habitatges particulars.

Intenta sempre demanar els mateixos serveis i freqüències a les visites amb els comercials, per poder comparar d'una manera real els pressupostos.

Intenta, sempre que sigui possible, que les visites siguin presencials. El comercial de l’empresa és la cara visible o imatge de l’empresa. Només aquesta primera visita ja us pot donar molta informació de la resta de l'equip de treball.

Com triar una empresa de neteja?

Hi ha 3 regles d'or per triar una empresa de neteja i cap d’elles és el preu.

 • La primera regla d'or és que sigui una empresa seriosa, legal i correcta.
  • Que l'empresa tingui assegurats i contractats legalment tots els netejadors. L'empresari que no obeeix normatives per estalviar-se costos assumeix riscos, però el client també, i, a vegades, el que és barat surt car.
  • Que compleixi les normatives vigents. Assegurança de RC, assegurança d'accidents col·lectius, etc.
  • Que segueixi la política de prevenció de riscos laborals.
  • Que compleixi les normatives de protecció de dades.
  • Que els treballadors passin exàmens o revisions mèdiques de salut que acreditin que els seus netejadors estan capacitats per exercir les tasques de neteja.
  • Que els productes, estris i maquinària de neteja estiguin homologats i els seus treballadors els manipulin amb uniformes i EPIs.
 • La segona regla és l’experiència, sap més el diable per vell que per diable.
  • Cal donar oportunitats a les empreses noves o emergents, però és important veure la història i la trajectòria en el temps d'una empresa. Com més anys porti funcionant, probablement més errors hauran comès i més hauran après, amb la qual cosa més experiència tindran a l'hora de fer una bona feina i oferir un servei de qualitat.
  • Donar importància a l'antiguitat de la seva plantilla. Tenen molt personal rotatiu, canvien cada dos per tres per evitar fer fixos els empleats? Un netejador nou o descontent per no tenir una feina estable, pot reflectir el seu descontent o inexperiència fent un servei de qualitat inferior.
  • Qui són els clients? És important saber què opinen els seus clients. No hi ha ningú que recomani millor una empresa que un client satisfet.
 • La qualitat en el servei i els detalls.
  • Una empresa és una piràmide en què cada peó juga un paper important en el funcionament de la mateixa. És important que els netejadors tinguin una bona imatge, siguin educats i amables amb els clients, que vagin amb els uniformes de treball nets, que vagin amb els estris nets, les furgonetes, etc.
  • La supervisió dels serveis, que tinguin encarregats o especialistes. Que hi hagi personal d’oficina que atengui al telèfon i ajudi a resoldre tots els problemes que sorgiran al llarg de la relació comercial.
  • Que tinguin pàgina web, oficina, telèfon d’atenció al client, que siguin transparents i emetin tota la documentació que els sol·licitin els seus clients.
  • Que sigui una empresa amb cara i ulls.

Com sé que és una empresa seriosa i que ho tenen tot en regla?

 • Si tenen una oficina, pàgina web, correu electrònic i telèfons d'atenció al client.
 • Si el personal està assegurat a la seguretat social. Poden sol·licitar els RNT i RLC mensualment per corroborar que els netejadors estan assegurats i cotitzen.
 • Si posen suplències en cas de baixes mèdiques o vacances del personal habitual.
 • Si el personal passa revisions mèdiques de salut.
 • Si el personal té formació en Prevenció de Riscos Laborals, 2 hores formació bàsica del lloc de treball, o PRL de neteja a l'obra de 8h, 20h i 60h.
 • Si hi ha supervisors, encarregats o especialistes que controlen els serveis de neteja de la resta de netejadors rasos o bàsics.
 • Si aquests encarregats especialistes tenen formació extra com a manipulació de plataformes elevadores, formació PRL en altura, formació en la utilització de maquinària, etc.
 • Si el personal va uniformat i se'ls lliuren EPIs (guants, màscares, ulleres, armilles reflectores, etc.).
 • Si l’empresa disposa duna assegurança de RC.
 • Si l’empresa disposa d’assegurança d’accident laboral.
 • Si l’empresa té vehicles propis.
 • Si l’empresa té maquinària pròpia.
 • Si l'empresa i els netejadors utilitzen estris i productes de neteja homologats i amb etiquetatge.
 • Si estan al corrent de pagament de la Seguretat Social i d'hisenda. Podeu sol·licitar els certificats i comprovants bancaris mensualment.
 • Si l'empresa està donada d'alta a plataformes de treball com ara Obralia.
 • Si fan contractes o pressupostos amb segell i signatura d'empresa.
 • Si els vostres contractes, factures, etc., porten les dades fiscals de l'empresa visibles i accessibles.
 • Si els mètodes de cobrament són mitjançant entitats bancàries.
 • Si compleixen la normativa de protecció de dades a l'empresa.
 • Si disposen d'un mètode de control o fitxatge dels vostres netejadors de manera que tant empresa com client puguin corroborar que realment s'estan realitzant els serveis de neteja contractats.

Què passa si vull canviar d'empresa de neteja a la meva comunitat de veïns o empresa, però actualment ja hi ha una altra empresa de neteja amb la què no estic satisfet?

 Abans de res, hem de veure quin és el contracte de manteniment de neteja actual, quina és la seva durada, condicions, preavís per poder no renovar o cancel·lar els serveis a la finalització de la permanència del contracte, etc.

Sempre és recomanable parlar amb l’empresa, i notificar la no renovació o baixa per via escrita, carta, correu electrònic o burofax.

Tot i que el client no estigui content amb l'empresa de neteja actual o anterior, abans de fer el canvi amb la nova empresa, el client ha de saber que hi ha l'obligació de fer la subrogació del personal antic o de l'empresa anterior, per la nova empresa.

Què és la subrogació?

La subrogació és el canvi de titularitat d’una empresa per una altra, bé perquè es transmet la totalitat de l’empresa en el seu conjunt, o perquè hi ha una transmissió d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma, i això suposa per als treballadors que hi ha un canvi de titularitat de l'ocupador.

L'empresa entrant té l'obligació de contractar tots els treballadors afectats per la subrogació, i aquests tenen l'obligació de ser subrogats.

D'altra banda, el nou empresari queda obligat a respectar els drets laborals i de Seguretat Social de l'anterior empresa, incloent-hi el salari, la categoria, els compromisos de pensions, en els termes previstos a la seva normativa específica, i, en general, quantes obligacions l'empresari cedent ha adquirit, si bé l'extensió de les obligacions i els drets varia en funció de la causa que va justificar l'obligació de subrogar.

En definitiva, l'únic canvi que hi ha per al treballador és la persona que li paga -anomenada ocupador- però se li respectarà el salari, l'antiguitat, la jornada laboral, la categoria, les funcions...

Com evitar la subrogació de l’operari de neteja de l’empresa anterior si està fent malament el servei?

Malauradament, sol ser difícil evitar aquest tràmit. Però com a totes les lleis, sempre hi ha excepcions a la regla. L'obligació de subrogar un netejador es produeix quan l'empleat fa 4 mesos o més al mateix centre de treball. Per això, si ja hem transmès les nostres queixes o sol·licituds de millora del servei a l'empresa de neteja, però la situació o el servei no ha canviat o millorat, i si sabem amb antelació que farem un canvi d'empresa de neteja, el recomanable és sol·licitar un canvi de netejador, de manera que a la finalització del contracte i abans d'entrar la nova empresa, el netejador faci menys de 4 mesos al lloc de treball. L'altra opció és més burocràtica i bel·licosa, però es pot enviar una carta certificada o un burofax en què el client exposi la seva insatisfacció amb el servei i contracte actual i en què s'expressi l'incompliment del mateix.

Si voleu sol·licitar un pressupost de neteja sense compromís no dubteu a trucar-nos al 932761679 o al 637587543 o per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. oa través de la nostra pàgina web https://www.monnet.es/es/presupuesto-de- neteja.

Continuar leyendo
338 visitas

Com fer la bugada?

Com fer la bugada?

Rentar la roba a casa és una cosa habitual, però saps com fer la bugada correctament? Saps com cuidar i no fer malbé la teva roba? Com no barrejar els colors, els diferents teixits, etc.?

Rentar la roba de l'inrevés, dona-li la volta a aquest jersei

En primer lloc, sempre, sempre, sempre, hem de donar-li la volta a tota la roba. Posar-la de l'inrevés. I per què? Et preguntaràs. La fricció de la roba contra les parets metàl·liques del tambor de la rentadora, i fins i tot amb altres peces, i sobretot amb elements punxants, com cremalleres, botons, sivelles, etc., poden danyar i fins i tot causar forats a la roba. La teva roba sempre durarà més si la rentes de l'inrevés.

Separa la bugada per colors i fins i tot per teixits

Sabem que és pesat, que de vegades no tenim prou quantitat de roba per posar una rentadora només de color blanc, o només de tovalloles, o només de teixits sintètics, i a la fi, acabem barrejant-t’ho tot.

És preferible que facis un rentat econòmic o ràpid abans que barrejar-ho tot per diversos motius:

 • La roba de diversos colors pot desprendre tintes i tacar una altra roba, teixits, colors. Vegeu les instruccions de les etiquetes per assegurar-te que no destenyeix. Si ho fa, potser, millor rentar-la a mà o deixar-la en remull en una palangana o cubell perquè elimini la primera tintada. Si vas a barrejar colors, intenta que tots siguin foscos, marrons, grisos o negres, que tots siguin tons pastís o blancs, i sobretot no utilitzis lleixiu blanca a cap tipus de color, tret que en el seu etiquetatge posi que admet aquest producte químic o que vulguis aclarir o blanquejar per algun motiu en concret.
 • Sempre és millor rentar els llençols, fundes nòrdiques i coixins juntes entre si i separades de la resta de la roba.
 • Tovalloles per separat. El tipus de costura o fabricació de les tovalloles, la composició del cotó, etc., fan que no siguin unes bones companyes de la resta de la teva bugada. Desprenen pelusses, boletes de cotó, fils, que si es queden enganxades a la resta de la teva roba seran difícils d'eliminar.
 • La roba sintètica, sobretot la d'esport, no necessita uns temps de rentat tan llargs com la roba de cotó, tot el polièster en general pot rentar-se amb un rentat curt i no necessiten tant producte ni altes temperatures.
 • Vigila amb les peces delicades i si pots separades de la resta: llana d'ovella, llana d'alpaca, seda, etc. Necessiten uns rentats o programes delicats pensats per realitzar un rentat suau i amb un centrifugat curt o gairebé inexistent. Aquestes teles es poden fer malbé o encongir amb l'ús de la rentadora, si pots sempre és millor rentar-les a mà. Utilitza també producte especial per a un rentat suau o delicat.
 • Totes les calcetes, tangues, calçotets, mitges, mitjons, etc., s'han de de rentar dins de bossetes de reixeta, específiques per a això. Normalment la roba interior porta encaix, blondes, transparències, adorns, cèrcols, cordes o gomes elàstiques, tot això es pot enredar amb la resta de roba i fer-se malbé.

Tracta les taques abans de posar-ho tot a la rentadora

Moltes vegades no tenim temps i esperem que la rentadora ens doni un resultat màgic amb l'eliminació de les taques de la roba, però en moltes ocasions no és així.

Truquets per tractar taques comuns:

- Per a eliminar taques de sang o menstruació, col·loca un rajolí de lleixiu de color o pols d'oxigen actiu a sobre de la taca i frega o deixa actuar uns minuts. Si és un teixit de color blanc, pots utilitzar lleixiu blanca. Sempre s'eliminarà abans la taca si l'elimines fresca o recent, i en aquest cas la sang és millor eliminar-la amb aigua freda.

- Per a eliminar taques de greix o oli utilitza una miqueta de desengreixant domèstic. Fes una prova en una cantonada de el teixit, costura o zona no visible, si no perd el color original, aplica-llavors a la taca. També pots posar una mica de pols talcs o farina sobre de la taca i deixar actuar una estona fins que absorbeixi el greix.

- Per eliminar taques de suor, fes una pasta amb bicarbonat i suc de llimona aplica i deixa actuar unes hores, això ajudarà també per l'olor persistent d'aquestes.

- Per eliminar taques de tinta o bolígraf utilitza alcohol o acetona (lleva esmalt per a ungles).

Quant producte utilitzar?

No per posar més productes la roba quedarà més neta, o es rentarà millor. Si utilitzes detergent en pols o en líquid, mesura amb la tapa o cassoleta amb la que venen quina és la quantitat que has de fer servir en funció de la brutícia de la roba, de la duresa de l'aigua, si té més o menys calç o si és més salina o menys, de la temperatura del rentat que faràs servir en aquest programa i de la quantitat de roba que vas a rentar.

Si t’emboliques amb això, fes servir càpsules. Són tan senzilles com les del rentavaixelles, es col·loquen dins del tambor, abans de la roba, i amb 1 càpsula o 2, si la roba està molt bruta o hi ha molta quantitat de roba, és suficient perquè la teva roba quedi neta i olori bé.

Evita utilitzar molta lleixiu blanca, fa malbé i corroeix els teixits, els treu qualitat i densitat. Si la faràs servir, que sigui de bona qualitat i pensada especialment per a roba. Hi ha diverses marques bones al supermercat.

Passa't al lleixiu de color o les pols d'oxigen actiu. Si vols estalviar diners, pots afegir una mica d'aigua oxigenada o bicarbonat, en comptes del lleixiu de color o l’oxigen actiu.

Evita utilitzar el suavitzant. Fes-lo servir només en el rentat de les tovalloles, els llençols, o la roba de casa, mantes, edredons, cobrellits, etc. Tota la roba que tingui gomes o elàstics i se li afegeixi suavitzant, a la llarga, perdrà la seva elasticitat i flexibilitat, es donarà de si i es farà malbé.

No carreguis en excés la rentadora

Mira bé quina és la càrrega total o quilograms que pot rentar la teva màquina. No sobrepassis aquest pes. La roba apilonada no es mou ni es fricciona contra les parets de la rentadora ni contra la resta de la bugada i, per tant, no es frega ni es renta. A més, pots danyar el motor de la rentadora, causar trencaments o desperfectes, pot sortir aigua del dipòsit i inundar el safareig.

Si poses la rentadora és perquè la vas a estendre o ficar a l'assecadora quan acabi, si no, millor no la posis

La roba dins de la rentadora pateix un procés de centrifugat. Això implica que es retorça i s'arruga. A més, està mullada o humida. Si no l’estens a l'acabar es poden produir dues coses:

 • Arrugues impossibles de planxar i eliminar. Com més estona passi dins el tambor sense estendre-la i assecar-se, més difícil serà després eliminar les arrugues.
 • Olor a humitat, bactèries i fins i tot que la hagis de tornar a posar a rentar.

Estén sacsejant tota la teva roba

Sacseja la roba i intenta eliminar el màxim d'arrugues abans d'estendre-la. Com més arrugues aconsegueixis treure a l’estendre la roba, menys hauràs de planxar o doblegar.

Intenta-la estendre amb pinces de plàstic, suaus i que no taquin o facin malbé la roba.

Estén-la d'una manera espaiosa i estirada.

Deixa-la assecar bé, no la recullis humida, guardar la roba humida pot provocar males olors, bacteris i infeccions a la pell.

Espero que aquest article t'hagi estat útil.

Si necessites ajuda en la teva llar amb la neteja o la bugaderia o vols delegar en professionals la cura de la teva llar, posa't en contacte amb nosaltres a l'932761679 o 637587543, o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i et elaborarem un pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
488 visitas
0 Comentarios

ANIT VAIG SOMIAR AMB UN MÓN MILLOR

ANIT VAIG SOMIAR AMB UN MÓN MILLOR

Anit vaig somiar amb un món millor. Vaig somiar amb un món en el qual a totes les persones ens ensenyessin a estimar-nos i respectar-nos, primer a nosaltres mateixos i després al proïsme. A acceptar-nos amb els nostres defectes i les nostres virtuts.

Vaig somiar amb un món en el qual totes les persones tenien les mateixes oportunitats d'aprendre i estudiar, independentment de si vivien en una barraca o en una mansió, sense importar l'origen ètnic-social de la teva família.

Vaig somiar amb un món en el qual totes les persones podien arribar a aconseguir una feina digna que els permetés ser independents econòmicament i complir els seus somnis.

Vaig somiar amb un món en el qual totes les malalties podien ser curades. En les que tothom tenia accés a la sanitat, on atenien a tots els pacients per igual, on els casos greus eren tractats amb prioritat i es detectaven a temps totes les malalties mortals per poder curar els cossos abans que arribés la fi.

Ahir a la nit vaig somiar amb un món en el que era igual el país del que venies, perquè totes les persones d'aquest món eren tractades igual sense importar la seva edat, el seu sexe, el seu color de pell, el seu idioma o els diners que portessin a la butxaca.

Vaig somiar amb un món en el que els diners eren només diners, i tenir més o menys no canviava els valors, ni dignificava als que el posseïen ni menyspreava als que no en tenien.

Vaig somiar amb un món en què les relacions es basaven en l'amor. I on tothom acceptava i respectava la vida sexual i sentimental de tots i cadascun, sense jutjar, sense menysprear. Unes relacions de parella sanes, mai basades en la toxicitat, les lluites de poder o la dominació d'un sobre l'altre.

Vaig somiar amb un món en què no existia la paraula masclisme. En el qual les dones eren lliures, podien vestir com elles volien i no eren jutjades. Un món en el qual no es culpabilitzava a les dones ni pel seu físic, ni per les seves idees, ni pel seu comportament. Vaig somiar en un món en què no existia la violència. Vaig somiar amb la igualtat salarial...

Ahir a la nit vaig somiar amb un món en el qual els nens i nenes eren feliços, no existia el treball infantil, ni la violència, ni els abusos sexuals. Vaig somiar amb un món en què cap nen havia de viure i patir la guerra. Vaig somiar que tots podien llegir, jugar, aprendre, estimar-se...

Vaig somiar amb un món en què les empreses creaven vehicles elèctrics i que respectaven al medi ambient.

Vaig somiar amb un món en el qual no es destruïen selves ni boscos per incendis provocats per persones, ni per robar-los la fusta, la llar i el menjar als animals que hi vivien allà.

Ahir a la nit vaig somiar amb un món millor, i en despertar, vaig mirar al cel i vaig demanar que algun dia aquest somni es faci realitat.

 

L'equip de Món Net i Verd, S.L. els desitja unes Bones Festes plenes de pau, amor i felicitat i un Feliç Any Nou 2019. Com cada any l'import dels regals nadalencs per als clients, es dipositarà en les ONGs Creu Roja i Metges sense Fronteres.

Continuar leyendo
1682 visitas

Conservació, neteja, brillantor i polit de terres de terratzo

Conservació, neteja, brillantor i polit de terres de terratzo

Els Terres de Terratzo són revestiments de ciment endurit prefabricats en rajoles de diferents dimensions (30 x 30 o 60 x 60 cm) o in situ en superfícies contínues.

En la seva confecció es disposen en la seva superfície: àrids petris com marbre o altres pedres triturades conglomerades, amb ciment hidràulic, adicionándole pigments que proporcionen la coloració de fons com a color dominant i que caracteritza el terra de l'habitació o el sector on es col·loca.

La superfície posteriorment es pulimenta.

El terratzo és un dels materials utilitzats tant en exteriors com en interiors d'edificis, i que menors problemes de conservació presenta.

La barreja de pedres naturals i marbre produeix una àmplia gamma de colors i motius. Com el formigó, el terratzo resulta excepcionalment resistent, sobretot quan s'ha premsat de forma hidràulica.

És de summa importància l'existència de juntes de dilatació resoltes mitjançant bandes de llautó amb un gruix mínim d'1 mm i una alçada en l'ordre dels 2,5 cm formant quadres en el paviment.

La superfície ha de quedar perfectament plana i sense que es mogui cap peça, en donar suport sobre una base de sorra i ciment. Si alguna rajola es desplaça lleugerament en algun dels seus vores, pot indicar fuita d'aigua en alguna conducció sanitària o de calefacció que corre per sota.

El terratzo fabricat in situ tenir el seu auge en les dècades de 1960 i 1970.

Avui dia es prefereix la col·locació de terratzo en rajoles.

Recomanacions per a la seva correcta conservació:

1. Utilitzar protectors per potes de taules i de cadires: a més de protegir el sòl del desgast per ratllades, frenarem el contacte amb el terra i evitarem així els grinyols pel moviment.

2. Posar catifes i màrfegues en punts estratègics: no només protegeixen el sòl sinó que també li donen un aspecte acollidor a llars i oficines. Les catifes no cal associar-les només al hivern, hi ha moltes de diferents textures com el bambú, el cànem, etc., que també són aptes i ideals per a l'estiu.

3. Col·locar protectors sota de les plantes: la calç de l'aigua s'acumula i juntament amb la humitat creen cèrcols foscos molt difícils d'eliminar en una superfície porosa i absorbent com és el terratzo.

4. Netejar amb mopa, millor que amb escombra: l'escombra ratlla i provoca esgarrapades a terra, i a més escampa les partícules de pols per l'aire. Utilitza millor una mopa amb esprai especial per recuperar la brillantor dels sòls de terratzo.

5. Recollir els líquids vessats al més aviat possible: el terratzo és un sòl porós que absorbeix ràpidament el producte i això no només provoca una pèrdua de brillantor, sinó les antiestètiques taques. Especial cura amb les begudes gasoses, vins o begudes alcohòliques, i si tens animals de companyia, amb els vòmits, orins i defecacions, en ser àcids es mengen la brillantor de la pedra. En quant caigui algun líquid a terra assecar-lo amb paper i posteriorment amb una baieta o el pal de fregar amb aigua neta i una mica de sabó neutre. Evita el lleixiu, amb l'olor del lleixiu, els gats i gossos tornen a orinar o defecar al mateix lloc.

Com netejar el terra de terratzo

La millor manera de netejar els sòls de terratzo és barrejar aigua amb sabó líquid.

Millor amb aigua tèbia i un sabó amb PH neutre, un pal de fregar de cotó o microfibra ben net.

Per eliminar les taques evitarem utilitzar raspalls o nanes d'acer, així mateix, tampoc utilitzarem productes químics abrasius, ja que li trauríem la cera i rayaríamos tota la superfície. L'ideal és fregar la taca amb una baieta humida amb sabó neutre.

Si la taca està seca i no surt amb aigua i sabó, aplicarem amb un drap de cotó una barreja de dissolvent de pintures amb una mica d'aigua i tot seguit passarem una baieta humida amb aigua tèbia.

Evitar netejar el terra de terratzo amb:

1. Vinagre: Moltes persones recorren al vinagre com a netejador perquè és totalment natural i no tòxic. El vinagre és excel·lent en la majoria dels sòls, però mai ha de ser usat en els de terratzo. El vinagre és un producte molt àcid, el que sol ser el que ho fa un gran netejador universal, però l'àcid pot causar que s'adulterin o gravin en aquest tipus de superfície. Aquest dany és un rebot dur i normalment requerirà un polit i recollit de tot el pis.

2. Neteja amb abrasius: no utilitzar productes com el lleixiu, sal fumen, decapants alcalins, etc. Es mengen la brillantor, i fins i tot la superfície del sòl i deixen les partícules de pedra sense protecció.

Com abrillantar terres de terratzo

Per abrillantar un sòl de terratzo de forma manual i a casa, un bon truc és barrejar aigua i sabó amb amoníac. Preparem una galleda amb aigua tèbia, sabó amb PH neutre i un rajolí d'amoníac. A mesura que s'utilitzi aquesta tècnica veuràs que el terratzo augmenta la seva brillantor. L'amoníac elimina el greix del sòl.

Un altre truc és passar una mopa amb esprai de cera de terratzo. Aquest producte es pot adquirir fàcilment en drogueries o supermercats. Es pot aplicar amb mopa o bé posant un rajolí de cera dins de la galleda d'aigua tèbia amb sabó neutre i fregar amb un pal de fregar de cotó o microfibra.

Abrillantat professional

Món Net i Verd, S.L. recomana abrillantar els sòls de terratzo per a un correcte manteniment d'aquest tipus de paviments i per mantenir la brillantor natural de la pedra.

En un tractament professional es realitza una neteja exhaustiva del paviment amb decapant i sals. Posteriorment es tracten les taques amb productes alcalins suaus i si cal s'omplen les esquerdes o forats amb una pasta especial. I per finalitzar es cristal·litza terra amb una màquina rotativa amb disc de llana d'acer del nombre adequat a aquesta superfície.

Si està interessat en fer un abrillantat o cristal·litzat del seu pis, comunitat de veïns o negoci, no dubti en trucar-nos i demanar un pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
3030 visitas

COM ELIMINAR GRAFITS

COM ELIMINAR GRAFITS

En primer lloc cal identificar el tipus de superfície sobre el qual s'ha fet el grafit:

Maó, pedra, formigó, alumini apartador, caixes de serveis públics i pals, senyals de trànsit, parades d'autobusos, paviment, fusta i vidre són només alguns dels materials que tenen en comú, la presència de grafits a la seva superfície; aquestes superfícies poden ser llises o texturitzada i algunes estar pintades amb material protector.

Mentre que la majoria de grafits es fan amb pintura en aerosol, han proliferat els grafits que utilitzen marcadors, adhesius (adhesius), betum i els productes de decapatge per donar un efecte de decoloració.

Recordeu que l'ideal és remoure-ho quan s'identifica perquè el temps de permanència del grafit generalment impacta la facilitat amb què es pot treure, a major temps, més dificultat.

Amb l'anterior queda clar que depenent de la substància a ser eliminada, cada superfície requereix o respon millor a un mètode particular.

En segon lloc cal seleccionar el mètode d'eliminació del grafit:

Opció A) Pintar la superfície:

El procediment més econòmic és el d'utilitzar pintura per cobrir un grafit, utilitzat especialment en superfície llises i pintades, com parets blanques, o extenses façanes, fins i tot en llocs on permanentment estan pintant.

Opció B) Removedor químics:

Els removedor químics varien entre si, però en general el més fort i ràpid és el conegut dissolvent. Recordeu que usualment el resultat és poc estètic si no l'elimina completament, el pot utilitzar per a zones petites, assegurant sempre de provar la reacció del material abans de començar la seva utilització. No es recomana per a superfícies pintades, funciona millor en pedra o granit.

Per a treballs petits, com treure la pintura d'aerosol i marcadors dels pals de llum i caixes de serveis públics, utilitzeu un producte d'eliminació de grafits o pintades i l'aplica a la superfície amb un drap escorrent vigorosament, per a aquests casos els productes disponibles en supermercats poden ser suficient, per a grans treballs segurament requerirà un producte industrial i l'aplicació professionals.

Opció C) Rentat a pressió:

És un dels procediments més utilitzats pels professionals, es fa amb una màquina d'aigua a pressió tipus KARCHER, combinada amb un dissolvent específic per remoure grafits. Cal aplicar el producte químic en primer lloc, ja sigui en pasta, esprai, líquid o gel, i deixar-lo actuar, mirar l'etiquetatge del producte, com a mínim es recomana 5 minuts. A continuació apliquem l'aigua a pressió amb la màquina. L'aigua calenta és útil per eliminar el grafit de les superfícies metàl·liques. En altres superfícies pot provocar una ràpida evaporació del dissolvent del producte, reduint la seva eficàcia.

Opció D) Netejador amb raig de sorra:

Els netejadors amb raig de sorra són netejadors a pressió poderosos que llancen una barreja d'aigua i sorra per netejar una superfície. Hi ha diferents tipus de netejadors amb raig de sorra, així que has d'assegurar-seleccionar un apropiat per treure grafit. Tingues en compte que aquests aparells també poden treure la pintura subjacent, així que generalment hauràs usar-los sobre una superfície plana.

 • Pots fer servir netejadors amb raig de sorra per netejar una àmplia varietat de superfícies, incloent ciment, metall, maó, paleta i fusta.
 • Els netejadors amb raig de sorra poden ser erosius. Vés amb compte si els fas servir sobre pedra vella, maó i fusta, ja que poden accelerar el deteriorament de les superfícies poroses.
 • Aquests netejadors també poden treure pintura, òxid i greix.

Opció E) Mitjans de neteja de grafits alternatius:

 • La closca de nou: és una opció menys erosiva que la sorra de sílice. És menys abrasiva per a parets i estructures. Després de l'impacte contra la superfície, la majoria de les partícules de closca de nou es trenca en una pols fina.
 • Vidres de bicarbonat.
 • Cristalls de sosa.
 • Gel sec.

En tercer lloc, es recomana l'aplicació d'una capa protectora:

Hi ha dos tipus de recobriments protectors anti-grafits:

 • Temporal: És un revestiment de forma de pel·lícula desprendible protectora, que actua com una barrera per a la impregnació de la pintura a la superfície i existeixen, al seu torn, dos tipus: el de silicona amb base de dissolvent i el recobriment de polisacàrid a base d'aigua.
 • Permanent: Són bàsicament les pintures resistents a productes químics. Permeten mescles de dissolvents per pintures, tintes i colorants, deixant al mateix temps la pintura i sense afectar-se pels processos de neteja o eliminació. El principal avantatge és que són dures i impenetrables per a la pintura dels grafits.

Tots dos estan disponibles a recobriment:

 • Transparent: El recobriment transparent manté l'aspecte natural del substrat, i estan disponibles en una gamma de brillantors per adaptar-se el més possible a l'acabat original de la superfície.
 • Pigmentat: els recobriments pigmentats realitzen la doble funció d'esborrar el grafit existent i proporcionar una superfície pintada de la qual es pot ser fàcilment eliminat si torna a passar.

Tots dos recobriments es poden aplicar amb brotxa, corró i / o aerosols. Evitar sempre la polvorització en àrees amb poca ventilació.

Si necessites ajuda professional per a eliminar grafitis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres i demanar pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
1234 visitas

Com netejar i cuidar les plantes d'interior de casa teva

Com netejar i cuidar les plantes d'interior de casa teva

Les plantes d'interiors poden proveir a la nostra casa d'un aire més pur i d'una aparença més alegre, tot mentre t'ofereixen un passatemps molt agradable i que requereix de poc manteniment. Lamentablement, les fulles de les teves plantes d'interiors acumularan una capa de pols i brutícia amb el pas del temps. Si no les neteges, la pols de les fulles atraurà insectes, floridura i bacteris que s'alimenten de la matèria orgànica que conté la pols. A més, aquesta brutícia bloqueja la llum, la qual cosa dificulta que les plantes foto sintetitzin el seu aliment. Que les plantes facin la fotosíntesi és també beneficiós per a la nostra llar, ja que neteja l'aire i la torna un lloc més sa i agradable. Aprendre a netejar ocasionalment les plantes d'interiors t'ajudarà a evitar aquests problemes.

El primer que cal fer és treure les fulles mortes per facilitar la vida a les teves plantes. Un cop per setmana és suficient, encara que t'aconsellem que li facis un cop d'ull cada dia, especialment si són plantes d'interior ja que aquestes plantes solen ser més delicades i (per qüestió d'espai) estan en testos petits. Per això és que de seguida cauen les fulles i no es veuen fins que la planta s'ofega perquè li obstrueixen la terra, que és per on beu.

Com netejar les fulles de les plantes:

Esbandeix les fulles de les plantes d'interiors amb regularitat. El millor pas preventiu que pots aplicar per evitar les fulles brutes és esbandir amb aigua tèbia amb regularitat. Evita aplicar aigua freda, perquè pot causar taques a les fulles i commocionar les arrels. Recorda que gairebé totes les plantes d'interior provenen dels tròpics, pel que estan acostumades a la pluja càlida.

 • Per esbandir una planta d'interior petita: posa-la dins de la pica de la cuina. Ruixa-la amb l'aixeta directament, o bé amb un polvoritzador ple d'aigua.
 • Pots esbandir les plantes d'interiors grans posant-les en la dutxa. Les dutxes que tenen una extensió amb braç flexible funcionen molt bé per a aquesta tasca. Deixa que la planta s'escorri i s'assequi abans de tornar a posar-la en el seu lloc.

Per a una neteja estàndard, l'únic que necessites és una mica d'aigua. Segons el tipus de fulla que tingui la teva planta, hauràs de netejar les fulles de les plantes d'una manera o d'una altra:

 • Plantes de fulla gran: neteja usant una baieta de microfibra mullada en aigua o algun altre producte de neteja alternatiu.
 • Plantes de fulla petita: Quan la fulla és molt petita no cal netejar-la fulla a fulla. El millor sistema és polvoritzar una mica d'aigua per sobre amb un vaporitzador, i sacsejar-la suaument.
 • Plantes de fulles vellutades: Utilitza un raspall de truja o pèl suau per fregar-les amb delicadesa, ja que el drap normal, com tenen relleu, no les neteja bé. Igualment, pots mullar-lo en producte o no, perquè per treure la pols amb el raspall ja n'hi ha prou.
 • Plantes amb flors:No es toquen! Les flors són molt delicades i no cal fer res més que treure-les quan estan seques, perquè no caiguin en la terra i ofeguin a la planta sencera.
 • Plantes amb espines tipus cactus: En aquests casos el millor és passar un pinzell o un raspall de dents que ja no serveixi, mullat en aigua, per fregar la seva superfície delicadament, per sobre de les espines.

Evita utilitzar productes comercials per donar brillantor a les fulles. Aquests productes tapen els porus de les plantes i a més reflecteixen la llum del sol que necessita per realitzar el seu procés de fotosíntesi.

Dóna-li més brillantor a les teves plantes utilitzant una sèrie de productes casolans:

 • Plàtan, cervesa o llet: Perquè les fulles de les plantes quedin precioses i amb una lluentor espectacular, prova a fregar-les amb l'interior de la closca d'un plàtan o amb un drap mullat en una mica de llet o de cervesa. Pel que sembla, l'ordi és beneficiós per a les plantes i els dóna vigor. Una altra opció per netejar les plantes és amb llet. Els donarà brillantor i, a més, resulta que la llet sencera és un excel·lent fungicida, de manera que podràs prevenir l'aparició de fongs en les teves plantes. La proporció ideal és d'una part de llet per cada deu d'aigua.
 • Vinagre: El vinagre també és ideal per netejar les fulles de les plantes ja que funciona pràcticament per a tot, per això et recomanem que adoptis el vinagre entre els teus productes de neteja. Per econòmic, per la qual ecològic i per la seva capacitat de retornar-li la brillantor a pràcticament tot, incloses les fulles de les teves plantes. En un vaporitzador posa una barreja d'aigua amb una mica de vinagre i procedeix a netejar les fulles com t'hem explicat segons el tipus de fulla.
 • Oli d'oliva o una solució suau d'aigua sabonosa: Aclareix-les bé després. Aquesta operació no has de realitzar-la en les plantes que tinguin fulles arrissades o amb pèls.
 • Assecador: Per treure la pols als rams de flors seques i que estiguin sempre nets. Passa amb molta cura l'assecador de cabells amb aire fred o tebi. Després, aplica una mica de laca pel cabell. Li donarà brillantor i evitarà que s'acumuli més pols.

Finalment, pots reforçar el vigor de les teves plantes en general afegint a l'aigua o directament a la terra aquests suplements naturals per cuidar les plantes:

 • Pòsit del cafè: Serveix com a adob per a plantes, especialment Hortènsies, Azalees i Orquídies, ja que augmenta el nivell d'acidesa del sòl, que és el que necessiten aquestes espècies. Barreja el pòsit del cafè amb la terra per aconseguir aquest efecte. Encara que vés amb compte, si veus que les fulles comencen a ressecar per les puntes és que t'has passat amb el nivell d'àcid.
 • Closca d'ou: Perquè augmenta els nivells de calci de les plantes i els dóna força. Trosseja un parell de closques d'ou i col·loca-sobre la terra al voltant de la planta.
 • Infusió de te fred: Fes-te un te i afegeix-ho a l'aigua de reg, les propietats antioxidants del te passaran a la terra i serviran de reforç a les teves plantes. A més, el te prevé la presència de fongs. Una altra manera de fer-lo servir és barrejant directament el contingut de la bosseta amb la terra de les teves plantes.
 • Terra salada: Un truc perquè les fulles de les teves plantes llueixin més brillants consisteix a afegir una mica de sal refinada a la terra del test.
Continuar leyendo
3360 visitas

Aspiradores

Aspiradores

Hi ha diverses classes d'aspiradores, però aquesta guia útil et pot ajudar a triar.

Consells útils

 • Les aspiradores sense bossa poden provocar al·lèrgies i asma.
 • Les aspiradores verticals poden ser massa pesades per a la gent gran o per a aquells amb alguna dificultat física.
 • Les aspiradores sense cable, en general, no compten amb bateria suficient com per netejar una casa sencera.

Les aspiradores són un dels artefactes més pràctics que s'han inventat. No només brinden un mètode efectiu per netejar el terra, sinó que, a més, purifiquen la qualitat de l'aire i redueixen el risc de contraure reaccions al·lèrgiques. De fet, la Xarxa Espanyola d'Aero biologia recomana passar l'aspiradora a mínim un cop per setmana com a mesura preventiva en aquelles llars on habitin persones al·lèrgiques a la pols, al pol·len i altres substàncies. No obstant això, amb l'arribada de dissenys millorats cada any, triar l'aspiradora més adequada per la teva llar i estil de vida pot ser una tasca difícil.

Et presentem una breu guia sobre els tipus d'aspiradores més importants i et descrivim alguns avantatges i desavantatges de cada model.

Aspiradores sense bossa vs. Aspiradores amb bossa

Aquests aspiradors són els tradicionals i més habituals a les cases. Estan formats per un cos rígid, ruedasy poden contenir bossa de paper d'un sol ús, reutilitzable o un dipòsit per recollir la porqueria. Tenen diferents raspalls per a totes les superfícies i un llarg tub per accedir a tots els racons.

Funcionen en totes les superfícies, arriben a tot arreu, la potència de aspirat és bona i tenen una gran capacitat.

Una de les decisions més importants és l'elecció d'un model d'aspiradora amb o sense bossa.

Tradicionalment, les aspiradores es van anar dissenyant amb bosses per recollir i emmagatzemar la pols i la brutícia acumulats que requereixen d'un canvi regular. El cost de comprar bosses noves implica un desavantatge per al pressupost; no obstant això, és un gran avantatge no haver de netejar o buidar el filtre tan seguit com amb les aspiradores sense bossa.

Els models d'aspiradora sense bossa s'han tornat populars en els darrers anys, ja que acumulen la brutícia de manera que puguis després llençar a les escombraries. Molta gent veu aquesta com una opció fàcil i, d'alguna manera, també és una opció més barata. No obstant això, buidar la bossa de l'aspiradora de manera manual no és una solució si hi ha persones al·lèrgiques vivint a casa: si no buidem la brutícia de manera correcta, ¡podem crear més embolic del que hi havia abans! Es recomana evitar l'ús de les aspiradores sense bossa si algun membre de la teva família és asmàtic o al·lèrgic a la pols.

Aspiradores verticals

Les aspiradores verticals ofereixen una extracció més potent per a terres de moqueta o tapisseries, ja que, en general, tenen major capacitat que els models cilíndrics i són ideals per a les famílies nombroses. El raspall és de gran utilitat per facilitar la succió de residus com cabells a les catifes, així que són també una molt bona opció per a les llars amb mascotes.

A més del que s'ha dit, hem de considerar que les aspiradores verticals tendeixen a ser més pesades, i, per tant, més complicades de maniobrar. Són més difícils d'utilitzar en les cantonades o sota dels mobles i tampoc poden usar-se fàcilment a les escales, de manera que potser no són les ideals per a les cases amb més d'una planta.

Aspiradores cilíndriques

Els models d'aspiradores cilíndriques vénen dissenyats amb rodes per facilitar el seu recorregut d'habitacions i escales durant la neteja. A més, generalment aquestes aspiradores són més lleugeres, i la seva grandària compacta permet que sigui fàcil guardar-les, el que les fa útils per a les persones grans o aquelles amb alguna dificultat física. No obstant això, aquests models no sempre tenen els accessoris adequats per a la neteja de diferents tipus de superfícies.

Aspiradores sense cable

A aquests models se'ls coneix freqüentment com "aspiradores escombra" a causa de la seva forma. Operen amb un sistema de bateria recarregable, es pot extreure la bateria i carregar-la o connectar-se directament a la corrent. La seva forma és vertical, amb un dipòsit i filtre fixa. Els models més poderosos poden operar per més temps sense ser recarregats, però aquests tipus d'aspiradores, en general, són convenients per a una neteja ràpida de les parts de la casa que més es fan servir, com la cuina. El millor d'aquests aspiradors és que són molt manejables i còmodes, a punt per passar-los en qualsevol moment sense esforç. El problema és que l'autonomia encara és escassa, no aspira totes les superfícies i la capacitat del dipòsit és bastant petita. Són molt sorollosos.

Aquestes aspiradores són aptes per a les persones grans o amb alguna dificultat física perquè són més lleugeres i més fàcils de maniobrar. En termes generals, és millor considerar les aspiradores sense cable com una eina complementària.

Aspiradores a mà

Els aspiradors de mà són més un complement que un substitutiu de l'aspirador tradicional. És perfecte per netejar el cotxe, caravanes, alguna zona concreta de la casa, treure pols o pèls de la roba, etc. En general són útils per a espais petits o de difícil accés. Com els aspiradors escombra, poden funcionar amb cable o amb bateria recarregable. No té borsa, sinó un petit dipòsit que hauràs buidar després de cada ús.

Vaporetta o aspirador de vapor

L'aspiradora a vapor és una manera revolucionària i altament efectiva de netejar la casa, usant vapor a una temperatura alta per eliminar la brutícia. Gràcies a la calor, també remouen un gran percentatge de bacteris nocius. Aquestes aspiradores són molt útils a l'hora de netejar catifes i rajoles sense necessitat de contractar un servei de neteja professional.

En general, els models de l'aspiradora a vapor es presenten en forma d'aspiradora vertical. Encara que també hi ha el model compacte per netejar pisos i una altra varietat de superfícies com rajoles, finestres, tapisseria i fins i tot el forn.

L'avantatge de l'aspiradora a vapor és que moltes vegades reemplaça l'acció de netejar el pis amb la tradicional pal de fregar i la galleda que cal traslladar d'un costat a un altre en la tasca de la neteja de la llar.

Depenent del model, en alguns casos, omplir el tanc d'aigua neta només una vegada no n'hi ha prou per efectuar la neteja a vapor d'una habitació. Un inconvenient a tenir en compte és la capacitat reduïda del tanc d'aigua que requereix ser recarregada amb freqüència.

Aspiradora robot

La tecnologia moderna ha produït les aspiradores robot, que poden programar-se per netejar una àrea determinada. Vénen equipades amb sensors que detecten obstacles per evitar qualsevol col·lisió. Són els últims en arribar, els preus són alts, el dipòsit petit i no són molt útils en espais petits o amb molts obstacles.

L'aspiradora robot té molts avantatges, especialment, per a les persones amb un ritme de vida agitat: pots configurar l'àrea que vols netejar fins i tot quan no estàs a casa! A més són molt silenciosos. No obstant això, alguns argumenten que no es pot aconseguir el mateix nivell de neteja en els espais reduïts.

Aspirador central

El trobaràs a les cases més modernes o en algunes oficines, i és que el sistema d'aspiració central és el més. Per netejar has de connectar una mànega a les diferents preses que hi ha distribuïdes per tota la casa i donar-li a l'interruptor. El motor sol estar aïllat, amb el dipòsit. És net, silenciós, molt pràctic, el desavantatge és que suposa una inversió inicial molt cara, encara que sol valer la pena, sobretot en grans oficines o despatxos amb moqueta.

Aspiradora de motxilla

Els aspiradors de motxilla són molt silenciosos i funcionen sense cables molestos. Es col·loquen a l'esquena com una motxilla i gràcies a això es poden utilitzar sense problemes, fins i tot per netejar oficines molt transitades.

Es poden transportar còmodament a l'esquena i pesen poc. El seu ús està especialment recomanat en llocs massa estrets per a una aspiradora comú: cinemes, teatres, autobusos, avions, escales d'hotels, oficines o habitacions molt plenes.

Aspiradora d'aigua

També hi ha les aspiradores d'aigua. La idea és senzilla, fer passar la pols o matèria aspirada per un remolí d'aigua carregada en un dipòsit interior. Això ajudaria tant als filtres convencionals com HEPA, a una major retenció de residus i àcars. A més, no s'aixeca pols a netejar el filtre ni al buidar el dipòsit. Una cosa molt d'agrair per a les persones amb al·lèrgies.

L'ambient queda net i fresc, lliure de partícules normalment resistents als aspirats. Aquest tipus d'aspiradores es poden passar sobre les mateixes superfícies que les sense filtre d'aigua i fins i tot un altre tipus de superfícies. Algunes fins i tot poden aspirar tant sòlids com humitats.

Finalment, dir-vos que el manteniment per a aquestes aspiradores ha de ser més rigorós. El dipòsit d'aigua necessita neteja gairebé permanent, ja que així evitem l'aparició d'humitats o floridura en els orificis del filtre. També cal canviar aquest filtre d'aigua segons les indicacions del fabricant, perquè l'aspiradora no perdi potència.

Altres consells per triar una aspiradora

Es recomana provar les aspiradores al local, si és possible, i aixecar-les del sòl per comprovar el pes, així com estendre el cable de corrent per tenir una idea de l'abast. És probable que també vulguis comprovar quines eines de neteja vénen amb el model, i no t'oblidis d'activar-per comprovar si és massa sorollosa! Abans de comprar, és convenient realitzar aquestes simples proves per corroborar si les característiques s'ajusten a les teves necessitats.

Continuar leyendo
1216 visitas

Consells per a netejar parets

Consells per a netejar parets

Per allargar la vida de la pintura de les teves parets és important seguir aquests consells. Començarem raspatllant les parets, per a això necessitaràs un raspall de sostres atrapa teranyines. Si no disposes d'un, renta a fons l'escombra normal de casa, amb aigua i producte per a eliminar totes les restes de pols i borrissol i deixa-la assecar. No la utilitzis en humit. Tampoc t'aconsello un drap, ja que refregará la pols.

Amb el atrapa teranyines o l'escombra neta i seca, dóna-li als racons, ja que és on es crien els animalons com les odioses aranyes. És important fer-ho com a mínim cada tres mesos.

Un cop raspatllades les cantonades i les parets, pots començar a tractar les taques. Per eliminar dibuixos de retolador o de llapis, aplica pasta de dents i frega amb compte amb una esponja humida. Pot ser una esponja de les dels plats o bé una esponja màgica (les venen en els supermercats i són de color blanc i específiques per eliminar tinta i taques de tot tipus a les parets).

En les taques o la brutícia que es forma al voltant dels endolls i de les llums, prepara una pasta amb bicarbonat i vinagre a parts iguals i afegeix unes gotes de llimona.

Frega amb una esponja humida i passa finalment una baieta suau per retirar el producte i netejar la zona. Si la pintura t'ho permet, passa la baieta per tota la paret.

Quan netegem les parets de casa, és un bon moment per aprofitar i rentar també les cortines. T'aconsello que quan les rentis dins de la rentadora tinguin folgança, és a dir, que no fiquis totes a l’hora, sinó de dos en dos, i que hi hagi prou buit a la rentadora perquè no s'espesseixin i s'arruguin en excés. Quan hagi centrifugat la rentadora, les penges al moment i les estires bé de les costures. Deixa que s'assequin a l'aire, si pot ser, ventila la casa perquè s'assequin ràpid i no agafi humitat la casa. Un cop seques, si han quedat arrugues, passa el vapor de la planxa.

Si afegeixes un raig de vinagre i una cullerada de bicarbonat al detergent, els colors t'ho agrairan i quedaran més intensos i brillants.

Els quadres a l'Oli pots netejar-los tallant una patata i fregant-los amb cura, després passa paper absorbent i eixuga'ls. Els marcs de fusta els pots netejar amb oli i vinagre a parts iguals.

Si necessites ajuda o qualsevol altre consell, no dubtis a trucar-nos.

Continuar leyendo
2048 visitas

Consells de neteja si tens mascotes

Consells de neteja si tens mascotes

Has de tenir en compte que a les nostres mascotes cal raspatllar-les sovint, ja que així eliminem el pèl sobrant, que en cas contrari, caurà a terra  ia la resta de superfícies de la casa pel seu pes natural.

Quan surtis a passejar al teu gos al carrer, aprofita per portar-te el seu raspall i una bossa on llençar els pèls i realitza aquesta operació, només et portarà uns 5 o 10 minuts, que t’evitaran escombrar i fregar més la casa.

És important rentar les nostres mascotes amb un xampú anti puces, però no ho facis molt sovint, doncs elimines la seva protecció natural.

Si vols fer-ho tu mateix has de posar en un bol: una tassa d'aigua calenta, un quart de tassa de sabó dels plats, i un quart de tassa de vinagre blanc, barreja bé i recorda al rentar-lo deixar actuar 5 minuts i evita que li caigui als ulls. Per fer-ho més efectiu pots afegir dues cullerades de la fórmula que t’indico més avall.

Una altra de les coses que ens preocupa són les olors, recorda, si encara es fan pipí a casa, no tirar lleixiu a l'aigua de fregar o a terra, ja que el lleixiu els activa l'olfacte i les ganes de fer-ho al mateix lloc, si aclareixes amb vinagre és més efectiu i eficaç.

Per recollir els pèls dels seus llits, dels nostres llençols, dels sofàs, etc. t'ajudarà posar-te un guant de làtex i anar arrossegant el pèl cap a la boca de l'aspirador.

Molt important, quan rentis els seus llits, mantes, tovalloles, etc., recorda aspirar bé abans de ficar-les a la rentadora, si no vols obstruir el filtre.

Recorda que si el llit és de dimensions importants, l'has de rentar en una rentadora industrial, ja que si per contra, utilitzes una rentadora domèstica de 6 a 9 quilos, pots fer-la malbé al centrifugar.

En comptes de suavitzant afegeix vinagre a la rentadora, avivarà els colors i els protegirà de les puces.

Per eliminar i evitar el contagi de puces, bull dos gots d'aigua amb dues rodanxes de llimona durant 15 minuts, afegeix mitja tassa de romaní sec, deixa reposar 20 minuts, i afegeix dues cullerades al seu xampú, col·loca la resta en un esprai i ruixa tots els llocs que vulguis protegir.

En èpoques de contagi, també pots posar un mocador ruixat amb la barreja en la seva corretja per protegir i repel·lir els insectes.

Continuar leyendo
1276 visitas

30€ DE DESCOMPTE EN EL RENTAT DEL TEU COTXE

30€ DE DESCOMPTE EN EL RENTAT DEL TEU COTXE

30€ DE DESCOMPTE EN EL  RENTAT DEL TEU COTXE

Continuar leyendo
2270 visitas

Neteja de mobles

Neteja de mobles

L'entrada del bloc d'avui la dedicarem a la neteja de mobles. Primer de tot hem de saber si l'acabat dels mobles és de fusta natural o bé és de qualsevol altre tipus d'acabat plastificat, de melamina, etc. que es pugui netejar en humit.

Neteja de mobles de fusta

En primer lloc, hem de retirar la pols i la brutícia. Ho farem amb una baieta lleugerament humida, aquesta pot ser ecològica o de cotó. Assegura't que no deixi anar borrissol. Si ho fas així, la pols el atrapes més fàcilment.

Si la doblegues en quatre parts, tal com es veu a la foto que serveix d'exemple, t'evites haver d’aclarir-la constantment, i pots netejar amb ella per les seves vuit cares. Et serà més fàcil i no arrossega la pols d'un costat a un altre.

A continuació prepararem una barreja d'oli d'oliva i vinagre a parts iguals i afegirem una cullerada de suc de llimona.

Barrejarem molt bé i ho aplicarem amb la baieta, primer en cercles per estovar la brutícia, i després a favor de les vetes de la fusta.

Per als racons t'ajudarà un pinzell o una brotxa suau.

Si té parts més castigades, sobretot en les de taules, sòcols, etc., et serà útil posar la barreja i deixar-la actuar per unes hores.

Si queden restes, aixuga amb un drap sec de cotó. No cal aclarir la barreja.

Neteja de mobles d'acabat plastificat, melanina, etc.

En els mobles lacats, de melamina i similars, pots actuar igual, però canviant la solució per un netejador de PH neutre, per exemple amb Norit.

T'aconsello tancar les finestres per evitar que el sol els decolori i també evitar que entri la pols. Recorda que deu minuts són suficients per ventilar una habitació.

Continuar leyendo
1469 visitas

Neteja de superfícies de marbre

Neteja de superfícies de marbre

El marbre és una pedra natural, i en contra del que podíem suposar, té una duresa mitjana i és una superfície fàcil de ratllar. Els greixos el penetren, no resisteix els àcids, ni els alcalins forts, per la qual cosa s'ha de tractar amb els productes adequats a aquesta superfície, discos suaus, vermell i blanc i llana d'acer del nº adequat, i màquina rotativa de baixa velocitat. En el color blanc s'han d'evitar les ceres doncs en penetrar quan grogueja té difícil solució.

El marbre és un material molt utilitzat a la llar i les seves principals qualitats són la seva bellesa natural i durabilitat (un terra de marbre pot durar dècades amb l'atenció adequada); Aquí hi ha algunes pautes de neteja per mantenir el teu sòl de marbre com nou.

Per fer un correcte manteniment dels sòls de marbre s'ha d'escombrar i aspirar amb freqüència. També és important la neteja en humit. Hi ha molts netejadors especials per a terres de marbre; no obstant això, hi ha alguns remeis casolans que podem emprar per restaurar la bellesa natural i la qualitat del sòl.

 1. Si el teu sòl de marbre té pegats o taques, barreja vinagre i aigua a parts iguals en una ampolla d'esprai, després prepara una galleda d'aigua calenta i un pal de fregar sec. Ruixa el terra amb la solució que hem preparat amb el vinagre i tot seguit humiteja el pal de fregar en l'aigua calenta i frega el terra.
 2. Si el sòl es troba molt brut pel pas diari de les persones, l'ideal és fregar amb una barreja d'aigua i aigua oxigenada (1 got d'aigua oxigenada per 12 gots d'aigua).
 3. Si el marbre és blanc, no és convenient utilitzar sobre ell cap cera. Les ceres només creen una capa greixosa que si no es manté constantment, deixarà veure petjades i moltes marques més.
 4. Si el sòl té senyals negres de talons, sabates o betum, pots ruixar una mica de desengreixant o sabó de fregar sobre una tovallola neta i fregar directament al punt. Després d'això, s'aclareix l'àrea amb aigua.
 5. Si es vessa alguna cosa sobre aquest tipus de sòls, s'ha de netejar immediatament, sobretot els productes àcids com sucs, menjar, begudes ensucrades. Posa sempre un posa gots per evitar que es creïn cèrcols d'humitat en el marbre i protegeix les potes dels mobles amb topalls per evitar ratllades al moure'ls.
 6. Les catifes o moquetes són unes excel·lents aliades dels sòls de marbre ja que el protegeixen de rascades i marques; l'estoreta de l'entrada de casa, protegeix un 50% el deteriorament del sòl de marbre.

Com eliminar taques en els sòls de marbre:

 1. Taques orgàniques: te, cafè, refrescos, sucs, etc.:Amarar amb peròxid o, si no amb pasta de dents un drap de cotó o un tovalló de paper i afegir unes gotes d'amoníac. Posar sobre la taca i deixar aplicar tota la nit. Després retirar i netejar amb aigua.
 2. Si es tracta de suc de fruites àcides o begudes ensucrades, s'han de netejar immediatament, ja que l'àcid que tenen aquestes begudes ataca a la lluentor i se la mengen deixant la superfície mat i opaca.
 3. Taques d'oli, mantega, cremes, locions, etc.:S'ha de netejar immediatament. Afegir a la taca o cèrcol una mica de pols talcs o farina. I després retirar-la i netejar-la amb aigua calenta i de fregar o amoníac. La farina o el talc absorbeixen el greix.
 4. Taques de calç de l'aigua:Per a les taques blanques que queden quan es posen testos directament a terra, o pots humits al taulell del lavabo es pot aplicar també talc o farina, o netejar-se amb acetona o dissolvent.
 5. Taques d'òxid:L'ideal per eliminar l'òxid en les superfícies de marbre és un removedor de taques d'òxid comercial. Segueix les instruccions i després d'utilitzar el producte, retira i neteja la superfície amb aigua, si no ho fas, aquests netejadors poden atacar la capa superficial i eliminar la brillantor.

Com netejar les juntes:

Aquests llocs pel seu desnivell, són els ideals per a l'acumulació de bacteris i brutícia; per a la correcta neteja agafa una raspall de dents, humiteja’l amb aigua calenta i afegeix una mica de detergent neutre i raspatlla entre les juntes, els residus restants s'eliminen amb una tovallola neta i abans de passar a la següent àrea.

Com netejar els taulells o mobiliari tocador de bany de marbre o poli marbre:

Si el taulell de la cuina o el teu moble de bany es troben molt deslluïts i amb un aspecte opac i vell, podem millorar-lo abocant un grapat de sal sobre la superfície i fregant després amb un drap humit, deixar actuar per 5 minuts i després aclarir bé amb aigua i assecar amb un drap.

Neteja i abrillantat profesional:

Món Net i Verd, S.L. recomana abrillantar els terres de marbre cada dos anys per a un correcte manteniment d'aquest tipus de paviments i per mantenir la brillantor natural de la pedra.

En un tractament professional es realitza una neteja exhaustiva del paviment amb decapant i sals. Posteriorment es tracten les taques amb productes alcalins suaus i si cal s'omplen les esquerdes o forats amb una pasta especial. I per finalitzar es cristal·litza el terra amb una màquina rotativa amb disc de llana d'acer del nombre adequat a aquesta superfície.

Si està interessat en fer un abrillantat o cristal·litzat del seu pis, comunitat de veïns o negoci, no dubti en trucar-nos i demanar un pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
5845 visitas

QUE NEVI

QUE NEVI

Avui neva amb freqüència i a estones surt el sol,

Abans era així com estava aquest cor,

Ara s'ha instal·lat en aquesta casa la il·lusió,

La música, els petons i les nadales dels nens que canten la nostra cançó.

Hi ha persones que van estudiar molt i es van haver d'anar a països llunyans on feia molt de fred i parlaven altres llengües.

Hi ha persones que es van quedar aquí treballant en alguna cosa per a la qual no tenien experiència i van haver d’aprendre-ho tot de nou.

Hi ha persones que van tenir fills sense tenir parella,

N'hi ha que estan junts i no obstant això estimen a altres persones,

N'hi ha que s'estimen i no són res,

I hi ha els què estan buscant a qui estimar.

La vida és més senzilla del que sembla,

Viu amb paciència, sigues fort i creu en tu mateix.

I si vol nevar, que nevi i ens agafi on vulgui,

Mentre estiguem tots junts, ja pot ploure, tronar o nevar,

Ja pot cobrir-se tot de blanc i de fred,

Que nosaltres estem disposats a veure-ho tot de color.

Ara el nostre somriure arriba molt abans i acompanya als nostres cors allà a on vagin,

No importa el lluny que puguin arribar.

L'equip de Món Net i Verd, S.L. els desitja unes Bones Festes plenes de pau, amor i felicitat i un Feliç Any Nou 2017.

Com cada any l'import dels regals nadalencs per als clients, s'ha de dipositar en les ONG Fundació Arrels "Cap persona dormint al carrer" i Metges sense Fronteres.

Continuar leyendo
1086 visitas

Tractament de neteja de Sòls Pan DOMO

Tractament de neteja de Sòls Pan DOMO

Renovar-se o morir. Si en una altra entrada del nostre bloc parlem dels sòls de microciment o els de resina epoxi, el Pan DOMO, arriba per fer una fusió entre tots dos i crear una nova tècnica decorativa.

Pandomo és el nom que rep el microciment per paret i terra de la multinacional alemanya Ardex, especialitzada en sistemes i morters tècnics.

El PANDOMO d’ARDEX és un sistema de decoració modern pel disseny de superfícies, que deixa obertes totes les possibilitats del concepte arquitectònic. Es pot utilitzar tant per a terres, sostres o parets.

Pandomo Wall - per parets

Amb una gamma infinita de colors a escollir, és un revestiment continu, d'altes resistències i altament decoratiu al que se li pot donar un toc estètic totalment al gust: Llanejada suau, emulant pedra, totalment llis, bitò, etc.

Es pot aplicar directament sobre ceràmica ja col·locada en un bany o cuina, en un gruix tan sols de 2 a 3 mm i gairebé sense fer pols, amb el mínim d'obra i així i ofereix unes prestacions molt elevades tant tècniques com estètiques.

Pandomo K2 - per a terres

És l'opció per crear un sòl continu, sense cap tipus de juntes que combinat amb àrids seleccionats de quars ens ofereix bones prestacions antilliscants i al desgast. Molt utilitzat tant en ús particular com a nivell comercial, per la seva resistència a l'alt trànsit.

PANDOMO TerrazzoPlus i PANDOMO TerrazzoMicro són les més recents innovacions dins de la gamma dels productes PANDOMO. Amb PANDOMO TerrazzoPlus i PANDOMO TerrazzoMicro es creen superfícies per a terres homogènies i altament transitables amb un aspecte únic de Terratzo. Els dos sistemes ofereixen noves perspectives per al disseny de sòls amb més rapidesa i economia.

Amb tan sols un gruix de capa de 5 mm, PANDOMO Floor és tan resistent com un terra de parquet d'alta qualitat o un terra de pedra natural. I a una duresa de capa de 5 mm és transitable a llarg termini com el parquet d'alta qualitat o pedra natural. Les superfícies de sòl fetes amb PANDOMO Floor són idònies per a terres radiants i tenen un color natural. La base de PANDOMO Floor és la massa d'anivellament PANDOMO K1. Si finalment el sòl es tracta amb el STEINÖL a força de cera, la superfície rep no solament un toc de reflex de seda sinó també és resistent a l'abrasió i hidròfoba.

El microciment ja no és exclusiu en locals de disseny, hotels, botigues, restaurants, etc. Ara es pot utilitzar en un bany o una paret de dormitori.

Instruccions de neteja i manteniment

Per a aquest tipus de sòls és imprescindible una bona neteja per a la seva conservació al llarg del temps.

1. En primer lloc cal evitar l'acumulació de brutícia, especialment de restes de sorra o pols, ja que ratllen la superfície, per això és útil col·locar una catifa a l'entrada i netejar-se bé els peus abans d'entrar. Posar proteccions en mobles i cadires, i evitar el desplaçament d'aquests en la mesura del possible.

2. Sempre es realitzarà un escombrat, i posterior mopejat o aspirat amb truges suaus, de la superfície per retirar la pel·lícula de pols i brutícia. Per a la mopa, cal utilitzar un esprai atrapa pols amb PH neutre.

3. En funció de les seves taques o de la seva transitabilitat, netejarem en humit aquest tipus de sòls amb més o menys freqüència. En primer lloc humitejarem el terra amb aigua neta.

4. A continuació farem servir un netejador de PH neutre per diluir en aigua i aplicar-lo sobre el terra amb el pal de fregar bé xafat. Mai utilitzarem netejadors àcids ni altament alcalins en paviments cimentosos.

5. Esbandirem el terra amb aigua neta i absorbirem l'aigua restant amb un aspirador d'aigua, ganduls o un motxo de paper.

6. Cada X temps, podem aplicar repel·lents d'aigua i oli per prevenir la penetració de la brutícia, la protecció anti taques i evitar deterioraments causats per agents químics agressius. L'aplicació d'un protector oli-hidròfug no garanteix que aquells líquids, olis i greixos que puguin entrar en contacte amb els paviments de Pan DOMO no taquin el terra, però retardaran i reduiran l'absorció d'aquestes substàncies. Per aplicar aquests productes necessitarem una màquina rotativa amb un pac blanc o amb un raspall suau. En cas de brutícia persistent, s'haurà de fer servir un pac vermell. I és molt important respectar els temps d'assecat i no trepitjar el terra fins que el porus estigui segellat del tot.

Si tens aquest tipus de sòl en el teu local, habitatge o comunitat de veïns i vols fer un tractament o manteniment habitual, demana pressupost sense compromís i els nostres especialistes valoraran quin tipus de tractament necessitarà el teu sòl.

Continuar leyendo
2469 visitas

Consells per a la neteja del forn i la campana extractora

Consells per a la neteja del forn i la campana extractora

Neteja del forn

Omple un recipient metàl·lic amb: aigua, desengreixant i una tassa de vinagre.

Escalfa el forn a foc mig i col·loca el recipient metàl·lic a dins. La idea és que la calor estovi el greix.

Després, ruixa totes les parets del forn amb bicarbonat, si pots, deixa-ho actuar tota la nit; si no pots, deixa-ho reposar un mínim d'una hora.

Frega tota la superfície amb paper d'alumini arrugat imitant la forma d'un fregall.

Per a les graelles fes una base en forma de safata amb paper d'alumini, s'impregna de la mateixa barreja anterior i es deixa actuar. Un fregall d'acer t'ajudarà per eliminar les restes enganxades.

Per evitar olors i restes de sabó, aclareix amb vinagre i com nou.

Neteja de la campana extractora

Posa diversos recipients metàl·lics (paelles, cassons, olles, etc.) amb aigua, desengreixant i una tassa de vinagre als fogons. Poseu-los a màxima temperatura fins que bullin. Deixa que per una bona estona el vapor impregni la campana extractora. Després baixa el foc, agafa els filtres i posa'ls sobre dels recipients perquè el greix s'estovi. Amb un raspall d'ungles frega el greix i aclareix amb vinagre.

Per als racons de la part alta, polvoritza amb una solució d'aigua calenta, desengreixant i una tassa de vinagre, t’ajudaràs amb un pinzell que arribi als racons.

Utilitza sempre guants i si pots, unes ulleres de protecció per als ulls.

Si és d'acer i vols que brilli, acaba fregant amb sabó sense aclarir.

Continuar leyendo
1737 visitas

Manteniment i neteja de paviments de resina epoxi

Manteniment i neteja de paviments de resina epoxi

Els paviments de resina epoxi són superfícies impermeables i contínues, sense juntes, sense porositat, tenen alta resistència fisicoquímica als detergents i sistemes de neteja habituals i acostumen a tenir colors clars o brillants. Aquestes característiques fan que s'evidenciï la brutícia que es diposita a sobre, i per això el sistema de neteja té gran importància en l'aspecte d'aquest tipus de sòl.

El component principal d'aquest tipus de paviment és la resina epoxi, un duroplàstic amb alta resistència química a: àcids diluïts, hidrocarburs, aigua i dissolvents.

Hi ha dues varietats:

 • Els paviments rugosos multicapa.
 • Els paviments autonivellants i llisos.

Els paviments rugosos multicapa

Poden ser del tipus antiderrapants, que són els que s'utilitzen en aquelles activitats que produeixen molts residus i en ambients de permanent humitat o del tipus semillisos, que s'utilitzen en vestuaris i banys.

Per a la neteja habitual seguirem els següents passos:

 1. S’escombra el terra o es mopeja per eliminar les restes sòlides.
 2. S'aplica aigua a pressió.
 3. S'aplica el producte detergent convencional o lleixiu i es deixa actuar. Si hi ha taques s'utilitza producte decapant, desengreixant o descalcificador en la dosi recomanada pel fabricant (poca quantitat) i es deixa actuar.
 4. Escombrat amb un raspall manual o bé es passa la màquina rotativa amb raspall de truges de duresa mitjana-baixa.
 5. S'aclareix amb aigua a pressió o aigua abundant.
 6. Absorció o aspiració de l'aigua amb una aspiradora d'aigua, si no hi ha pendent per al total escorregut de l'aigua. També es pot fer de forma manual amb un pal de fregar amb tires absorbents de paper o amb ganduls. Al ser impermeable, tota l'aigua que quedi sobre el sòl s'assecarà per evaporació, la qual cosa, si no s'ha eliminat correctament, produirà unes deposicions de sòlids que deixaran veure taques blanquinoses amb la forma del bassals d'aigua.
 7. També és molt recomanable la utilització de màquines fregadores amb aspiració, que realitzen totes les operacions anteriors en una sola passada.
 8. Aplicació de cera d'alta qualitat i especial per a aquest tipus de sòls, per a la conservació de la brillantor i aspecte original del sòl.

Els paviments autonivellants i llisos

Per a aquest tipus de paviments llisos es recomana la utilització de pals de fregar, esponges, draps, etc.

Per a la neteja habitual seguirem els següents passos:

 1. S’escombra el terra o es mopeja per eliminar les restes sòlides.
 2. S'aplica detergent neutre amb un pal de fregar o bé amb una màquina rotativa amb disc vermell. Si té taques o està molt brut, s'aplica un producte decapant, desengreixant o descalcificador en la dosi que recomana el fabricant (poca quantitat) i es deixa actuar.
 3. Aclarit amb aigua abundant.
 4. Absorció o aspiració de l'aigua amb esponges o amb un aspirador d'aigua, si no hi ha prou pendent per al total escorregut de l'aigua.
 5. Aplicació de cera d'alta qualitat i especial per a aquest tipus de sòls.

L'aplicació de ceres és molt beneficiosa en els sòls de resina epoxi llisos perquè:

 • Fa que el sòl s'embruti menys.
 • No és necessari aspirar o assecar l'aigua residual.
 • Retorna la brillantor a paviments vells i ratllats.
 • Protegeix d'un posterior ratllat o erosió.

Esperem que us hagi estat útil aquesta informació, si teniu aquest tipus de sòl en les vostres cases, comunitats de veïns, pàrquings, locals comercials o col·legis i voleu tenir un bon manteniment dels mateixos, no dubteu en demanar pressupost sense compromís.

 

Continuar leyendo
1184 visitas

Consells per a la neteja dels banys

Consells per a la neteja dels banys

Per a la neteja diària:

Barreja en un polvoritzador, tres parts d'aigua i una de lleixiu amb detergent, i tingues-ho a mà, polvoritza i seca amb una baieta ecològica, el tenir-ho a mà, et facilitarà el repàs diari.

Per a la neteja d'aixetes i acer inoxidable:

Neteja amb solució sabonosa, i seca sense aclarir.

Per la floridura de les juntes, i racons:

Un cop netes (t'ajudarà un raspall de dents en desús), agafa tires de paper de cuina, és més resistent, xopa en lleixiu i col·loca-les en les juntes i cantonades ennegrides, i deixa actuar tota la nit. Fes el mateix, per a les taques en els marbres, tapes de WC, etc.

Per vidres i mampares:

Utilitza vinagre blanc, fàcil i barat, aplica amb baieta i seca sense aclarir.

Per a la calç acumulada al voltant de les aixetes:

Aplica bicarbonat i vinagre, deixa reposar tota la nit.

Per al fons del WC:

Treu l'aigua amb el pal de fregar, un cop sec, s'aplica bicarbonat i tot seguit el vinagre, deixa que actuï tota la nit.

Per netejar els enrajolats:

Polvoritza amb aigua calenta i vinagre a parts iguals, i seca sense aclarir.

Si necessites blanquejar terres de gres o ceràmics amb productes industrials i especialitzats com el decapant o desincrustant consulta amb nosaltres, oferim venda al públic a un preu econòmic, i t'indicarem com utilitzar-lo.

Si necessites un servei de neteja professional, no dubtis en contactar amb nosaltres i demanar pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
1274 visitas

Consells per al rentat i cura de la teva roba

Consells per al rentat i cura de la teva roba

La primera vegada que rentis una peça de roba mira l'etiqueta, aquesta et donarà la informació de la forma de rentat, si permet la planxa, a quina temperatura la podem rentar o planxar, si admet o no assecadora, etc.

Sempre separarem les peces de roba per colors i les tornarem del revés, per evitar que es formin boletes. 

T'aconsello mirar les butxaques, no és la primera vegada que es renta un bitllet o un número de loteria premiat.

Les peces que tinguin velcro o tancaments que es puguin enganxar fica- les eb bosses de rentat.

Abans de ficar la roba a la rentadora observarem si té taques, i procedirem a la seva eliminació. A continuació et donem alguns consells per eliminar de diferents tipus:

 • Taques a base de greixos, oli i restes de menjar: sempre que puguis, quan es produeixin, aplica a sobre pols de talc, aquests absorbeixen el greix i després s'espolvorejen i són fàcils d'eliminar. Si no en disposes, col·loca paper absorbent i pressiona. Mulla amb aigua calenta, aplica rentavaixelles i unes gotes de suc de llimona, col·loca sota un drap net, i frega suaument amb el raspall del centre cap a fora. En teixits resistents pots amb un desengreixant més enèrgic. Per colls i punys de camises de colors clars fes el mateix. En les peces fosques i que puguin destenyir sempre prova abans a la part menys visible.
 • Taques de suor: fes una pasta amb bicarbonat i suc de llimona aplica i deixa actuar unes hores, això ajudarà també per l'olor persistent d'aquest.
 • Taques de pintallavis: aplica alcohol en una tovallola i pressiona, deixa actuar fins que passi a la mateixa, també pots aplicar laca del cabell.
 • Taques a estovalles de festa o ocasions especials: aplica vaselina i frega, per evitar les taques grogues que es produeixen de tenir-los guardats molt de temps en els armaris.
 • Taques de retolador, tinta o bolígraf: s'aplica sobre suc de llimona o alcohol, frega i repeteix l'operació fins que s'estovi, després esbandeix i neteja.
 • Taques d'òxid: aplicar suc de llimona i posar al sol, repetir l'operació aplicant bicarbonat.
 • Taques per traspàs de color d'altres peces de roba: no llencis les closques d'ou, bull-les en mig litre d'aigua i afegeix-les a la teva rentadora, això serveix també com un blanquejant natural.
 • Taques de sang: s'aplica aigua oxigenada abans del rentat.
 • Taques de xiclet: amb gel o Coca Cola.

Recorda que totes les taques s'eliminen millor si es treuen al moment, o es posen en remull.

Una barreja d'un quart litre d'aigua, una cullerada sopera de bicarbonat, una tassa de vinagre, i mitja tassa d’aigua oxigenada, et traurà gairebé totes les taques. Utilitza guants. Has de preparar la barreja en una palangana més gran que la barreja perquè en fer escuma creix.

T'ajudarà un raspall de dents de diferent duresa segons la tela, destinat per a això. Aplica sobre les taques amb el raspall de dents, el que sobre el afegeixes al rentat per potenciar l'efecte blanquejador.

En roba de color afegeix una cullerada de sal per mantenir vius els colors.

Si per norma, agregues al rentat una cullerada de bicarbonat una miqueta de rentaplats i una tassa petita de vinagre, mantindràs neteja la màquina, la roba més neta i desodoritzada i et caldrà menys detergent.

Gràcies per entrar al nostre web. Qualsevol pregunta o aclariment, consulta'ns, sempre intentem ajudar-te.

Continuar leyendo
2250 visitas

Fregar el terra de casa teva

Fregar el terra de casa teva

Per a la neteja de la llar sabem l'important que és fregar bé el sòl. Per a això hem de seguir aquests passos:

En primer lloc triar bé el pal de fregar:

Abans de fregar el terra hem de triar un pal de fregar ideal per a nosaltres. El primer en el que t'has de fixar és que el pal de fregar, a més de dissoldre la brutícia del sòl, ha d'aixecar i atrapar la brutícia que queda tocant a terra i que no aconseguiràs eliminar aspirant ni escombrant.

Hi ha quatre tipus de pal de fregar que Món Net i Verd, S.L. recomana i utilitza:

 1. Les de cotó, de tota la vida: aquests pals de fregar són ideals per a la neteja de cuines i banys, són ideals perquè són molt resistents a productes abrasius com el lleixiu o l'amoníac, quan es tracta de desinfecció aquestes són les idònies.
 2. Les de microfibra: aquests pals de fregar són més suaus que els de cotó, pesen menys i mullen menys. Són ideals per a terres porcellànics, de gres, de terratzo o marbre. Són més delicades pel que es recomana utilitzar-les amb productes de PH neutre, sense clor.
 3. Les de paper: són tires de paper, semblants a les tovalloletes humides al tacte. Aquestes pals de fregar són perfectes per assecar. Es recomanen per fregar terres de fusta o parquet, terres de vinil o PVC, o qualsevol tipus de sòl delicat que no permeti un excés d'humitat. Aquestes pals de fregar són ideals també per assecar el terra. És a dir, podem fregar bé amb un pal de fregar de les dues anteriors, cotó o microfibra, i després d'haver eliminat la brutícia i les taques, fem una altra passada amb la de paper. Ben rebregada absorbeix la humitat del sòl i facilita un assecat molt més ràpid.
 4. En comptes de fregar passar la mopa: Ruixa la superfície amb producte atrapa pols, renta la part extraïble, o bé, col·loca una tela protectora sobre de la superfície de la mopa que escombra. Com vam comentar en una altra entrada del nostre bloc, les mopes són ideals per a un correcte manteniment de sòls de fusta, hidràulics, marbres o terratzos, després d'haver-se sotmès a un tractament de polit o abrillantat, també són perfectes per als sòls de micro ciment. No obstant això, per la seva mida i forma, potser no són les més adequades per a la neteja de la llar, sobretot per a cases petites o amb molts mobles.
 5. No recomanem els pals de fregar de tipus baieta Vileda: solen desgastar-se segons si el tipus de superfície és rugós, deixen anar borrissol, no s'espremen bé del tot i sol quedar humitat a terra, tipus taques aquoses, a causa que no es absorbeix el residu d'aigua i calç.

Com fregar per deixar el teu sòl perfecte

En realitat fregar és una tasca molt senzilla, però cal ser organitzat. El primer que has de tenir en compte és que el sòl s'assecarà molt abans si tens la casa ventilada, ja que afavorirà l'evaporació de l'aigua del sòl equiparant la humitat de dins de casa teva amb la de l'ambient, així que no se t’oblidi d’obrir les finestres!

D'altra banda, pel que fa a la técnica, el procés de fregada es compon de:

 • Primer esbandir bé el pal de fregar, introduint-la en l'aigua i agitant per eliminar les restes de la mateixa i que s'amari bé d'aigua i sabó.
 • A continuació l’escorregut profund perquè el pal de fregar no degoti, si no vols que la casa quedi rajant!
 • Com a tercer i últim pas, ja pots posar-te a fregar. Si trobes alguna taca persistent sí que pots mullar més el pal de fregar i aplicar-te a fons fregant.

Pel que fa a la planificació, comença sempre per una punta de l'estada (habitació, saló, cuina) i mou-te sempre en la mateixa direcció, així no se t’oblidarà enlloc i quedarà perfecte.

És millor fregar amb aigua calenta o amb aigua freda?

Hi ha molts mites sobre si és millor fregar amb aigua calenta o amb aigua freda, però en realitat depèn de la superfície, el tipus de taques i el netejador que estiguem utilitzant:

 • Per terres de gres o pedra l'aigua calenta és un plus, mentre que la fusta i el parquet solen patir més amb l'aigua calenta, en ser menys resistents als xocs tèrmics.
 • Si tenim taques persistents sempre es dissoldran millor en aigua calenta que en aigua freda, així com amb un netejador més concentrat.
 • Per netejadors amb base lleixiu és millor no utilitzar aigua calenta ja que poden produir-se més vapors, els quins són tòxics i, a més, eliminen poder de neteja. Per a un altre tipus de netejadors sí que funcionen una mica millor amb aigua calenta.

Fregats industrials

Si es tracta d'un pàrquing o d’una nau industrial de grans dimensions, hi ha màquines industrials especialitzades en fregar. Aquestes màquines tenen uns raspalls i sistema mitjançant el qual cau aigua i producte a través de la màquina fins al raspall, que frega la brutícia del sòl, i porten incorporats uns llavis de gandul que absorbeixen l'aigua bruta sobrant mitjançant un sistema d'injecció i extracció similar al d'una aspiradora.

Recordeu que si necessiteu un treball de fregat professional o un manteniment regular de qualsevol tipus de sòls podeu demanar-nos pressupost sense cap tipus de compromís.

Continuar leyendo
2749 visitas

Món Net i Verd - FacebookMón Net i Verd - Instagram Món Net i Verd - LinkedIn Bloc serveis de neteja

Mon Net i Verd, S.L., utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques.
Marqui a "ACCEPTAR" per autoritzar el seu ús o "REBUTJAR" per rebutjar-les. En aquest cas Mon Net i Verd, S.L. no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES aquí o al peu de pàgina.