monnet@monnet.es

932 761 679 • 637 587 543

Urgències:

608 438 500

Blog Monnet

Blog sobre servicios de limpieza

Manual d'instruccions de productes de neteja

Manual d'instruccions de productes de neteja

FREGATERRES LÍQUID

DESCRIPCIÓ: fregaterres sabonós semitransparent de color rosat clar, groc, verd, etc., amb bio alcohol.

ÚS: fregat de terres de terratzo, gres, porcellànic, marbre i qualsevol llosa o rajola.

DOSIFICACIÓ: llençar un tap o dos en una galleda de 5 litres d'aigua. Canviar l'aigua i afegir novament el producte cada 2 plantes d'escala comunitat de veïns o cada 60m2 aproximadament. La dosificació del producte variarà amb la quantitat de brutícia que tingui el terra que netejarem.

PRECAUCIONS: és un producte neutre que no fa malbé la pell. No obstant això, es recomana aclarir la zona de la pell on hagi tocat el producte i si tocarem l'aigua o el producte sempre és millor fer servir guants.

EPIS: guants.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

FREGATERRES EN CÀPSULES, MÓN NET RECOMANA AROMA ALOE VERA

DESCRIPCIÓ: fregaterres en càpsules amb aroma d'àloe vera. Color verd transparent.

ÚS: Neteja tot tipus de terres: gres, terratzo, porcellànic, vinílic, etc. La seva fórmula amb pH neutre no fa malbé les superfícies i neteja sense deixar vels. Higienitza durant hores les superfícies daplicació. Deixa un intens perfum a àloe vera.

DOSIFICACIÓ: Càpsules hidrosolubles en aigua, preferiblement calenta. Introduir una dosi, sense perforar ni obrir, en una galleda de fregar. Omplir amb 5-8 litres d'aigua i remenar fins a la seva dissolució completa. Utilitzar pal de fregar. Es dissol indistintament en aigua freda o calenta. També es poden obrir o tallar i llençar el líquid del seu interior directament dins la galleda d'aigua per fregar. Canviar l'aigua i afegir novament el producte cada 2 plantes d'escala comunitat de veïns o cada 60m2 aproximadament. La dosificació del producte variarà amb la quantitat de brutícia que tingui el terra que netejarem.

PRECAUCIONS: és un producte neutre que no fa malbé la pell. No obstant això, es recomana aclarir la zona de la pell on hagi tocat el producte i si tocarem l'aigua o el producte sempre és millor fer servir guants.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

LLEIXIU DEPURAT

DESCRIPCIÓ: lleixiu depurat. Líquid de color lleugerament groc i transparent. Olor forta. PH Alcalí.

ÚS: Blanqueig de teixits i desinfectant general, indicat especialment per a terres, lavabos, sanitaris i neteja industrial, col·legis, hospitals, grans superfícies, etc.

DOSIFICACIÓ: 50 grams per litre d'aigua. Com a norma general de dosificació, es farà servir en dissolució de 125 centilitres per cada 5 litres daigua. Llençar un tap o dos en una galleda de 5 litres d'aigua. Canviar el gua i afegir de nou el producte cada 60m2 aproximadament. La dosificació del producte variarà amb la quantitat de brutícia que tingui la superfície que netejarem.

PRECAUCIONS: evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses. No apte per a la desinfecció de l'aigua de beguda. Utilitzeu sempre que sigui possible amb guants. Evitar el contacte amb uniforme de treball o roba, pot blanquejar-lo. Intenteu sempre deixar la zona netejada amb lleixiu, ventilada. El lleixiu desprèn gasos que en un ambient tancat pot generar toxicitat i males olors.

Producte corrosiu i irritant. No es pot barrejar amb cap altre producte químic. Es recomana rebaixar-lo sempre amb una mica daigua. Mai barrejar amb amoníac ni amb desincrustant o decapant alcalí, genera una reacció química que emet gasos tòxics.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

DETERGENT CLORAT – LLEIXIU AMB DETERGENT

DESCRIPCIÓ: lleixiu amb detergent. Producte lleugerament viscós, transparent, to lleugerament groc i olor forta. PH Alcalí.

ÚS: Especialment indicat per a la neteja de superfícies que necessitin alhora de desinfecció i eliminació de residus grassos. Així doncs, i gràcies a la seva formulació, (que fa que el producte produeixi escuma en la seva justa mesura), pot ser utilitzat com a netejador general de la llar, en lavabos, banys, sanitaris, cuines, etc. Indicat especialment per al seu ús en grans superfícies, escoles, hostaleria, industrial alimentària.

DOSIFICACIÓ: es dosificarà en una proporció de 100 grams de producte per cada 5 litres daigua. En superfícies amb gran brutícia es pot utilitzar sense rebaixar. Llençar un tap o dos en una galleda de 5 litres d'aigua. Canviar el gua i afegir de nou el producte cada 60m2 aproximadament. La dosificació del producte variarà amb la quantitat de brutícia que tingui la superfície que netejarem.

PRECAUCIONS: manipular amb guants. No barrejar amb altres productes, podria produir gasos tòxics. Evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses. No apte per a la desinfecció de l'aigua de beguda. Evitar el contacte amb uniforme de treball o roba, pot blanquejar-lo. Intenteu sempre deixar la zona netejada amb lleixiu, ventilada. El lleixiu desprèn gasos que en un ambient tancat pot generar toxicitat i males olors.

Producte corrosiu i irritant. No es pot barrejar amb cap altre producte químic. Es recomana rebaixar-lo sempre amb una mica daigua. Mai barrejar amb amoníac ni amb desincrustant o decapant alcalí, genera una reacció química que emet gasos tòxics.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

PASTILLES EFERVESCENTS DE LLEIXIU

DESCRIPCIÓ: Comprimits efervescents de 3,5 grams de dissolució ràpida, que dissolts en aigua alliberen clor actiu, substitut del lleixiu tradicional.

ÚS: Substitut del lleixiu tradicional. Es pot utilitzar per a la neteja i higienització de terres, vaixelles, roba blanca, neteja manual, etc. Blanqueig de teixits i desinfectant general, indicat especialment per a terres, lavabos, sanitaris i neteja industrial, col·legis, hospitals, grans superfícies, etc.

DOSIFICACIÓ: Es recomana dissoldre 1 pastilla en 5 litres d'aigua (preferentment temperada). Netejar la superfície amb una baieta, raspall o pal de fregar, en el cas de cuines o superfícies en contacte amb aliments, deixar actuar uns 5 minuts i aclarir abundantment amb aigua neta.

PRECAUCIONS: Provoca irritació ocular greu. Podeu irritar les vies respiratòries. Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors. En contacte amb àcids allibera gasos tòxics. Evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses. No apte per a la desinfecció de l'aigua de beguda. Utilitzeu sempre que sigui possible amb guants. Evitar el contacte amb uniforme de treball o roba, pot blanquejar-lo. Intenteu sempre deixar la zona netejada amb lleixiu, ventilada. El lleixiu desprèn gasos que en un ambient tancat pot generar toxicitat i males olors. Producte corrosiu i irritant. No es pot barrejar amb cap altre producte químic. Mai barrejar amb amoníac, genera una reacció química que emet gasos tòxics.

CONSERVACIÓ: Emmagatzemar als envasos originals. Mantenir a temperatures inferiors de 35 ºC. Protegir de la calor i de la llum solar directa. Emmagatzemar sota condicions seques. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es desprenguin gasos i propietats del producte.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

AMONÍAC

DESCRIPCIÓ: líquid incolor d'aspecte cristal·lí, olor forta molt característica.

ÚS: ús general, especialment recomanat per a catifes, moquetes, tresillos, pell sintètica, etc. Ideal per netejar mantes i llanes. Es pot utilitzar com a netejador o eliminador de taques a la bugada de roba de color on no podem fer lleixiu. Ideal per a la neteja de cuines, vidres i miralls. Es pot afegir a l'aigua de la galleda de fregar i netejar paviments de rajoles, terratzos, terres durs, i en general qualsevol tipus de sòl. També serveix per a la neteja de joies, metalls, atuells de coure i bronze, tapisseries de cotxes, pintes, raspalls, tergal, sedes, frigorífics, superfícies pintades, marbre, taques rebels, lavabos, etc.

DOSIFICACIÓ: Depenent de la brutícia, emprar directament sobre les taques, o bé dissoldre en aigua i aplicar sobre la superfície a netejar. Per al seu ús com a fregaterres, afegiu-hi 50 centilitres d'amoníac per cada 5 litres d'aigua.

PRECAUCIONS: és un producte estable, però pot desprendre clor en determinades circumstàncies, mai col·locar tombat o cap per avall. Utilitzar el producte en un lloc sec, fresc i amb bona ventilació. El local ha d'estar condicionat per resoldre qualsevol possible emergència relacionada amb el producte, els rentaulls, els extintors, etc. Utilitzar mascareta respiratòria amb filtre per a amoníac i ventilar prou la zona. Utilitzar guants de làtex o PVC. Utilitzar ulleres hermètiques o màscara panoràmica. No barrejar amb altres productes, com ara àcids, lleixiu o hipoclorits alcalins ni peròxids, podria produir gasos tòxics. Evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses. No és inflamable ni hi ha risc d'explosió. Producte corrosiu i irritant. Es recomana rebaixar-lo sempre amb una mica daigua.

Cal els següents EPIS per manipular-los: manipular amb guants, màscara i ulleres. La zona sempre ha d'estar ventilada i comptar amb una presa d'aigua per rentar-se a casa de contacte i extintor en cas d'emissió de gasos.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui. L'amoníac s'ha d'emmagatzemar en llocs segurs, de ventilació fàcil i abundant i en recipients que compleixin normes i estàndards de disseny, tenint en consideració que l'amoníac ataca els plàstics, cautxús i revestiments sintètics.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

NETEJA VIDRES

DESCRIPCIÓ: producte semitransparent de to blavós lleugerament alcalí amb bioalcohol.

ÚS: neteja de vidres, miralls, superfícies de melanina o imitació fusta, superfícies plàstiques, elements de parament o decoratius.

DOSIFICACIÓ: es presenta en envàs d'1 litre, de 5 litres o en un pot amb dosificador en esprai. Es pot llençar un rajolí en una galleda d'aigua i aclarir la baieta al seu interior i amb la baieta humida i impregnada d'aigua i producte aplicar-lo a sobre de les superfícies. També es pot llençar directament sobre la superfície, del vidre o mirall si fem servir el dosificador en esprai. Passar la baieta humida i repartir el producte i eliminar la brutícia.

PRECAUCIONS: és un producte neutre que no fa malbé la pell. No obstant això, es recomana aclarir la zona de la pell on hagi tocat el producte i si tocarem l'aigua o el producte sempre és millor fer servir guants.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui. Col·loqueu la posició tancada de seguretat de l'esprai per evitar que es premeu sense voler i s'escampi el producte.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta humida amb aigua i assecar amb un drap blanc en cas que s'hagi mullat.

 

DESINCRUSTANT WC – DECAPANT ALCALÍ D'AMETLLES

DESCRIPCIÓ: Àcid clorhídric. Producte líquid, blanc i agradable olor d'ametlla amarga.

ÚS: Especialment indicat per a la neteja de superfícies de difícil tractament, com les rajoles del bany que continguin restes de verdí o negre a causa de les humitats, desinfectant de vàters en el cas que hi hagi cèrcols negres o marrons a causa del pas del temps o al orín . Desinfectant i desembussador. És un producte alcalí que serveix per eliminar restes de cera de terres plàstics i eliminar la brillantor en terres de marbre o terratzo. Ideal per netejar i preparar la superfície abans de realitzar l'abrillantat o tractament del terra.

DOSIFICACIÓ: el producte es pot fer servir directe, tirant un raig sobre la superfície a tractar o barrejat amb aigua en una galleda. És extremadament important que tinguem en compte que és un producte que no es pot aplicar sense després aclarir. Sempre aclarirem la superfície amb aigua abundant, un cop el producte hagi actuat i hàgim fregat i netejat la superfície. Si no aclarim amb aigua, el producte és molt fort i corrosiu i es pot arribar a menjar la superfície tractada.

PRECAUCIONS: manipular sempre amb guants aquest producte. No barrejar amb altres productes, podria produir gasos tòxics. Evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses. Utilitzeu el producte en espais ventilats. Producte corrosiu i irritant.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

NETEJADOR DE AIXETES, SANITARIS, PIQUES I ENRAJOLATS

DESCRIPCIÓ: Producte líquid, transparent i de forta olor. Base d'àcid clorhídric, tensioactius aniònics, antioxidants i aigua.

ÚS: Utilització com a desincrustant en superfícies de difícil tractament, així com desinfectant i desembussador. S'utilitzarà el producte abocant directament o barrejat amb aigua. Esperar uns segons i esbandir amb aigua abundant. És ideal per a la neteja i eliminació de restes de calç i verdí en aixetes, sanitaris, mampares de dutxa, etc. Dóna molta brillantor a les superfícies. Hem d'aplicar, esbandir i assecar. El seu ús freqüent evita l'aparició de la calç i els danys produïts a les superfícies pels efectes de l'aigua.

DOSIFICACIÓ: el producte es pot fer servir directe, tirant un raig sobre la superfície a tractar o barrejat amb aigua en una galleda. És extremadament important que tinguem en compte que és un producte que no es pot aplicar sense després aclarir. Sempre aclarirem la superfície amb aigua abundant, un cop el producte hagi actuat i hàgim fregat i netejat la superfície. Si no aclarim amb aigua, el producte és molt fort i corrosiu i es pot arribar a menjar la superfície tractada. A més, si no s'aclareix pot deixar un efecte esborronat o sense brillantor a les aixetes.

PRECAUCIONS: S'haurà de manipular sempre amb guants. Utilitzar en llocs suficientment airejats. Evitar el contacte amb pell, mucosa, ulls, etc. No barrejar amb cap altre producte pot produir un gas molt tòxic. No ingerir. Mantenir fora de labast dels nens. Producte irritant, corrosiu i tòxic.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

DESENGREIXANT

DESCRIPCIÓ: producte específic per a l'eliminació de greixos. El desgreixador és un producte líquid d'aspecte transparent i de color vermell sòlid. És així mateix un producte fortament alcalí degut a la seva formulació de doble concentració.

ÚS: Especialment indicat per a l'eliminació de greix en forns, campanes extractores industrials i domèstiques, indústries càrnies i formatgeres, hostaleria, etc. Podrà ser utilitzat també per eliminar taques difícils a parets de rajoles de cuines.

DOSIFICACIÓ: el producte es pot fer servir directe sobre la superfície o material a netejar. També es pot utilitzar amb polvoritzador en esprai. Un cop aplicat el producte i ben aclarit, no és contaminant per a les superfícies en contacte amb els aliments.

No s'haurà d'aplicar mai sobre motors ia què al contacte podria fer malbé l'induït. En alguns materials produeix taques, com a exemple en el cas de l'alumini, per la qual cosa s'aconsella fer una petita prova en lloc poc visible abans de la seva utilització completa al total de la superfície o element a netejar.

PRECAUCIONS: manipular sempre amb guants aquest producte. No barrejar amb altres productes químics, podria produir gasos tòxics. Evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses. Utilitzeu el producte en espais ventilats. Producte corrosiu i irritant.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

 

RENTAVAIXELLES

DESCRIPCIÓ: Detergent neutre, utilitzable en la neteja a mà de vaixelles, cristalleries, coberteries, etc. Líquid viscós i transparent de tonalitat verda. Agradable perfum. Gran poder de neteja i desgreixatge, genera i manté el seu poder escumant durant força temps.

ÚS: Especialment indicat per a la neteja de coberteria, vaixelles i cristalleria. Molt recomanable en el procés de neteja de vidres amb T i mulladora realitzat pels especialistes.

DOSIFICACIÓ: cal utilitzar entre 2 i 3 mil·lilitres per cada litre d'aigua. Es recomana llençar el producte dins una galleda amb aigua i remenar fins a generar l'escuma. Introduir la mulladora amb el borreguet, impregnar-la i escórrer. Aplicar sobre els vidres i retirar amb la T. Assecat posterior amb drap blanc.

Un cop aplicat el producte i ben aclarit, no és contaminant per a les superfícies en contacte amb els aliments.

PRECAUCIONS: normalment els rentaplats porten una composició química suau que permet la seva manipulació sense guants, no obstant, un ús llarg i continuat pot ressecar i fer malbé la pell de les mans. Per això, es recomana manipular sempre amb guants. Evitar el contacte directe amb els ulls i les mucoses.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

ALCOHOL PER CREMAR

DESCRIPCIÓ: L'alcohol per cremar és un producte elaborat a base de metanol, s'utilitza com a líquid d'encesa per a barbacoes o xemeneies, com a dissolvent, anticongelant, netejador per a la brutícia més incrustada, treure brillantor a nombroses superfícies, eliminar taques, etc.

ÚS: Es pot utilitzar per netejar vidres, també serveix per eliminar greix, calç i verdí acumulat a les rajoles del bany o la cuina, ideal per fer recuperar la brillantor a l'acer inoxidable d'aigüeres i aixetes i per eliminar la calç incrustada de les mampares de plàstic del bany. L'alcohol de cremar és ideal a l'hora de retirar restes de cola d'una superfície. Per exemple, eliminarem així les etiquetes adhesives dels vidres i metalls. Tot i així cal anar amb compte amb superfícies més delicades, ja que l'alcohol podria fer-les malbé. Gràcies al seu poder desgreixador, l'alcohol de cremar es converteix en el substitut perfecte de l'amoníac a l'hora de netejar superfícies a la cuina. L'alcohol de cremar elimina fàcilment les empremtes i la pols dels miralls. També serveix per eliminar taques difícils a qualsevol moble de fusta. Serveix per eliminar taques de retolador o tinta de bolígraf. Es pot fer servir per recuperar la brillantor del vernís dels terres de fusta o de parquet, s'ha de barrejar amb oli de llinosa a parts iguals, s'aplica, es deixa actuar uns minuts i se li treu brillantor amb una mopa.

DOSIFICACIÓ: el producte es pot fer servir directe, tirant un raig sobre la superfície a tractar o barrejat amb aigua en una galleda.

PRECAUCIONS: És important tenir en compte que cal utilitzar amb molta precaució ja que és inflamable, tòxic i abrasiu. És convenient fer servir guants durant la manipulació, mantenir allunyat de l'abast dels nens i apartat de qualsevol font de calor. Evitar el contacte directe amb la pell, els ulls i les mucoses.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

DISSOLVENT UNIVERSAL

DESCRIPCIÓ: Dissolvent universal amb perfum neutre, indicat com a dissolvent de neteja d'estris de pintura (pinzells, pistoles, etc.). Per la seva composició polivalent, és un excel·lent dissolvent d'una àmplia gamma de resines i polímers usats a les pintures, laques i vernissos (nitrocel·lulòsics, sintètics i grassos, excepte poliuretans).

ÚS: Útil per eliminar restes de pràcticament tot tipus de pintures, esmalts i vernissos que siguin en base dissolvent. També és el més utilitzat en labors de neteja de greixos, òxid, etc.

DOSIFICACIÓ: el producte es pot fer servir directe, tirant un raig sobre la superfície a tractar o barrejat amb aigua en una galleda.

PRECAUCIONS: Provoca irritació ocular greu. Nociu en cas d'inhalació. Mantenir allunyat de la calor, de superfícies calentes, d'espurnes, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. Prendre mesures de precaució contra descàrregues electrostàtiques. No respirar la pols/el fum/el gas/la boira/els vapors/l'aerosol. No menjar, beure ni fumar durant la utilització. Utilitzar l'equip de protecció individual guants obligatoris per a productes químics, ulleres i calçat de seguretat. El producte es pot carregar electrostàticament: utilitzar sempre preses de terra quan es transvasi el producte. Els operaris han de portar calçat i roba antiestàtics, i els terres han de ser conductors. No es faran servir eines que puguin produir espurnes. Evitar que el producte entri en contacte amb la pell i els ulls. Evitar la inhalació de vapor i les boires que es produeixen durant el polvoritzat.

CONSERVACIÓ: Mantenir l'envàs ben tancat, aïllat de fonts de calor, espurnes i foc. No emprar mai pressió per buidar els envasos, no són recipients resistents a la pressió. Conservar el producte en envasos de material idèntic a l'original. Emmagatzemeu els envasos en un lloc sec i ben ventilat, lluny de fonts de calor i de la llum solar directa. Manteniu-lo lluny de punts d'ignició. Mantenir lluny dagents oxidants i de materials fortament àcids o alcalins. No fumeu. Un cop oberts els envasos, s'han de tornar a tancar amb cura i col·locar-los verticalment per evitar vessaments.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

ACETONA

DESCRIPCIÓ: L'acetona és un dissolvent de pintures, laques i vernissos, indicat com a dissolvent de neteja genèric de ràpida evaporació i baixa toxicitat. Està especialment recomanat per a la neteja de resines de polièster insaturat destinades a la fabricació d'estratificats de fibra de vidre, figures, massilles, etc. També funciona com a desgreixatge i assecat de peces de precisió.

ÚS: L'acetona serveix per eliminar restes de cola d'una superfície. Per exemple, eliminarem així les etiquetes adhesives dels vidres i metalls. També serveix per eliminar taques de retolador o tinta de bolígraf.

DOSIFICACIÓ: el producte es fa servir directe sobre la superfície a tractar.

PRECAUCIONS: Es pot dissoldre en aigua, és altament inflamable i s'evapora amb facilitat. A l'hora d'utilitzar-la hem d'anar amb compte amb la quantitat de temps a què estem exposats, ja que, si respirem nivells moderats o alts d'aquest producte per molt, ens pot causar irritació del nas, la gola, els pulmons i els ulls; mals de cap; mareig; confusió; acceleració del pols; efectes a la sang; nàusea; vòmits; pèrdua del coneixement.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

AGUARRÀS

DESCRIPCIÓ: És un líquid incolor que s'obté de la destil·lació de la resina dels pins i els avets. Pur incolor o lleugerament acolorit de groc, mòbil, d'olor penetrant i característic, indicat com a dissolvent de greixos, olis i resines.

ÚS: L'aiguarràs s'utilitza com a diluent de pintures o vernissos, per eliminar taques de greix en paviments o cotxes i per netejar els pinzells utilitzats en decorar amb esmalts sintètics. Per retirar la brutícia d'una superfície, cal aplicar-ho i deixar que actuï durant un temps, després del qual s'ha d'esbandir amb aigua. Si l'olor és desagradable, es pot eliminar amb alcohol. Un cop reposi, la brutícia va cap avall, de manera que la superfície es neteja.

DOSIFICACIÓ: el producte es pot fer servir directe, tirant un raig sobre la superfície a tractar o barrejat amb aigua en una galleda.

PRECAUCIONS: Com que és un producte nociu, no cal rebutjar-lo en desguassos o clavegueres, sinó que s'ha de dipositar en un punt específic o abocar-se en un recipient per reutilitzar-lo. Eviteu el contacte amb la pell. En cas dincendi utilitzeu aigua polvoritzada, escumes, pols química seca o CO2. No feu servir mai raig d'aigua a pressió. Emet vapors inflamables. Provoca irritació cutània. Pot ser mortal en cas d'ingestió i de penetració a les vies respiratòries. Pot provocar somnolència o vertigen. Acumulador estàtic.

CONSERVACIÓ: Mantenir l'envàs ben tancat, aïllat de fonts de calor, espurnes i foc. Emmagatzemeu els envasos en un lloc sec i ben ventilat, lluny de fonts de calor i de la llum solar directa. Manteniu-lo lluny de punts d'ignició. No fumeu. Un cop oberts els envasos, s'han de tornar a tancar amb cura i col·locar-los verticalment per evitar vessaments.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

 

QUITAGRAFFITI

DESCRIPCIÓ: es ven en format esprai o en format crema o pasta. Producte per remoure o eliminar el grafit de les superfícies.

ÚS: Quitagraffiti és molt adequat per treure la pintura d'aerosols i traços de retoladors de superfícies vulnerables com a pintura, vernís i material sintètic. Quitagraffiti també es pot utilitzar en altres superfícies llises com vidre, metall, plexiglàs, marbre, granit i fibrociment. Aquest netejador és biodegradable i no té dissolvents volàtils. També esborra els grafits de la pedra, el ciment i la fusta sense tractar. Aquest netejador de pintura en esprai és biodegradable i no conté substàncies volàtils. També es pot utilitzar per treure esquitxades de pintura i marques de retolador.

DOSIFICACIÓ: Aplicar el quitagraffiti amb una brotxa o un drap net, en el cas de la pasta o crema, aplicar directament sobre la superfície en el cas de l'esprai. En superfícies sensibles com les que estan pintades o envernissades, no cal deixar mai que el producte actuï durant més de 2 minuts, per evitar que la superfície es torni mat. Després esbandiu bé la superfície amb aigua calenta. Si cal repetir el tractament. En superfícies insensibles com formigó i pedra, el quitagraffiti es pot deixar actuar fins a 24 hores. Per a la neteja de superfícies rugoses cal utilitzar sempre un raspall. Sobre suports no porosos com vidre, metalls, ceràmica, llosetes vitrificades, alguns marbres, pintures bi-components, etc., polvoritzar a una distància de 20/25 cm i eliminar fregant acuradament amb un raspall i usant només aigua abundant. Sobre suports porosos com parets d'obra vista, maçoneria, algunes pedres i marbres, fusta sense protegir, parets amb acabats rugosos, etc., procedir com en suports no porosos, però netejant a la fase final amb aigua a pressió, per tal que aquesta pugui penetrar en les esquerdes i buits amb més eficàcia.

PRECAUCIONS: Provoca irritació cutània. Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell. En cas de contacte amb la pell, els ulls o les mucoses, esbandir amb aigua abundant durant diversos minuts.

CONSERVACIÓ: guardeu-les en un lloc sec i allunyat del sol i de la calor. Tanqueu sempre el tap de l'envàs per evitar que es regui.

NETEJA: netejar l'envàs de plàstic amb una baieta.

Continuar leyendo
192 visitas

Manual d'instruccions d'útils de neteja

Manual d'instruccions d'útils de neteja

BAYETA MICROFIBRA, REIXETA I VILEDA

DESCRIPCIÓ: les baietes són draps o productes tèxtils confeccionats amb determinats teixits que generalment són cotó o microfibres, les quals tenen la propietat d'absorbir qualsevol tipus de líquids i serveixen per netejar superfícies.

Hi ha tres tipus de baietes:

Les baietes de microfibra o ecològiques: són molt absorbents, no necessiten productes químics, ja netegen per si soles, encara que si hi afegim productes químics neutres o abrasius, augmentaran el seu poder de neteja, i tenen una durabilitat molt llarga (fins a 8 anys o més) de 400 rentats). Es recomana no rentar-les amb suavitzant, elimina el poder d'absorció, gruix i adherència.
Les baietes de reixeta: fabricades amb una barreja de microfibres i cotó i un trenat especial amb forats o quadradets. En tenir aquesta estructura de panell d'abella amb forats, són bones per rascar la superfície i eliminar restes de greix o residus sòlids.
Les baietes sintètiques: fabricades amb components com polièster, viscosa, polipropilè i altres fibres. L'exemple és la baieta groga. Molt absorbents i dures.
ÚS: Les baietes són útils de neteja que s'utilitzen per netejar qualsevol tipus de superfícies llises. S'utilitzen bé afegint-hi un producte netejador o desinfectant, bé per si mateixes per recollir l'aigua sobrant.

Les baietes professionals s'utilitzen tant per netejar taulells, aigüeres, com per netejar les diverses peces de la vaixella, sanitaris, rajoles o taules, etc. En general, es tracta de baietes multiusos que serveixen per a gran varietat de materials: plàstic, PVC, acer, cromats, metall, ceràmica, etc. No obstant això, hi ha models específics per a determinades superfícies com les destinades a vidres o carrosseries d'automòbils.

Les baietes humitejades s'usen principalment per netejar superfícies que no poden ser mullades de manera massiva o que són especialment delicades, com ara ordinadors, TV, teclats, superfícies cromades, acer inoxidable, rajoles, superfícies vitrificades, vidre o miralls.

Les més absorbents són les baietes sintètiques, per recollir aigua, aclarir superfícies prèviament humitejades amb productes químics, com banys, taulells, cuines, etc.

En cuines professionals, campanes extractores i escenaris relacionats amb la cuina, utilitzades amb desengreixant professional són eficients per a la neteja professional.

Sempre hem de netejar amb la baieta humida, ben escorreguda, fent els 8 quadrats per poder netejar o passar per 8 cares netes, abans de tornar-la a aclarir, amb aigua sola o amb aigua i productes neutres o abrasius depenent del greix, brutícia, o zona a netejar i desinfectar. I un cop netejat amb la baieta, procedirem a assecar amb una altra baieta neta i seca, o bé, amb un drap blanc sec i net. Segons la superfície i acabat que necessitem. Un drap de cotó sempre ens donarà una millor brillantor i acabat per assecar vidres, miralls, melamines o superfícies metàl·liques, per exemple.

PRECAUCIONS: si els ruixarem o humitejar-les amb productes abrasius com el lleixiu, el desgreixant, l'amoníac, el desincrustant d'ametlles o el netejador per aixetes, s'han de manipular amb guants. S'han d'estrènyer bé sinó podem mullar de més una superfície i danyar-la, sobretot aparells electrònics.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Les baietes s'han d'aclarir i fer-los fora lleixiu o productes desinfectants després de realitzar cada servei. Es poden deixar en remull amb productes com el lleixiu o el desgreixant, si estan molt brutes, per estovar la brutícia i després posar-les a rentar. Després s'han d'esbandir, escórrer i penjar-les en un lloc on s'assequin. Una baieta bruta o amb olor d'humitat, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris a terra.

 

DRAP BLANC

DESCRIPCIÓ: drap de cotó de color blanc, tallat a quadrícules o en rectangular.

ÚS: Els draps blancs de cotó només s'han d'usar per als acabats de neteja i assecat de superfícies. S'utilitzen especialment en vidres, miralls, superfícies metàl·liques, melanines, etc. El cotó mai deixa cap tipus de resta, zero borrissols o borrissols, bafs, etc., en ser usat en qualsevol tipus de superfície com cristalls, taules, revestiments, etc., i en neteja en general. Els draps de cotó no ofereixen resistència electrostàtica per la qual cosa evitaràs descàrregues estàtiques. Són de textura al tacte suaus i agradable a la pell. No ofereixen olors i es poden rentar a màquina amb detergent ia qualsevol temperatura. Resisteixen molt bé el tractat de productes de neteja químics. I, abans de res, poden ser reutilitzats i rentats tant com vulguis. Ja que els draps de cotó a més vegades rentat millor eficiència de la neteja i millor absorció del drap.

NETEJA I CONSERVACIÓ: els draps blancs no s'han d'usar com si fossin una baieta. Tampoc s'han d'usar per assecar si ja estan molt mullats, deixaran restes als vidres. S'han de rentar quan estan bruts i deixar-se assecar.

 

FREGALL VERD O D'ALUMINI

DESCRIPCIÓ: El fregall és un complement indispensable en la neteja de la llar. S'utilitza sobretot en cuines i banys i resulta efectiu a gairebé qualsevol superfície. Per això, hi ha diferents classes de fregalls, en funció del tipus de fibra amb què estan fabricats i el material de les superfícies que es netejaran.

ÚS: El fregall verd s'utilitza sobretot en cuines i banys i resulta efectiu en gairebé qualsevol superfície.

El salva ungles és un fregall unit a una esponja. La fibra s'utilitza per a les zones més dures, mentre que l'esponja s'utilitza a les superfícies més delicades.

El fregall d'alumini és el més dur de tots i pot ratllar gairebé qualsevol superfície amb el més mínim frec. S'utilitza per desincrustar brutícia de l'exterior d'olles i paelles. Es pot utilitzar per netejar forns o reixetes on hi hagi greix cremat i restes de menjar incrustats.

PRECAUCIONS: No utilitzar en superfícies delicades com vidres, fustes, melanines, terres de fusta o delicats, etc., ja que es corre el reg de ratllar la seva superfície. Sempre hem de manipular els fregalls amb guants de plàstic, especialment el fregall verd i el d'alumini, ja que poden fer malbé les nostres ungles i la pell de les mans.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Els fregalls s'han d'aclarir i fer-los fora lleixiu o productes desinfectants després de realitzar cada servei. Es poden deixar en remull un període curt de temps per deixar actuar el producte desgreixant i que s'elimini tota la brutícia o el greix. Un fregall brut, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris a la cuina o els utensilis que netegem amb ell.

 

PLOMALL

DESCRIPCIÓ: El plomall és un objecte elaborat amb un mànec, que pot ser de fusta o de plàstic, ia la part central se li adhereixen unes plomes, que poden ser naturals, sovint són de estruç, o artificials, elaborades de poliuretà, microfibra o algun tipus de plàstic suau per no ratllar els objectes. Hi ha alguns plomalls que els seus mànecs són extensibles per poder arribar a llocs alts i inaccessibles. I hi ha alguns plomalls amb forma allargada que es poden doblegar, destaquen els que són per netejar radiadors i els que serveixen per netejar les zones altes d'armaris. Hi ha uns en forma d'escombreta de WC o amb una forma triangular, aquests dos són ideals per netejar cantons i eliminar teranyines.

ÚS: Un plomall és utilitzat tant en la indústria, com en el sector domèstic, tenint com a objectiu la retirada de pols i teranyines principalment. Gràcies a les seves plomes que abasten tota mena de superfícies i netegen pràcticament qualsevol espai.

PRECAUCIONS: cal anar amb compte de no copejar mobiliari, sostres, parets, etc., amb el mànec o les parts dures de l'utensili.

NETEJA I CONSERVACIÓ: els plomalls s'han de sacsejar per eliminar la pols, borrissols i teranyines. Es poden netejar amb un raspall o escombra. Si són de microfibra es poden aspirar suaument. Els plomalls es poden utilitzar en la neteja diària de manteniment, per eliminar la pols de figures i mobiliari, i així evitar haver d'estar passant la baieta humida i el drap blanc cada dia. Tot i això, el resultat mai serà el mateix que una neteja en humit.

 

ESCOMBRA D'INTERIOR

DESCRIPCIÓ: raspall de truges toves de plàstic per escombrar el terra.

ÚS: L'escombra s'ha d'usar per escombrar restes sòlides de sòls. L'important és retirar el més gros o gruixut amb l'escombra, després i sempre que al centre de treball hi hagi, utilitzarem una mopa per atrapar la pols i la brutícia del terra. Farem servir també aspirador en catifes, moquetes o racons i rails de finestres. I fregarem amb el motxo humit.

L'escombra es fa servir de fora cap a dins. Sempre l'atraurem cap a nosaltres. És recomanable anar fent un munt amb les restes sòlides de pols i brutícia. Un cop haguem escombrat tota la sala o zona recollirem les restes sòlides amb el recollidor de peu o de mà.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de l'escombra.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Les escombres han de netejar-se o retirar els pèls, pols, borrissol, etc., que se'ls queda enganxat després del seu ús. Si no eliminem les restes i tornem a netejar amb una escombra bruta, estem dispersant la brutícia de banda a banda. Si deixarem una escombra sense fer servir durant una setmana o uns quants dies, podem a més netejar-la amb aigua i producte. La deixarem sempre penjada cap amunt perquè assequin les truges.

 

ESCOMBRA D'EXTERIOR

DESCRIPCIÓ: raspall de truges dures de plàstic per escombrar el terra exterior, el carrer, patis, terrasses, etc.

ÚS: les escombres exteriors són per escombrar la zona del carrer, vorera, patis, terrats, terrasses, terres durs com ciment, rugosos, etc.

L'escombra es fa servir de fora cap a dins. Sempre l'atraurem cap a nosaltres. És recomanable anar fent un munt amb les restes sòlides de pols i brutícia. Un cop haguem escombrat tota la sala o zona recollirem les restes sòlides amb el recollidor de peu o de mà.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de l'escombra.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Les escombres han de netejar-se o retirar els pèls, pols, borrissol, etc., que se'ls queda enganxat després del seu ús. Si no eliminem les restes i tornem a netejar amb una escombra bruta, estem dispersant la brutícia de banda a banda. Si deixarem una escombra sense fer servir durant una setmana o uns quants dies, podem a més netejar-la amb aigua i producte. La deixarem sempre penjada cap amunt perquè assequin les truges.

 

RECOLLIDOR

DESCRIPCIÓ: Sol consistir en una safata oberta per la part frontal i superior amb un mànec a la part posterior.

ÚS: És un recipient on es dipositen les escombraries que s'han arrossegat i acumulat amb l'escombra.

PRECAUCIONS: cal calçar-li bé el pal sinó es pot sortir i desmuntar.

NETEJA I CONSERVACIÓ: sempre hem de llençar les escombraries en una bossa d'escombraries, no deixar-les al recollidor. Si està guardat uns dies i sense utilitzar-se, és recomanable rentar-lo amb aigua i producte neutre com fregaterres o rentaplats. Si està molt brut o té mugri incrustada, podem rentar-ho amb una mica de desincrustant alcalí, fregar i després esbandir amb aigua abundant. Penjar-lo del revés i deixar escórrer i assecar abans d'un ús nou.

 

MOPA

DESCRIPCIÓ: les mopes estan constituïdes per tres parts: l'esquelet o estructura que pot ser metàl·lic o de plàstic, el recanvi de tela, que pot ser de cotó (ideal per a terres de terratzo, gres, marbre, o terres durs) o de microfibra (ideal per a terres de fusta o plàstics), i finalment la crispeta o empalmament que uneix l'estructura metàl·lica amb el pal. Necessitarem un pal amb forat a l'empalmament, per poder ficar el pal i ajustar l'enganxament amb la crispeta. També hi ha pals especials per a les estructures de plàstic amb els seus respectius empalmaments i hi ha recanvis de mopes que són d'un sol ús o d'un sol ús.

ÚS: Una mopa seca o mopa de pols, està dissenyada per recollir la contaminació seca i solta, com la pols, la sorra i brutícia en general de la superfície del sòl. Primer hem d'eliminar els residus sòlids gruixuts amb una escombra o un aspirador de pols, sinó l'únic que aconseguirem és ratllar el terra arrossegant aquests residus d'una banda a l'altra, especialment en sòls delicats o tous com la fusta. La mopa s'ha d'humitejar amb producte atrapa pols per atrapar millor la brutícia. La mopa ha de passar-se per terra realitzant moviments com si dibuixéssim números 8, no cal aixecar la mopa del terra, així ens assegurem que passem per totes les zones i evitem deixar restes sòlides. L'ideal és una passada per eliminar la brutícia i una segona passada per aportar brillantor al terra.

Les mopes també es poden fer servir per netejar sostres i parets en vertical, però en aquest cas, han de ser noves o acabades de rentar abans d'usar-les sobre una paret o un sostre. Això és especialment necessari en les neteges dobra per eliminar la pols en suspensió i que impregna parets i sostres.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de l'escombra.

NETEJA I CONSERVACIÓ: les mopes s'han de netejar o retirar els pèls, pols, borrissol, etc., que se'ls queda enganxat després del seu ús. Si no eliminem les restes i tornem a netejar amb una mopa bruta, estem dispersant la brutícia de banda a banda. Als locals comercials, botigues o oficines, que disposin d'aspiradors, les mopes s'han d'aspirar i eliminar el borrissol després de cada ús. A les comunitats de veïns o clients on no disposem d'un aspirador, les mopes s'han de raspallar amb l'escombra neta per eliminar la pols i els borrissols. Quan la mopa s'ha fet servir diverses vegades o dies i presenta un color gris o negre, s'haurà de rentar a mà oa la rentadora. Disposem de draps de mopa d'un sol ús i rentables que permeten fer-ne un ús més prolongat, sense haver de rentar-les tan sovint. Sol·licitar a l'oficina els draps blaus per evitar un desgast i un rentat excessiu de les mopes. Les mopes i els draps blaus es poden portar a rentar a l'oficina, disposem de rentadora i assecadora industrials. Sempre que un/a treballador/a porti les mopes brutes o usades, se li lliuraran recanvis nous o nets.

 

PAL DE FREGAR DE TIRES DE COTÓ

DESCRIPCIÓ: pal de fregar de tires de cotó trenat.

ÚS: el pal de fregar o motxo de tires de cotó és molt resistent i dura. Se solen utilitzar per a superfícies dures com ara vorera, es pot utilitzar en exteriors, formigó, patis, terrasses, terres amb tractament antilliscant, etc. Resisteix productes químics forts com el lleixiu, l'amoníac o el desgreixador. Es poden ficar en aigua molt calenta i no s'encongeixin o fan malbé. Ideals per desinfectar lavabos. Tot i que es poden escórrer bé, deixen més aigua o humitat que un altre tipus de pals de fregar, per això no s'han d'utilitzar en sòls delicats, deixarà marques per allà per on passi.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de plàstic del pal de fregar.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Els pals de fregar s'han d'aclarir i fer-los fora lleixiu o productes desinfectants després de realitzar cada servei. Es poden deixar en remull sempre que es torni en un període curt de temps, per exemple, l'endemà, o passades x hores. Si no, s'han d'aclarir i netejar i després escórrer-les i deixar-les penjades cap amunt perquè les tires s'assequin. Un pal de fregar brut o amb olor a humitat, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris a terra.

 

PAL DE FREGAR DE TIRES DE MICROFIBRA

DESCRIPCIÓ: pal de fregar de tires de microfibra trenades o enrotllades, o tires llises i amples tipus baieta.

ÚS: Quan parlem de pals de fregar de microfibres, parlem d'aquelles que estan compostes per tires de polièster i poliamida. Aquest tipus de pals de fregar generalment es recomana per a superfícies llises (parquet, gres, terratzo i marbre). També són recomanables per a una neteja diària o de manteniment. No es recomana utilitzar productes químics forts o abrasius amb aquest tipus de pals de fregar. Són ideals per fregar amb fregaterres neutre o com a molt amb amoníac. Si utilitzem aigua calenta o productes alcalins, es poden encongir i danyar-se les tires i fins i tot desprendre's o caure.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de plàstic del pal de fregar. No hem d'utilitzar aquests motxos per netejar amb productes abrasius com el decapant o el desengreixant, a causa de la seva composició i les seves fibres, aquests productes destrueixen les tires, les escullen, fan que li caiguin, s'inflin o es deformin.

NETEJA I CONSERVACIÓ: aquests pals de fregar s'han d'aclarir amb aigua després de realitzar cada servei. Es poden deixar en remull sempre que es torni en un període curt de temps, per exemple, l'endemà, o passades x hores. Si no, s'han d'aclarir i netejar i després escórrer-les i deixar-les penjades cap amunt perquè les tires s'assequin. Un pal de fregar brut o amb olor a humitat, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris a terra.

 

PAL DE FREGAR DE TIRES DE PAPER

DESCRIPCIÓ: pal de fregar de tires de cotó trenat.

ÚS: tipus de pal de fregar fabricat amb un sistema de tela sense teixir i sense utilitzar cap tractament químic.

És molt manejable, pesa molt poc menys que els altres models, té un gran poder d'absorció de líquids. Es pot utilitzar per netejar el terra només amb aigua o amb un detergent neutre. Apte per utilitzar-lo en la neteja de la llar, però també en grans superfícies industrials. Recomanable per a l'assecatge de la superfície netejada amb anterioritat amb el pal de fregar de microfibra. Apliques una primera capa amb aigua i producte neutre amb el pal de fregar de microfibra i després seques amb el pal de fregar de tires de paper. Ideal per a terres de marbre o similars delicats i brillants, on sigui molt important que no quedin restes de gotes o aigua.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de plàstic del pal de fregar.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Els pals de fregar s'han d'aclarir i fer-los fora lleixiu o productes desinfectants després de realitzar cada servei. Es poden deixar en remull sempre que es torni en un període curt de temps, per exemple, l'endemà, o passades x hores. Si no, s'han d'aclarir i netejar i després escórrer-les i deixar-les penjades cap amunt perquè les tires s'assequin. Un pal de fregar brut o amb olor a humitat, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris a terra.

 

HARAGÀ

DESCRIPCIÓ: eina per netejar líquids del terra. El seu format i aparença és similar a la T de vidrier, però solen ser més grans o llargues i la goma molt més gruixuda.

ÚS: funciona com un raspall que recull líquids escampats per terra. L'ús del haragan és especialment recomanable en terres de pàrquings, naus industrials, tallers mecànics, grans superfícies, vaixells, etc.

Es recomana sobretot per a terres plàstics, vinílics, PVC, resina epoxi o microciment. Utilitzar en terres i paviments per recollir el líquid escombrant-lo cap a un desguàs. Si no disposeu de desguàs o embornal, caldrà a més un aspirador d'aigua, per recollir l'aigua i la brutícia restants.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb l'estructura de l'haragà.

NETEJA I CONSERVACIÓ: els haragans s'han de netejar amb aigua abans de guardar-se i així eliminar les restes de brutícia i de productes abrasius. A més, ens hem d'assegurar que la goma s'asseca bé. Sinó s'asseca bé entre ús i ús es pot malmetre i fins i tot descompondre's i trencar-se. Un faragan brut o amb olor d'humitat, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris a terra.

 

PALS I ALLARGAMENTS

DESCRIPCIÓ: els pals i allargaments poden ser de plàstic o d'alumini.

ÚS: serveixen per empalmar-los amb qualsevol útil de neteja: escombra, haragan, pal de fregar, recollidor, mullador de vidrier, netejavidres, plomall, etc. Permeten treballar des de major distància, altura o en una postura còmoda i sense ajupir-se, doblegar-se, treballar a terra o pujat en una escala. Hi ha pals o allargaments extensibles, que poden arribar fins a 3 metres, ideals per a la neteja d'aparadors a les botigues.

PRECAUCIONS: cal calçar bé el pal amb l'utillatge de neteja a utilitzar sinó es pot sortir i desmuntar.

NETEJA I CONSERVACIÓ: els pals solen mullar-se en estar en contacte amb l'utill de neteja i el producte de neteja o aigua, és per això que amb el pas del temps la zona de l'empalmament sol rovellar-se i trencar-se. Hem de desmuntar-los sempre que sigui possible de l'utill mullat i no deixar-los mai ficats en una galleda d'aigua o en remull. A més, els pals amb l'ús i l'aplicació de la força física poden doblegar-se o partir-se'n per la meitat. Hem d'agafar un pal d'una altura semblant a la nostra. Com més alt sigui, per exemple, 1,50m d'alçada, més fàcil serà el procés de neteja, igual que la seva lleugeresa o pes influirà que ens costi més o menys la tasca de neteja.

 

GALLEDA DE FREGAR I PER VIDRES

DESCRIPCIÓ: La galleda de fregar porta un escorredor per a la pal de fregar i una nansa, té capacitat per a 8 litres d'aigua. Galleda de vidre porta una nansa per transportar-se i un escorredor per a la mulladora, sol ser més llarg o més gran que la galleda de fregar perquè entri la mulladora en horitzontal. Tots dos poden portar rodes incorporades.

ÚS: els cubs serveixen per ficar els pals de fregar, baietes, mulladors, etc., aclarir la brutícia a l'aigua neta i amb producte, i repetir l'operació. Les galledes s'han d'omplir i buidar i canviar l'aigua bruta cada 2 plantes o cada 60m2 aproximadament. Mai no hem de netejar més de 60m2-80m2 amb un mateix cub ple d'aigua i producte. Si no canviem l'aigua de la galleda el que estarem fent és escampar la pols i la brutícia per terra.

PRECAUCIONS: compte amb esquitxades a parets, marqueteria, sòcols, mobiliari, etc. Cura de bolcar el cub i inundar amb aigua la zona a netejar, especialment en el cas dels cubs amb rodes. Els cubs s'han de manipular amb calçat tancat o de seguretat, per evitar copejar-nos els peus. A més, per aixecar el seu pes hem de posar-nos gatzoneta i elevar cos i pes, mai aixecar el pes carregant-lo sense doblegar genolls, pot provocar un pinçament lumbar ia la llarga malalties cròniques com la ciàtica.

NETEJA I CONSERVACIÓ: Les galledes de fregar i de vidre han d'esbandir-se amb aigua després del seu ús. S'han de posar de cap per avall sempre que sigui possible en una pica o embornal, perquè degotin i s'assequin. Els cubs no poden quedar plens d'aigua i molt menys d'aigua bruta, això pot provocar la putrefacció de l'aigua, males olors, bacteris i gèrmens. A més, igual que en el cas dels pals de fregar, s'han de desinfectar i netejar sovint amb lleixiu o decapant, per eliminar les restes de verdí provocades per l'emplenament constant amb aigua i productes químics.

 

MULLADOR DE VIDRES

DESCRIPCIÓ: mullador de vidres complet que consta de mànec en forma de T i mullador de vidres en microfibra, cotó, en cotó per una cara i fregall verd per l'altra cara, amb ajustament mitjançant velcro o mitjançant botons. Ample de 35cm o 45cm.

ÚS: serveix per fer la neteja professional de vidres. Es mulla en una galleda amb aigua i producte, normalment amb rentaplats, s'escorre i s'aplica directament sobre la superfície de vidre fent un joc amb el canell i realitzant moviments zigzaguejants, imitant una S o Z.

PRECAUCIONS: evitar copejar els marcs, especialment si són de fusta o materials que no es recomana mullar-los o que els caigui producte fort o abrasiu. Si escorrem el mullador amb la mà, es recomana portar guants, sobretot si utilitzem productes forts i abrasius com el desgreixador o el rentaplats. Intentar escórrer bé aquesta eina de treball i no regalimar l'aigua sobrant per terra. Podem trepitjar-la i caure'ns, que caigui o rellisqui una altra persona o trepitjar-la i escampar tota l'aigua i la brutícia per terra, provocant que després hàgim de perdre més temps fregant el terra.

NETEJA I CONSERVACIÓ: sempre hem de netejar amb aigua i eliminar les restes de sabó i brutícia. Els borreguets o teles de cotó o microfibra, s'han de rentar i canviar quan estiguin molt vells o fets malbé, sinó no netejaran bé. Per rentar-los es poden ficar a la rentadora, no es recomana assecar en assecadora perquè podrien encongir-se i després no encaixar a l'estructura. Un mullador de vidres brut o amb olor d'humitat, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris als vidres.

 

NETEJADORS T, GUIES I GOMES

DESCRIPCIÓ: netejador de vidres complet que consta de mànec, una guia i una goma. Ample de 35cm o 45cm.

ÚS: serveix per fer la neteja professional de vidres. Quan ja hem mullat el vidre amb el mullador, procedim a retirar l'aigua, el sabó i la brutícia amb aquest petit faragan de mà. Es col·loca directament sobre la superfície del vidre mullat i es retira el líquid fent un joc amb el canell i realitzant moviments zigzaguejants, imitant una S o Z, igual que hem fet amb el mullador.

PRECAUCIONS: evitar copejar els marcs, especialment si són de fusta o materials que no es recomana mullar-los o que els caigui producte fort o abrasiu.

NETEJA I CONSERVACIÓ: les gomes s'han de netejar amb aigua i assecar-se bé amb un drap, abans de guardar-se i així eliminar les restes de brutícia i de productes abrasius. A més, ens hem d'assegurar que la goma s'asseca bé. Sinó s'asseca bé entre ús i ús es pot malmetre i fins i tot descompondre's i trencar-se. Una goma bruta, l'únic que farà serà dispersar la brutícia, a més de deixar gèrmens i bacteris als vidres.

 

RASCADORS I GANIVETES DE VIDRE

DESCRIPCIÓ: Rascador professional per a vidres i vidre amb fulles.

ÚS: un rascador per a vidres professional serveix per netejar restes de pintura, de silicona, cua, adhesius, d'obra, de brutícia incrustada, etc.

PRECAUCIONS: no s'ha d'usar per gratar el terra, per això hi ha altres fulles més fortes i resistents. Hem de guardar sempre amb la seva protecció de plàstic i retreure la fulla. Les fulles han d'anar embolicades en el paper específic i han de ser transportades amb el seu envàs de plàstic ben tancat. Hem de manipular-les amb molt de compte, recomanablement amb guants de roba o d'obra que evitin talls a les mans.

NETEJA I CONSERVACIÓ: les fulles no es poden mullar ni tirar-li productes químics o abrasius, perquè en ser metàl·liques es poden rovellar, fer malbé i trencar, podent alhora tallar-nos o tallar o danyar la superfície que estem rascant. Si els cau producte, les aclarirem amb aigua i les assecarem bé amb un drap. Les guardarem als estoigs amb proteccions.

Continuar leyendo
558 visitas

Manual d'instruccions de maquinària de neteja

Manual d'instruccions de maquinària de neteja

ASPIRADOR DE POLS I ASPIRADOR D'AIGUA

DESCRIPCIÓ: un aspirador és un electrodomèstic elèctric que utilitza una bomba d'aire per aspirar la pols i altres partícules petites de brutícia, i dipositar-les a dins, bé en una bossa recanviable, bé en un dipòsit extraïble.

ÚS: l'ús principal dels aspiradors de pols és eliminar, atrapar o aspirar la pols, la brutícia i elements sòlids de superfícies tèxtils o tapisseries, especialment catifes i moquetes, sofàs, cadires, seients de cotxes, mantes, o racons de difícil accés on l'escombra o la mopa no arriben, com ara els rails de les finestres.

Els aspiradors d'aigua, en recollir líquids, compten amb sistemes que protegeixen els motors de la humitat o fins i tot de l'escuma, així com una força d'aspiració important. Els seus dipòsits solen tenir una capacitat superior al dels aspiradors que només recullen sòlids, i ofereixen opcions de buidatge més còmodes, com, per exemple, la basculant oa través de la vàlvula de desguàs mitjançant una mànega.

Tots dos models funcionen amb un cable elèctric. Pesen entre 5 i 7 quilos, en el cas dels models petits, hi pot haver models de fins a 15 quilos. Tenen rodes de goma incorporades, i se'n pot anar estirant sense esforç mentre doni de si el seu cable elèctric i no s'hagin d'endollar en una altra habitació. També hi ha aspiradors sense rodes i aspiradors de motxilla, amb nanses incorporades a l'esquena per col·locar-nos-la exactament com una motxilla. Aquestes són ideals per a feines de neteja en alçada, com la neteja de llums o reixetes d'aire condicionat.

Els aspiradors de pols poden tenir bossa de paper d'un sol ús (és un accessori d'entre 1,5 i 3 litres de capacitat, que ha de ser comprat a part), o un dipòsit extraïble (pot ser d'aigua) per recollir la pols i brutícia. En aquest cas, parlem d'un aspirador sense bossa.

A més a més del cos disposen d'un tub i de diferents raspalls segons les superfícies a netejar. Tenen un filtre a la sortida de l'aire per capturar les partícules de pols més petites emeses pel motor. Emeten força soroll, proper al màxim legal de 80 decibels que marca la normativa. Els preus són assequibles.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb les rodes, el cos, el pal o el tub de l'aspirador. Hem d'anar amb compte amb els cables de l'aspirador, si es tiben podem provocar la caiguda d'algun objecte i fins i tot provocar que una persona ensopegui i caigui. També hem d'anar amb compte de no trepitjar o passar per sobre dels cables amb les rodes de l'aspirador, això pot fer malbé els cables i fins i tot tallar-los. Hem d'evitar que l'aspirador estigui a prop d'una galleda per fregar o aspirar alguna superfície mullada o humida. Podem provocar un curtcircuit, una explosió i fins i tot un incendi. Hi ha aspiradors especials per absorbir aigua.

NETEJA I CONSERVACIÓ: tots els complements de l'aspirador, broquets i tubs, s'han de netejar i eliminar les restes de pèls, pols, borrissol, etc., que se'ls queda enganxat després del seu ús. Les bosses dels aspiradors quan ja estan plenes, es llencen, si són de paper o d'un sol ús, o si es tracta de bosses de tela reutilitzables, s'han de buidar i llençar la brutícia a les escombraries i col·locar la bossa buida i neta. Si la bossa és plena, l'aspirador no funciona bé, s'embussen els filtres i el motor perd força d'absorció, pot cremar el motor i fer malbé totalment el mecanisme d'absorció de l'aspirador. En el cas dels aspiradors d'aigua, cal buidar-ne el dipòsit i, si cal, esbandir-lo amb aigua i netejar-lo amb producte. Si deixem l'aigua bruta dins del dipòsit, es pot podrir i corrompre, generant males olors i bacteris, poden arribar a rovellar i fer malbé el material metàl·lic de l'interior del dipòsit de l'aspirador.

 

MÀQUINA ROTATIVA

DESCRIPCIÓ: Màquina amb motor que consta d'un mànec amb manillar, amb fre i encès, rodes i un plat on inserir els diferents accessoris com ara plats de goma, raspalls, llana d'acer, pads, pedres, etc. Funciona mitjançant el corrent elèctric. Es connecta amb el cable. La seva forma de treball consisteix a escampar el producte mitjançant un sistema giratori de raspalls, plats o discos.

ÚS: Les màquines rotatives serveixen per netejar, cuidar, mantenir i millorar la qualitat dels sòls, i aconseguir que un determinat sòl torni a lluir igual de net i brillant que el primer dia.

Amb la màquina rotativa es poden realitzar diverses tasques:

Fregat del sòl, sol utilitzar-se per netejar en profunditat sòls qualificats com a delicats, aquells per les seves especials característiques fan que sigui difícil netejar-los de manera tradicional tal com passa amb els terres de ceràmica, gres, rajoles, pissarra, etc. Per això utilitzem un raspall suau o un disc negre, vermell o blanc. També es pot fer servir un raspall dur per fer una neteja dura i agressiva, per exemple, en un terra de ciment o rugós per eliminar restes de greix.

També es pot decapar amb la màquina, és a dir, eliminar recobriments vells de ceres plàstiques, com als sòls plàstics, vinil, PVC, o als sòls hidràulics. Abans d'aplicar nous tractaments per aportar brillantor, antiporositat o ceres.

Abrillantat o vitrificat de sòls durs per tornar-los la brillantor com el terratzo, el marbre, pedres, etc. Per fer-ho necessitarem llana d'acer, sals i cristal·litzador.

I finalment es poden utilitzar per polir els terres, rebaixar les imperfeccions de la superfície, ratlles, petits forats, porositat, rajoles a diferents nivells o desiguals, del terra per a un posterior vitrificat. Per això podem utilitzar les pedres o formatges que polin i rebaixen la superfície del terra. I després la llana d'acer, les sals i el cristal·litzador perquè la superfície torni a brillar.

PRECAUCIONS: Hem d'anar amb compte amb els cables de la màquina, si es tiben podem provocar la caiguda d'algun objecte i fins i tot provocar que una persona ensopegui i caigui. També hem d'anar amb compte de no trepitjar o passar per sobre dels cables amb les rodes de la màquina, això pot fer malbé els cables i fins i tot tallar-los. Cal evitar que la màquina, el cablejat o els endolls estiguin en contacte directe amb l'aigua. Podem provocar un curtcircuit, una explosió i fins i tot un incendi.

NETEJA I CONSERVACIÓ: la llana d'acer s'ha de manipular sempre amb guants així evitarem possibles talls, així com els packs de colors, les pedres per rebaixar i els productes alcalins per decapar i abrillantar. Mai no hem de deixar anar el manillar de la màquina si aquesta està en funcionament, podria colpejar parets o mobiliari. Sempre que anem a parar, cal prémer el fre. La màquina s'ha de deixar recollida amb el cable ben enrotllat. Hem de desmuntar el raspall, pack o llana d'acer, rentar els elements que es puguin reutilitzar i deixar assecar per a la propera, i llençar els que ja no es puguin reutilitzar.

 

MÀQUINA D'INJECCIÓ I EXTRACCIÓ

DESCRIPCIÓ: un aspirador és un electrodomèstic elèctric que utilitza una bomba d'aire per aspirar la pols i altres partícules petites de brutícia, i dipositar-les a dins, bé en una bossa recanviable, bé en un dipòsit extraïble. Inclouen una gran varietat d'accessoris: broquets per a esquerdes, raspalls petits de cerres suaus o dures, raspalls d'aspiració grans per netejar catifes, raspall d'aspiració per netejar tapisseries, etc.

ÚS: La màquina d'injecció i extracció serveix per netejar i desinfectar tapisseries, moquetes i catifes. La màquina injecta o escup aigua juntament amb el producte químic adequat sobre el tèxtil a netejar i extreu, aspira o absorbeix tot alhora. És una neteja profunda de la tela, amb un temps dʻassecat curt. El sistema de neteja per injecció i extracció es pot aplicar amb aigua freda, calenta i vapor. Els passos o el procediment que cal seguir per fer una neteja completa d'una moqueta, catifa o tapisseria són els següents: primer cal aspirar tota la catifa o moqueta per eliminar la major part de brutícia o restes sòlides. A continuació, cal preparar la solució de detergent d'injecció-extracció en aigua a la concentració adequada i indicada pel fabricant del producte de neteja. Verificarem sempre que el producte no espatlli o decolori, malmet, les teles o fibres a netejar. Per això apliquem el producte o detergent en un drap blanc net i freguem lleugerament en una àrea petita i oculta. Si el drap continua blanc i si les fibres no presenten cap dany, podem utilitzar el producte en qüestió a la resta de la tela. Després, preparem la màquina, verifiquem que el dipòsit per a l'aigua bruta està buit i net, sinó el buidem i el netegem. Farcim el dipòsit amb aigua neta i amb el detergent. Al dipòsit de recuperació hem d'afegir un antiescumant perquè aquest no s'ompli immediatament d'escuma i aturi la màquina. Amb la màquina preparada procedim a la neteja pròpiament dita, aplicant la màquina al tèxtil: injectant aigua i producte sobre la tela alhora que aspirem. Hi haurà màquines d'injecció-extracció que incorporin un sistema per escalfar la solució de detergent i aigua. En aquest cas hem d'utilitzar una temperatura d'acord amb el tipus de fibra del revestiment, que generalment són per a la poliamida un màxim de fins a 100 º, acrílics un màxim de 60 º i per a la llana i seda fins a un màxim de 40 º. Generalment s'extreu-aspira immediatament excepte en aquells revestiments amb brutícia extrema i que suportin l'acció de l'aigua, en els quals es pot deixar actuar un temps determinat segons el detergent utilitzat abans d'extreure. I finalment deixem assecar i ventilar la tela.

PRECAUCIONS: hem d'anar amb compte de no copejar sòcols, portes o elements del mobiliari amb les rodes, el cos, el pal o els tubs o altres complements de la màquina. Hem d'anar amb compte amb els cables de la màquina, si es tensen podem provocar la caiguda d'algun objecte i fins i tot provocar que una persona ensopegui i caigui. També hem d'anar amb compte de no trepitjar o passar per sobre dels cables amb les rodes de la màquina, això pot fer malbé els cables i fins i tot tallar-los. Cal evitar que la màquina, el cablejat o els endolls estiguin en contacte directe amb l'aigua. Podem provocar un curtcircuit, una explosió i fins i tot un incendi.

NETEJA I CONSERVACIÓ: tots els complements de l'aspirador, broquets i tubs, s'han de netejar i eliminar les restes de pèls, pols, borrissol, etc., que se'ls queden enganxats després del seu ús. Les bosses dels aspiradors quan ja estan plenes, es llencen, si són de paper o d'un sol ús, o si es tracta de bosses de tela reutilitzables, s'han de buidar i llençar la brutícia a les escombraries i col·locar la bossa buida i neta. Si el dipòsit d'aigua bruta és ple, la màquina no aspira bé, s'embussen els filtres i el motor perd força d'absorció, i el motor es pot cremar i danyar totalment el mecanisme d'absorció. Hem de buidar el dipòsit d'aigua bruta, després de cada ús, i si cal, esbandir-lo amb aigua i netejar-lo amb producte. Si deixem l'aigua bruta dins del dipòsit, es pot podrir i corrompre, generant males olors i bacteris, poden arribar a rovellar i fer malbé el material metàl·lic de l'interior del dipòsit de la màquina d'injecció i extracció.

 

HIDRONETEJADORA O MÀQUINA D'AIGUA A PRESSIÓ

DESCRIPCIÓ: Una hidronetejadora, més coneguda com a màquina d'aigua a pressió, és un tipus de màquina de neteja amb què hi ha una sortida a gran velocitat d'aigua o una solució sabonosa que permet netejar diferents superfícies o objectes amb gran efectivitat. Aquestes màquines estan especialment indicades per netejar superfícies a l'exterior, ja que la tecnologia que fan servir permet que netejar sigui molt més ràpid i efectiu que amb els mètodes tradicionals. Una hidronetejadora daigua a alta pressió es compon de presa daigua o dipòsit, bomba, mànega, llança, tovera i accionament.

ÚS: Una hidronetejadora ens permetrà netejar un cotxe, moto o bicicleta, les rajoles de fang cuit d'una terrassa, les persianes metàl·liques d'un local i les façanes de ciment, granit, pedra o rajoles. El raig d'aigua a pressió elimina restes d'adhesius i pot servir per decapar amb els accessoris adequats. Serveix també per a la neteja i l'eliminació de grafits i cartells publicitaris.

Quan l'aigua arriba al seu valor màxim és en sortir pel filtre d'alta pressió, així que si volem treure brutícia que estigui molt incrustada, l'haurem d'utilitzar a poca distància de la zona que volem netejar; per contra, si volem treure brutícia no gaire incrustada, haurem de separar-nos a una distància d'entre 50 cm i un metre, podent ser més gran depenent de l'objecte que anem a netejar.

La part més important d'una hidronetejadora és la bomba de pressió. A la sortida es col·loca un regulador que permet modificar la pressió de sortida de l'aigua. A la sortida connectem la mànega d´alta pressió amb la pistola i els diferents accessoris.

Les hidronetejadores disposen d'un petit filtre que ve incorporat just a l'entrada d'aigua de la màquina. Convé que, de tant en tant, el treiem i el netegem amb un raspall petit, tipus raspall de dents.

La hidronetejadora disposa d'un dipòsit per a productes químics, des de desgreixadors fins a fungicides. En alguns casos, mitjançant una mànega fina, el producte es condueix des del recipient fins a la bomba, mentre que en altres casos es barreja el producte amb l'aigua directament a la sortida de la llança. Aquest darrer té un filtre amb dues posicions, permetent que en una posició només utilitzem aigua ia l'altra, aigua amb sabó.

És important que s'utilitzin els productes químics destinats a aquest tipus de màquines, ja que qualsevol altre pot malmetre l'interior. En cas d'utilitzar algun component químic corrosiu, és important que utilitzem un ruixador o polvoritzador manual.

En finalitzar l'ús de la màquina hem de tancar l'aixeta i buidar la mànega completa perquè no es quedi aigua al seu interior, és important que això ho fem havent desendollat ​​la màquina del corrent. Després d'acabar cada treball s'ha de desconnectar la seva alimentació d'aigua, tancant l'aixeta, escanyant la mànega de la llança, prement la pistola fins que surti tota l'aigua sobrant i recollint el cable per eliminar dipòsits d'aigua a la mànega i evitar així la corrosió que pot provocar laigua en els diferents elements de la màquina.

PRECAUCIONS: Hem d'anar amb compte amb els cables de la màquina, si es tiben podem provocar la caiguda d'algun objecte i fins i tot provocar que una persona ensopegui i caigui. També hem d'anar amb compte de no trepitjar o passar per sobre dels cables amb les rodes de la màquina, això pot fer malbé els cables i fins i tot tallar-los. Cal evitar que la màquina, el cablejat o els endolls estiguin en contacte directe amb l'aigua. Podem provocar un curtcircuit, una explosió i fins i tot un incendi.

NETEJA I CONSERVACIÓ: tots els complements de la màquina, filtres, pistoles i filtres, s'han de netejar després de cada ús. La màquina s'ha de guardar amb la mànega buida d'aigua i ben enrotllada a la zona que correspon i el cable ha d'estar també ben enrotllat i al lloc corresponent.

Continuar leyendo
266 visitas

NADAL 2021

NADAL 2021

NADAL 2021

En aquests dos darrers anys hem après a caminar més a poc a poc, a córrer menys, a cuidar-nos nosaltres mateixos ia cuidar més dels nostres.

Hem après a cuidar, millorar i arreglar les nostres cases per crear llars on poder viatjar, cantar, ballar, somiar, des dels nostres salons, mentre esperàvem que passés la tempesta.

En aquests dos darrers anys hem comprès el que realment importa: les persones, la vida, la salut, l'amor, la família, el treball en equip, la col·laboració i la solidaritat.

Hem après a valorar les coses senzilles com el menjar, l'aigua, la llum, l'abric, coses que havíem donat per fet que sempre estarien allà.

Potser la vida mai no tornarà a ser com era abans, potser no anàvem bé per aquest camí. Potser això permet crear un planeta millor, menys consumista, menys contaminat, menys centrat en el poder i els diners i més centrat en la vida, l'ecologia, la reutilització, el reciclatge i la reinvenció.

De vegades menys, és més, i no necessitem tantes coses per ser felices. Els cors feliços no es compren amb diners o amb una bona acció, sinó amb un treball dur, diari, de comprensió, compassió, respecte i amor.

L'equip directiu de Món Net i Verd, S.L., els desitja un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou 2022, i els dóna les gràcies per confiar en nosaltres encara en les situacions més difícils. Esperem poder seguir ajudant a crear benestar a casa, edificis i centres de treball.

Continuar leyendo
410 visitas

Com sol·licitar un pressupost de neteja?

Com sol·licitar un pressupost de neteja?

T'ha tocat la presidència de la comunitat de veïns i els veïns no es posen d'acord per netejar l'escala a torns o es queixen del servei de neteja actual.

T'encarregues de la contractació de proveïdors de la teva empresa, botiga, oficina, restaurant, etc., i has de buscar una empresa de neteja que a més proveeixi els estris, productes, maquinària i el subministrament de consumibles com el paper higiènic, els tovallons seca mans o el sabó de mans.

Has fet reformes a casa i necessites que netegin el desastre que han deixat els industrials.

T'has mudat a un pis meravellós al centre de la ciutat, però aquest terra hidràulic tan bonic no brilla.

Qui no s'ha vist mai reflectit en alguna d'aquestes situacions? Us donarem consells bàsics a l'hora de demanar pressupostos de neteja a empreses.

Per demanar un pressupost cal tenir clares diverses coses:

És un servei puntual o esporàdic? El contractaré en una única ocasió, o serà un servei continuat en el temps?

Un servei de neteja esporàdic com una neteja de fons, una neteja d'obra i posada a punt, un abrillantat, etc., sol ser més car que un servei de manteniment amb freqüència diària, setmanal, mensual, etc. A les empreses de neteja els suposa molta més feina de logística muntar un servei puntual que organitzar un servei de manteniment. A més, a llarg termini és molt més rendible un manteniment amb una quota mensual que fer un únic servei, facturar-lo i cobrar-lo i no tornar mai més. És per això que normalment trobarem més competència i equivalència entre empreses de neteja pel que fa als manteniments que als serveis esporàdics o especialitzats, que solen ser més cars i costa més trobar-ne empreses especialitzades.

És un servei de neteja bàsic o és un servei especialitzat, amb maquinària, amb alçada, amb perillositat, etc.?

Una neteja bàsica seria un servei de manteniment diari o setmanal en una comunitat de veïns o botiga, per exemple, en què la neteja consisteix a escombrar, fregar, eliminar la pols, netejar els lavabos, portes, etc., coses senzilles, repetitives i realitzables sense una especialització o formació tècnica.

Per contra, un servei especialitzat requereix normalment formació, experiència i coneixements tècnics per a la seva realització, ja sigui per la seva perillositat: neteja en alçada amb escales, bastides o arnesos; pels riscos que pot representar per a la salut: neteja d’obra o neteja amb productes químics que poden desprendre gasos tòxics, utilització d’EPIs i formació en Prevenció de Riscos Laborals; o bé, treballs de neteja amb maquinària: neteja de tapisseries amb màquina d'injecció i extracció, neteja de terres plàstics amb decapant alcalí i màquina rotativa, tractaments de terres i abrillantats amb màquina rotativa i ceres, etc.

Tal com hem vist a l'apartat anterior, la neteja especialitzada, en ser més complicada, sempre es cobrarà més cara que un manteniment de neteja bàsic.

Quants pressupostos he de demanar a diferents empreses?

El que és habitual és demanar 3 pressupostos de neteja a diferents empreses o autònoms, per poder realitzar una comparativa de preus, serveis i freqüències, i triar per consens dels veïns en el cas de les comunitats, de la junta directiva en el cas d'empreses o en consens per la família o la parella en el cas d'habitatges particulars.

Intenta sempre demanar els mateixos serveis i freqüències a les visites amb els comercials, per poder comparar d'una manera real els pressupostos.

Intenta, sempre que sigui possible, que les visites siguin presencials. El comercial de l’empresa és la cara visible o imatge de l’empresa. Només aquesta primera visita ja us pot donar molta informació de la resta de l'equip de treball.

Com triar una empresa de neteja?

Hi ha 3 regles d'or per triar una empresa de neteja i cap d’elles és el preu.

 • La primera regla d'or és que sigui una empresa seriosa, legal i correcta.
  • Que l'empresa tingui assegurats i contractats legalment tots els netejadors. L'empresari que no obeeix normatives per estalviar-se costos assumeix riscos, però el client també, i, a vegades, el que és barat surt car.
  • Que compleixi les normatives vigents. Assegurança de RC, assegurança d'accidents col·lectius, etc.
  • Que segueixi la política de prevenció de riscos laborals.
  • Que compleixi les normatives de protecció de dades.
  • Que els treballadors passin exàmens o revisions mèdiques de salut que acreditin que els seus netejadors estan capacitats per exercir les tasques de neteja.
  • Que els productes, estris i maquinària de neteja estiguin homologats i els seus treballadors els manipulin amb uniformes i EPIs.
 • La segona regla és l’experiència, sap més el diable per vell que per diable.
  • Cal donar oportunitats a les empreses noves o emergents, però és important veure la història i la trajectòria en el temps d'una empresa. Com més anys porti funcionant, probablement més errors hauran comès i més hauran après, amb la qual cosa més experiència tindran a l'hora de fer una bona feina i oferir un servei de qualitat.
  • Donar importància a l'antiguitat de la seva plantilla. Tenen molt personal rotatiu, canvien cada dos per tres per evitar fer fixos els empleats? Un netejador nou o descontent per no tenir una feina estable, pot reflectir el seu descontent o inexperiència fent un servei de qualitat inferior.
  • Qui són els clients? És important saber què opinen els seus clients. No hi ha ningú que recomani millor una empresa que un client satisfet.
 • La qualitat en el servei i els detalls.
  • Una empresa és una piràmide en què cada peó juga un paper important en el funcionament de la mateixa. És important que els netejadors tinguin una bona imatge, siguin educats i amables amb els clients, que vagin amb els uniformes de treball nets, que vagin amb els estris nets, les furgonetes, etc.
  • La supervisió dels serveis, que tinguin encarregats o especialistes. Que hi hagi personal d’oficina que atengui al telèfon i ajudi a resoldre tots els problemes que sorgiran al llarg de la relació comercial.
  • Que tinguin pàgina web, oficina, telèfon d’atenció al client, que siguin transparents i emetin tota la documentació que els sol·licitin els seus clients.
  • Que sigui una empresa amb cara i ulls.

Com sé que és una empresa seriosa i que ho tenen tot en regla?

 • Si tenen una oficina, pàgina web, correu electrònic i telèfons d'atenció al client.
 • Si el personal està assegurat a la seguretat social. Poden sol·licitar els RNT i RLC mensualment per corroborar que els netejadors estan assegurats i cotitzen.
 • Si posen suplències en cas de baixes mèdiques o vacances del personal habitual.
 • Si el personal passa revisions mèdiques de salut.
 • Si el personal té formació en Prevenció de Riscos Laborals, 2 hores formació bàsica del lloc de treball, o PRL de neteja a l'obra de 8h, 20h i 60h.
 • Si hi ha supervisors, encarregats o especialistes que controlen els serveis de neteja de la resta de netejadors rasos o bàsics.
 • Si aquests encarregats especialistes tenen formació extra com a manipulació de plataformes elevadores, formació PRL en altura, formació en la utilització de maquinària, etc.
 • Si el personal va uniformat i se'ls lliuren EPIs (guants, màscares, ulleres, armilles reflectores, etc.).
 • Si l’empresa disposa duna assegurança de RC.
 • Si l’empresa disposa d’assegurança d’accident laboral.
 • Si l’empresa té vehicles propis.
 • Si l’empresa té maquinària pròpia.
 • Si l'empresa i els netejadors utilitzen estris i productes de neteja homologats i amb etiquetatge.
 • Si estan al corrent de pagament de la Seguretat Social i d'hisenda. Podeu sol·licitar els certificats i comprovants bancaris mensualment.
 • Si l'empresa està donada d'alta a plataformes de treball com ara Obralia.
 • Si fan contractes o pressupostos amb segell i signatura d'empresa.
 • Si els vostres contractes, factures, etc., porten les dades fiscals de l'empresa visibles i accessibles.
 • Si els mètodes de cobrament són mitjançant entitats bancàries.
 • Si compleixen la normativa de protecció de dades a l'empresa.
 • Si disposen d'un mètode de control o fitxatge dels vostres netejadors de manera que tant empresa com client puguin corroborar que realment s'estan realitzant els serveis de neteja contractats.

Què passa si vull canviar d'empresa de neteja a la meva comunitat de veïns o empresa, però actualment ja hi ha una altra empresa de neteja amb la què no estic satisfet?

 Abans de res, hem de veure quin és el contracte de manteniment de neteja actual, quina és la seva durada, condicions, preavís per poder no renovar o cancel·lar els serveis a la finalització de la permanència del contracte, etc.

Sempre és recomanable parlar amb l’empresa, i notificar la no renovació o baixa per via escrita, carta, correu electrònic o burofax.

Tot i que el client no estigui content amb l'empresa de neteja actual o anterior, abans de fer el canvi amb la nova empresa, el client ha de saber que hi ha l'obligació de fer la subrogació del personal antic o de l'empresa anterior, per la nova empresa.

Què és la subrogació?

La subrogació és el canvi de titularitat d’una empresa per una altra, bé perquè es transmet la totalitat de l’empresa en el seu conjunt, o perquè hi ha una transmissió d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma, i això suposa per als treballadors que hi ha un canvi de titularitat de l'ocupador.

L'empresa entrant té l'obligació de contractar tots els treballadors afectats per la subrogació, i aquests tenen l'obligació de ser subrogats.

D'altra banda, el nou empresari queda obligat a respectar els drets laborals i de Seguretat Social de l'anterior empresa, incloent-hi el salari, la categoria, els compromisos de pensions, en els termes previstos a la seva normativa específica, i, en general, quantes obligacions l'empresari cedent ha adquirit, si bé l'extensió de les obligacions i els drets varia en funció de la causa que va justificar l'obligació de subrogar.

En definitiva, l'únic canvi que hi ha per al treballador és la persona que li paga -anomenada ocupador- però se li respectarà el salari, l'antiguitat, la jornada laboral, la categoria, les funcions...

Com evitar la subrogació de l’operari de neteja de l’empresa anterior si està fent malament el servei?

Malauradament, sol ser difícil evitar aquest tràmit. Però com a totes les lleis, sempre hi ha excepcions a la regla. L'obligació de subrogar un netejador es produeix quan l'empleat fa 4 mesos o més al mateix centre de treball. Per això, si ja hem transmès les nostres queixes o sol·licituds de millora del servei a l'empresa de neteja, però la situació o el servei no ha canviat o millorat, i si sabem amb antelació que farem un canvi d'empresa de neteja, el recomanable és sol·licitar un canvi de netejador, de manera que a la finalització del contracte i abans d'entrar la nova empresa, el netejador faci menys de 4 mesos al lloc de treball. L'altra opció és més burocràtica i bel·licosa, però es pot enviar una carta certificada o un burofax en què el client exposi la seva insatisfacció amb el servei i contracte actual i en què s'expressi l'incompliment del mateix.

Si voleu sol·licitar un pressupost de neteja sense compromís no dubteu a trucar-nos al 932761679 o al 637587543 o per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. oa través de la nostra pàgina web https://www.monnet.es/es/presupuesto-de- neteja.

Continuar leyendo
771 visitas

Com fer la bugada?

Com fer la bugada?

Rentar la roba a casa és una cosa habitual, però saps com fer la bugada correctament? Saps com cuidar i no fer malbé la teva roba? Com no barrejar els colors, els diferents teixits, etc.?

Rentar la roba de l'inrevés, dona-li la volta a aquest jersei

En primer lloc, sempre, sempre, sempre, hem de donar-li la volta a tota la roba. Posar-la de l'inrevés. I per què? Et preguntaràs. La fricció de la roba contra les parets metàl·liques del tambor de la rentadora, i fins i tot amb altres peces, i sobretot amb elements punxants, com cremalleres, botons, sivelles, etc., poden danyar i fins i tot causar forats a la roba. La teva roba sempre durarà més si la rentes de l'inrevés.

Separa la bugada per colors i fins i tot per teixits

Sabem que és pesat, que de vegades no tenim prou quantitat de roba per posar una rentadora només de color blanc, o només de tovalloles, o només de teixits sintètics, i a la fi, acabem barrejant-t’ho tot.

És preferible que facis un rentat econòmic o ràpid abans que barrejar-ho tot per diversos motius:

 • La roba de diversos colors pot desprendre tintes i tacar una altra roba, teixits, colors. Vegeu les instruccions de les etiquetes per assegurar-te que no destenyeix. Si ho fa, potser, millor rentar-la a mà o deixar-la en remull en una palangana o cubell perquè elimini la primera tintada. Si vas a barrejar colors, intenta que tots siguin foscos, marrons, grisos o negres, que tots siguin tons pastís o blancs, i sobretot no utilitzis lleixiu blanca a cap tipus de color, tret que en el seu etiquetatge posi que admet aquest producte químic o que vulguis aclarir o blanquejar per algun motiu en concret.
 • Sempre és millor rentar els llençols, fundes nòrdiques i coixins juntes entre si i separades de la resta de la roba.
 • Tovalloles per separat. El tipus de costura o fabricació de les tovalloles, la composició del cotó, etc., fan que no siguin unes bones companyes de la resta de la teva bugada. Desprenen pelusses, boletes de cotó, fils, que si es queden enganxades a la resta de la teva roba seran difícils d'eliminar.
 • La roba sintètica, sobretot la d'esport, no necessita uns temps de rentat tan llargs com la roba de cotó, tot el polièster en general pot rentar-se amb un rentat curt i no necessiten tant producte ni altes temperatures.
 • Vigila amb les peces delicades i si pots separades de la resta: llana d'ovella, llana d'alpaca, seda, etc. Necessiten uns rentats o programes delicats pensats per realitzar un rentat suau i amb un centrifugat curt o gairebé inexistent. Aquestes teles es poden fer malbé o encongir amb l'ús de la rentadora, si pots sempre és millor rentar-les a mà. Utilitza també producte especial per a un rentat suau o delicat.
 • Totes les calcetes, tangues, calçotets, mitges, mitjons, etc., s'han de de rentar dins de bossetes de reixeta, específiques per a això. Normalment la roba interior porta encaix, blondes, transparències, adorns, cèrcols, cordes o gomes elàstiques, tot això es pot enredar amb la resta de roba i fer-se malbé.

Tracta les taques abans de posar-ho tot a la rentadora

Moltes vegades no tenim temps i esperem que la rentadora ens doni un resultat màgic amb l'eliminació de les taques de la roba, però en moltes ocasions no és així.

Truquets per tractar taques comuns:

- Per a eliminar taques de sang o menstruació, col·loca un rajolí de lleixiu de color o pols d'oxigen actiu a sobre de la taca i frega o deixa actuar uns minuts. Si és un teixit de color blanc, pots utilitzar lleixiu blanca. Sempre s'eliminarà abans la taca si l'elimines fresca o recent, i en aquest cas la sang és millor eliminar-la amb aigua freda.

- Per a eliminar taques de greix o oli utilitza una miqueta de desengreixant domèstic. Fes una prova en una cantonada de el teixit, costura o zona no visible, si no perd el color original, aplica-llavors a la taca. També pots posar una mica de pols talcs o farina sobre de la taca i deixar actuar una estona fins que absorbeixi el greix.

- Per eliminar taques de suor, fes una pasta amb bicarbonat i suc de llimona aplica i deixa actuar unes hores, això ajudarà també per l'olor persistent d'aquestes.

- Per eliminar taques de tinta o bolígraf utilitza alcohol o acetona (lleva esmalt per a ungles).

Quant producte utilitzar?

No per posar més productes la roba quedarà més neta, o es rentarà millor. Si utilitzes detergent en pols o en líquid, mesura amb la tapa o cassoleta amb la que venen quina és la quantitat que has de fer servir en funció de la brutícia de la roba, de la duresa de l'aigua, si té més o menys calç o si és més salina o menys, de la temperatura del rentat que faràs servir en aquest programa i de la quantitat de roba que vas a rentar.

Si t’emboliques amb això, fes servir càpsules. Són tan senzilles com les del rentavaixelles, es col·loquen dins del tambor, abans de la roba, i amb 1 càpsula o 2, si la roba està molt bruta o hi ha molta quantitat de roba, és suficient perquè la teva roba quedi neta i olori bé.

Evita utilitzar molta lleixiu blanca, fa malbé i corroeix els teixits, els treu qualitat i densitat. Si la faràs servir, que sigui de bona qualitat i pensada especialment per a roba. Hi ha diverses marques bones al supermercat.

Passa't al lleixiu de color o les pols d'oxigen actiu. Si vols estalviar diners, pots afegir una mica d'aigua oxigenada o bicarbonat, en comptes del lleixiu de color o l’oxigen actiu.

Evita utilitzar el suavitzant. Fes-lo servir només en el rentat de les tovalloles, els llençols, o la roba de casa, mantes, edredons, cobrellits, etc. Tota la roba que tingui gomes o elàstics i se li afegeixi suavitzant, a la llarga, perdrà la seva elasticitat i flexibilitat, es donarà de si i es farà malbé.

No carreguis en excés la rentadora

Mira bé quina és la càrrega total o quilograms que pot rentar la teva màquina. No sobrepassis aquest pes. La roba apilonada no es mou ni es fricciona contra les parets de la rentadora ni contra la resta de la bugada i, per tant, no es frega ni es renta. A més, pots danyar el motor de la rentadora, causar trencaments o desperfectes, pot sortir aigua del dipòsit i inundar el safareig.

Si poses la rentadora és perquè la vas a estendre o ficar a l'assecadora quan acabi, si no, millor no la posis

La roba dins de la rentadora pateix un procés de centrifugat. Això implica que es retorça i s'arruga. A més, està mullada o humida. Si no l’estens a l'acabar es poden produir dues coses:

 • Arrugues impossibles de planxar i eliminar. Com més estona passi dins el tambor sense estendre-la i assecar-se, més difícil serà després eliminar les arrugues.
 • Olor a humitat, bactèries i fins i tot que la hagis de tornar a posar a rentar.

Estén sacsejant tota la teva roba

Sacseja la roba i intenta eliminar el màxim d'arrugues abans d'estendre-la. Com més arrugues aconsegueixis treure a l’estendre la roba, menys hauràs de planxar o doblegar.

Intenta-la estendre amb pinces de plàstic, suaus i que no taquin o facin malbé la roba.

Estén-la d'una manera espaiosa i estirada.

Deixa-la assecar bé, no la recullis humida, guardar la roba humida pot provocar males olors, bacteris i infeccions a la pell.

Espero que aquest article t'hagi estat útil.

Si necessites ajuda en la teva llar amb la neteja o la bugaderia o vols delegar en professionals la cura de la teva llar, posa't en contacte amb nosaltres a l'932761679 o 637587543, o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i et elaborarem un pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
807 visitas
0 Comentarios

ANIT VAIG SOMIAR AMB UN MÓN MILLOR

ANIT VAIG SOMIAR AMB UN MÓN MILLOR

Anit vaig somiar amb un món millor. Vaig somiar amb un món en el qual a totes les persones ens ensenyessin a estimar-nos i respectar-nos, primer a nosaltres mateixos i després al proïsme. A acceptar-nos amb els nostres defectes i les nostres virtuts.

Vaig somiar amb un món en el qual totes les persones tenien les mateixes oportunitats d'aprendre i estudiar, independentment de si vivien en una barraca o en una mansió, sense importar l'origen ètnic-social de la teva família.

Vaig somiar amb un món en el qual totes les persones podien arribar a aconseguir una feina digna que els permetés ser independents econòmicament i complir els seus somnis.

Vaig somiar amb un món en el qual totes les malalties podien ser curades. En les que tothom tenia accés a la sanitat, on atenien a tots els pacients per igual, on els casos greus eren tractats amb prioritat i es detectaven a temps totes les malalties mortals per poder curar els cossos abans que arribés la fi.

Ahir a la nit vaig somiar amb un món en el que era igual el país del que venies, perquè totes les persones d'aquest món eren tractades igual sense importar la seva edat, el seu sexe, el seu color de pell, el seu idioma o els diners que portessin a la butxaca.

Vaig somiar amb un món en el que els diners eren només diners, i tenir més o menys no canviava els valors, ni dignificava als que el posseïen ni menyspreava als que no en tenien.

Vaig somiar amb un món en què les relacions es basaven en l'amor. I on tothom acceptava i respectava la vida sexual i sentimental de tots i cadascun, sense jutjar, sense menysprear. Unes relacions de parella sanes, mai basades en la toxicitat, les lluites de poder o la dominació d'un sobre l'altre.

Vaig somiar amb un món en què no existia la paraula masclisme. En el qual les dones eren lliures, podien vestir com elles volien i no eren jutjades. Un món en el qual no es culpabilitzava a les dones ni pel seu físic, ni per les seves idees, ni pel seu comportament. Vaig somiar en un món en què no existia la violència. Vaig somiar amb la igualtat salarial...

Ahir a la nit vaig somiar amb un món en el qual els nens i nenes eren feliços, no existia el treball infantil, ni la violència, ni els abusos sexuals. Vaig somiar amb un món en què cap nen havia de viure i patir la guerra. Vaig somiar que tots podien llegir, jugar, aprendre, estimar-se...

Vaig somiar amb un món en què les empreses creaven vehicles elèctrics i que respectaven al medi ambient.

Vaig somiar amb un món en el qual no es destruïen selves ni boscos per incendis provocats per persones, ni per robar-los la fusta, la llar i el menjar als animals que hi vivien allà.

Ahir a la nit vaig somiar amb un món millor, i en despertar, vaig mirar al cel i vaig demanar que algun dia aquest somni es faci realitat.

 

L'equip de Món Net i Verd, S.L. els desitja unes Bones Festes plenes de pau, amor i felicitat i un Feliç Any Nou 2019. Com cada any l'import dels regals nadalencs per als clients, es dipositarà en les ONGs Creu Roja i Metges sense Fronteres.

Continuar leyendo
2097 visitas

Conservació, neteja, brillantor i polit de terres de terratzo

Conservació, neteja, brillantor i polit de terres de terratzo

Els Terres de Terratzo són revestiments de ciment endurit prefabricats en rajoles de diferents dimensions (30 x 30 o 60 x 60 cm) o in situ en superfícies contínues.

En la seva confecció es disposen en la seva superfície: àrids petris com marbre o altres pedres triturades conglomerades, amb ciment hidràulic, adicionándole pigments que proporcionen la coloració de fons com a color dominant i que caracteritza el terra de l'habitació o el sector on es col·loca.

La superfície posteriorment es pulimenta.

El terratzo és un dels materials utilitzats tant en exteriors com en interiors d'edificis, i que menors problemes de conservació presenta.

La barreja de pedres naturals i marbre produeix una àmplia gamma de colors i motius. Com el formigó, el terratzo resulta excepcionalment resistent, sobretot quan s'ha premsat de forma hidràulica.

És de summa importància l'existència de juntes de dilatació resoltes mitjançant bandes de llautó amb un gruix mínim d'1 mm i una alçada en l'ordre dels 2,5 cm formant quadres en el paviment.

La superfície ha de quedar perfectament plana i sense que es mogui cap peça, en donar suport sobre una base de sorra i ciment. Si alguna rajola es desplaça lleugerament en algun dels seus vores, pot indicar fuita d'aigua en alguna conducció sanitària o de calefacció que corre per sota.

El terratzo fabricat in situ tenir el seu auge en les dècades de 1960 i 1970.

Avui dia es prefereix la col·locació de terratzo en rajoles.

Recomanacions per a la seva correcta conservació:

1. Utilitzar protectors per potes de taules i de cadires: a més de protegir el sòl del desgast per ratllades, frenarem el contacte amb el terra i evitarem així els grinyols pel moviment.

2. Posar catifes i màrfegues en punts estratègics: no només protegeixen el sòl sinó que també li donen un aspecte acollidor a llars i oficines. Les catifes no cal associar-les només al hivern, hi ha moltes de diferents textures com el bambú, el cànem, etc., que també són aptes i ideals per a l'estiu.

3. Col·locar protectors sota de les plantes: la calç de l'aigua s'acumula i juntament amb la humitat creen cèrcols foscos molt difícils d'eliminar en una superfície porosa i absorbent com és el terratzo.

4. Netejar amb mopa, millor que amb escombra: l'escombra ratlla i provoca esgarrapades a terra, i a més escampa les partícules de pols per l'aire. Utilitza millor una mopa amb esprai especial per recuperar la brillantor dels sòls de terratzo.

5. Recollir els líquids vessats al més aviat possible: el terratzo és un sòl porós que absorbeix ràpidament el producte i això no només provoca una pèrdua de brillantor, sinó les antiestètiques taques. Especial cura amb les begudes gasoses, vins o begudes alcohòliques, i si tens animals de companyia, amb els vòmits, orins i defecacions, en ser àcids es mengen la brillantor de la pedra. En quant caigui algun líquid a terra assecar-lo amb paper i posteriorment amb una baieta o el pal de fregar amb aigua neta i una mica de sabó neutre. Evita el lleixiu, amb l'olor del lleixiu, els gats i gossos tornen a orinar o defecar al mateix lloc.

Com netejar el terra de terratzo

La millor manera de netejar els sòls de terratzo és barrejar aigua amb sabó líquid.

Millor amb aigua tèbia i un sabó amb PH neutre, un pal de fregar de cotó o microfibra ben net.

Per eliminar les taques evitarem utilitzar raspalls o nanes d'acer, així mateix, tampoc utilitzarem productes químics abrasius, ja que li trauríem la cera i rayaríamos tota la superfície. L'ideal és fregar la taca amb una baieta humida amb sabó neutre.

Si la taca està seca i no surt amb aigua i sabó, aplicarem amb un drap de cotó una barreja de dissolvent de pintures amb una mica d'aigua i tot seguit passarem una baieta humida amb aigua tèbia.

Evitar netejar el terra de terratzo amb:

1. Vinagre: Moltes persones recorren al vinagre com a netejador perquè és totalment natural i no tòxic. El vinagre és excel·lent en la majoria dels sòls, però mai ha de ser usat en els de terratzo. El vinagre és un producte molt àcid, el que sol ser el que ho fa un gran netejador universal, però l'àcid pot causar que s'adulterin o gravin en aquest tipus de superfície. Aquest dany és un rebot dur i normalment requerirà un polit i recollit de tot el pis.

2. Neteja amb abrasius: no utilitzar productes com el lleixiu, sal fumen, decapants alcalins, etc. Es mengen la brillantor, i fins i tot la superfície del sòl i deixen les partícules de pedra sense protecció.

Com abrillantar terres de terratzo

Per abrillantar un sòl de terratzo de forma manual i a casa, un bon truc és barrejar aigua i sabó amb amoníac. Preparem una galleda amb aigua tèbia, sabó amb PH neutre i un rajolí d'amoníac. A mesura que s'utilitzi aquesta tècnica veuràs que el terratzo augmenta la seva brillantor. L'amoníac elimina el greix del sòl.

Un altre truc és passar una mopa amb esprai de cera de terratzo. Aquest producte es pot adquirir fàcilment en drogueries o supermercats. Es pot aplicar amb mopa o bé posant un rajolí de cera dins de la galleda d'aigua tèbia amb sabó neutre i fregar amb un pal de fregar de cotó o microfibra.

Abrillantat professional

Món Net i Verd, S.L. recomana abrillantar els sòls de terratzo per a un correcte manteniment d'aquest tipus de paviments i per mantenir la brillantor natural de la pedra.

En un tractament professional es realitza una neteja exhaustiva del paviment amb decapant i sals. Posteriorment es tracten les taques amb productes alcalins suaus i si cal s'omplen les esquerdes o forats amb una pasta especial. I per finalitzar es cristal·litza terra amb una màquina rotativa amb disc de llana d'acer del nombre adequat a aquesta superfície.

Si està interessat en fer un abrillantat o cristal·litzat del seu pis, comunitat de veïns o negoci, no dubti en trucar-nos i demanar un pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
3826 visitas

COM ELIMINAR GRAFITS

COM ELIMINAR GRAFITS

En primer lloc cal identificar el tipus de superfície sobre el qual s'ha fet el grafit:

Maó, pedra, formigó, alumini apartador, caixes de serveis públics i pals, senyals de trànsit, parades d'autobusos, paviment, fusta i vidre són només alguns dels materials que tenen en comú, la presència de grafits a la seva superfície; aquestes superfícies poden ser llises o texturitzada i algunes estar pintades amb material protector.

Mentre que la majoria de grafits es fan amb pintura en aerosol, han proliferat els grafits que utilitzen marcadors, adhesius (adhesius), betum i els productes de decapatge per donar un efecte de decoloració.

Recordeu que l'ideal és remoure-ho quan s'identifica perquè el temps de permanència del grafit generalment impacta la facilitat amb què es pot treure, a major temps, més dificultat.

Amb l'anterior queda clar que depenent de la substància a ser eliminada, cada superfície requereix o respon millor a un mètode particular.

En segon lloc cal seleccionar el mètode d'eliminació del grafit:

Opció A) Pintar la superfície:

El procediment més econòmic és el d'utilitzar pintura per cobrir un grafit, utilitzat especialment en superfície llises i pintades, com parets blanques, o extenses façanes, fins i tot en llocs on permanentment estan pintant.

Opció B) Removedor químics:

Els removedor químics varien entre si, però en general el més fort i ràpid és el conegut dissolvent. Recordeu que usualment el resultat és poc estètic si no l'elimina completament, el pot utilitzar per a zones petites, assegurant sempre de provar la reacció del material abans de començar la seva utilització. No es recomana per a superfícies pintades, funciona millor en pedra o granit.

Per a treballs petits, com treure la pintura d'aerosol i marcadors dels pals de llum i caixes de serveis públics, utilitzeu un producte d'eliminació de grafits o pintades i l'aplica a la superfície amb un drap escorrent vigorosament, per a aquests casos els productes disponibles en supermercats poden ser suficient, per a grans treballs segurament requerirà un producte industrial i l'aplicació professionals.

Opció C) Rentat a pressió:

És un dels procediments més utilitzats pels professionals, es fa amb una màquina d'aigua a pressió tipus KARCHER, combinada amb un dissolvent específic per remoure grafits. Cal aplicar el producte químic en primer lloc, ja sigui en pasta, esprai, líquid o gel, i deixar-lo actuar, mirar l'etiquetatge del producte, com a mínim es recomana 5 minuts. A continuació apliquem l'aigua a pressió amb la màquina. L'aigua calenta és útil per eliminar el grafit de les superfícies metàl·liques. En altres superfícies pot provocar una ràpida evaporació del dissolvent del producte, reduint la seva eficàcia.

Opció D) Netejador amb raig de sorra:

Els netejadors amb raig de sorra són netejadors a pressió poderosos que llancen una barreja d'aigua i sorra per netejar una superfície. Hi ha diferents tipus de netejadors amb raig de sorra, així que has d'assegurar-seleccionar un apropiat per treure grafit. Tingues en compte que aquests aparells també poden treure la pintura subjacent, així que generalment hauràs usar-los sobre una superfície plana.

 • Pots fer servir netejadors amb raig de sorra per netejar una àmplia varietat de superfícies, incloent ciment, metall, maó, paleta i fusta.
 • Els netejadors amb raig de sorra poden ser erosius. Vés amb compte si els fas servir sobre pedra vella, maó i fusta, ja que poden accelerar el deteriorament de les superfícies poroses.
 • Aquests netejadors també poden treure pintura, òxid i greix.

Opció E) Mitjans de neteja de grafits alternatius:

 • La closca de nou: és una opció menys erosiva que la sorra de sílice. És menys abrasiva per a parets i estructures. Després de l'impacte contra la superfície, la majoria de les partícules de closca de nou es trenca en una pols fina.
 • Vidres de bicarbonat.
 • Cristalls de sosa.
 • Gel sec.

En tercer lloc, es recomana l'aplicació d'una capa protectora:

Hi ha dos tipus de recobriments protectors anti-grafits:

 • Temporal: És un revestiment de forma de pel·lícula desprendible protectora, que actua com una barrera per a la impregnació de la pintura a la superfície i existeixen, al seu torn, dos tipus: el de silicona amb base de dissolvent i el recobriment de polisacàrid a base d'aigua.
 • Permanent: Són bàsicament les pintures resistents a productes químics. Permeten mescles de dissolvents per pintures, tintes i colorants, deixant al mateix temps la pintura i sense afectar-se pels processos de neteja o eliminació. El principal avantatge és que són dures i impenetrables per a la pintura dels grafits.

Tots dos estan disponibles a recobriment:

 • Transparent: El recobriment transparent manté l'aspecte natural del substrat, i estan disponibles en una gamma de brillantors per adaptar-se el més possible a l'acabat original de la superfície.
 • Pigmentat: els recobriments pigmentats realitzen la doble funció d'esborrar el grafit existent i proporcionar una superfície pintada de la qual es pot ser fàcilment eliminat si torna a passar.

Tots dos recobriments es poden aplicar amb brotxa, corró i / o aerosols. Evitar sempre la polvorització en àrees amb poca ventilació.

Si necessites ajuda professional per a eliminar grafitis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres i demanar pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
1455 visitas

Com netejar i cuidar les plantes d'interior de casa teva

Com netejar i cuidar les plantes d'interior de casa teva

Les plantes d'interiors poden proveir a la nostra casa d'un aire més pur i d'una aparença més alegre, tot mentre t'ofereixen un passatemps molt agradable i que requereix de poc manteniment. Lamentablement, les fulles de les teves plantes d'interiors acumularan una capa de pols i brutícia amb el pas del temps. Si no les neteges, la pols de les fulles atraurà insectes, floridura i bacteris que s'alimenten de la matèria orgànica que conté la pols. A més, aquesta brutícia bloqueja la llum, la qual cosa dificulta que les plantes foto sintetitzin el seu aliment. Que les plantes facin la fotosíntesi és també beneficiós per a la nostra llar, ja que neteja l'aire i la torna un lloc més sa i agradable. Aprendre a netejar ocasionalment les plantes d'interiors t'ajudarà a evitar aquests problemes.

El primer que cal fer és treure les fulles mortes per facilitar la vida a les teves plantes. Un cop per setmana és suficient, encara que t'aconsellem que li facis un cop d'ull cada dia, especialment si són plantes d'interior ja que aquestes plantes solen ser més delicades i (per qüestió d'espai) estan en testos petits. Per això és que de seguida cauen les fulles i no es veuen fins que la planta s'ofega perquè li obstrueixen la terra, que és per on beu.

Com netejar les fulles de les plantes:

Esbandeix les fulles de les plantes d'interiors amb regularitat. El millor pas preventiu que pots aplicar per evitar les fulles brutes és esbandir amb aigua tèbia amb regularitat. Evita aplicar aigua freda, perquè pot causar taques a les fulles i commocionar les arrels. Recorda que gairebé totes les plantes d'interior provenen dels tròpics, pel que estan acostumades a la pluja càlida.

 • Per esbandir una planta d'interior petita: posa-la dins de la pica de la cuina. Ruixa-la amb l'aixeta directament, o bé amb un polvoritzador ple d'aigua.
 • Pots esbandir les plantes d'interiors grans posant-les en la dutxa. Les dutxes que tenen una extensió amb braç flexible funcionen molt bé per a aquesta tasca. Deixa que la planta s'escorri i s'assequi abans de tornar a posar-la en el seu lloc.

Per a una neteja estàndard, l'únic que necessites és una mica d'aigua. Segons el tipus de fulla que tingui la teva planta, hauràs de netejar les fulles de les plantes d'una manera o d'una altra:

 • Plantes de fulla gran: neteja usant una baieta de microfibra mullada en aigua o algun altre producte de neteja alternatiu.
 • Plantes de fulla petita: Quan la fulla és molt petita no cal netejar-la fulla a fulla. El millor sistema és polvoritzar una mica d'aigua per sobre amb un vaporitzador, i sacsejar-la suaument.
 • Plantes de fulles vellutades: Utilitza un raspall de truja o pèl suau per fregar-les amb delicadesa, ja que el drap normal, com tenen relleu, no les neteja bé. Igualment, pots mullar-lo en producte o no, perquè per treure la pols amb el raspall ja n'hi ha prou.
 • Plantes amb flors:No es toquen! Les flors són molt delicades i no cal fer res més que treure-les quan estan seques, perquè no caiguin en la terra i ofeguin a la planta sencera.
 • Plantes amb espines tipus cactus: En aquests casos el millor és passar un pinzell o un raspall de dents que ja no serveixi, mullat en aigua, per fregar la seva superfície delicadament, per sobre de les espines.

Evita utilitzar productes comercials per donar brillantor a les fulles. Aquests productes tapen els porus de les plantes i a més reflecteixen la llum del sol que necessita per realitzar el seu procés de fotosíntesi.

Dóna-li més brillantor a les teves plantes utilitzant una sèrie de productes casolans:

 • Plàtan, cervesa o llet: Perquè les fulles de les plantes quedin precioses i amb una lluentor espectacular, prova a fregar-les amb l'interior de la closca d'un plàtan o amb un drap mullat en una mica de llet o de cervesa. Pel que sembla, l'ordi és beneficiós per a les plantes i els dóna vigor. Una altra opció per netejar les plantes és amb llet. Els donarà brillantor i, a més, resulta que la llet sencera és un excel·lent fungicida, de manera que podràs prevenir l'aparició de fongs en les teves plantes. La proporció ideal és d'una part de llet per cada deu d'aigua.
 • Vinagre: El vinagre també és ideal per netejar les fulles de les plantes ja que funciona pràcticament per a tot, per això et recomanem que adoptis el vinagre entre els teus productes de neteja. Per econòmic, per la qual ecològic i per la seva capacitat de retornar-li la brillantor a pràcticament tot, incloses les fulles de les teves plantes. En un vaporitzador posa una barreja d'aigua amb una mica de vinagre i procedeix a netejar les fulles com t'hem explicat segons el tipus de fulla.
 • Oli d'oliva o una solució suau d'aigua sabonosa: Aclareix-les bé després. Aquesta operació no has de realitzar-la en les plantes que tinguin fulles arrissades o amb pèls.
 • Assecador: Per treure la pols als rams de flors seques i que estiguin sempre nets. Passa amb molta cura l'assecador de cabells amb aire fred o tebi. Després, aplica una mica de laca pel cabell. Li donarà brillantor i evitarà que s'acumuli més pols.

Finalment, pots reforçar el vigor de les teves plantes en general afegint a l'aigua o directament a la terra aquests suplements naturals per cuidar les plantes:

 • Pòsit del cafè: Serveix com a adob per a plantes, especialment Hortènsies, Azalees i Orquídies, ja que augmenta el nivell d'acidesa del sòl, que és el que necessiten aquestes espècies. Barreja el pòsit del cafè amb la terra per aconseguir aquest efecte. Encara que vés amb compte, si veus que les fulles comencen a ressecar per les puntes és que t'has passat amb el nivell d'àcid.
 • Closca d'ou: Perquè augmenta els nivells de calci de les plantes i els dóna força. Trosseja un parell de closques d'ou i col·loca-sobre la terra al voltant de la planta.
 • Infusió de te fred: Fes-te un te i afegeix-ho a l'aigua de reg, les propietats antioxidants del te passaran a la terra i serviran de reforç a les teves plantes. A més, el te prevé la presència de fongs. Una altra manera de fer-lo servir és barrejant directament el contingut de la bosseta amb la terra de les teves plantes.
 • Terra salada: Un truc perquè les fulles de les teves plantes llueixin més brillants consisteix a afegir una mica de sal refinada a la terra del test.
Continuar leyendo
4077 visitas

Aspiradores

Aspiradores

Hi ha diverses classes d'aspiradores, però aquesta guia útil et pot ajudar a triar.

Consells útils

 • Les aspiradores sense bossa poden provocar al·lèrgies i asma.
 • Les aspiradores verticals poden ser massa pesades per a la gent gran o per a aquells amb alguna dificultat física.
 • Les aspiradores sense cable, en general, no compten amb bateria suficient com per netejar una casa sencera.

Les aspiradores són un dels artefactes més pràctics que s'han inventat. No només brinden un mètode efectiu per netejar el terra, sinó que, a més, purifiquen la qualitat de l'aire i redueixen el risc de contraure reaccions al·lèrgiques. De fet, la Xarxa Espanyola d'Aero biologia recomana passar l'aspiradora a mínim un cop per setmana com a mesura preventiva en aquelles llars on habitin persones al·lèrgiques a la pols, al pol·len i altres substàncies. No obstant això, amb l'arribada de dissenys millorats cada any, triar l'aspiradora més adequada per la teva llar i estil de vida pot ser una tasca difícil.

Et presentem una breu guia sobre els tipus d'aspiradores més importants i et descrivim alguns avantatges i desavantatges de cada model.

Aspiradores sense bossa vs. Aspiradores amb bossa

Aquests aspiradors són els tradicionals i més habituals a les cases. Estan formats per un cos rígid, ruedasy poden contenir bossa de paper d'un sol ús, reutilitzable o un dipòsit per recollir la porqueria. Tenen diferents raspalls per a totes les superfícies i un llarg tub per accedir a tots els racons.

Funcionen en totes les superfícies, arriben a tot arreu, la potència de aspirat és bona i tenen una gran capacitat.

Una de les decisions més importants és l'elecció d'un model d'aspiradora amb o sense bossa.

Tradicionalment, les aspiradores es van anar dissenyant amb bosses per recollir i emmagatzemar la pols i la brutícia acumulats que requereixen d'un canvi regular. El cost de comprar bosses noves implica un desavantatge per al pressupost; no obstant això, és un gran avantatge no haver de netejar o buidar el filtre tan seguit com amb les aspiradores sense bossa.

Els models d'aspiradora sense bossa s'han tornat populars en els darrers anys, ja que acumulen la brutícia de manera que puguis després llençar a les escombraries. Molta gent veu aquesta com una opció fàcil i, d'alguna manera, també és una opció més barata. No obstant això, buidar la bossa de l'aspiradora de manera manual no és una solució si hi ha persones al·lèrgiques vivint a casa: si no buidem la brutícia de manera correcta, ¡podem crear més embolic del que hi havia abans! Es recomana evitar l'ús de les aspiradores sense bossa si algun membre de la teva família és asmàtic o al·lèrgic a la pols.

Aspiradores verticals

Les aspiradores verticals ofereixen una extracció més potent per a terres de moqueta o tapisseries, ja que, en general, tenen major capacitat que els models cilíndrics i són ideals per a les famílies nombroses. El raspall és de gran utilitat per facilitar la succió de residus com cabells a les catifes, així que són també una molt bona opció per a les llars amb mascotes.

A més del que s'ha dit, hem de considerar que les aspiradores verticals tendeixen a ser més pesades, i, per tant, més complicades de maniobrar. Són més difícils d'utilitzar en les cantonades o sota dels mobles i tampoc poden usar-se fàcilment a les escales, de manera que potser no són les ideals per a les cases amb més d'una planta.

Aspiradores cilíndriques

Els models d'aspiradores cilíndriques vénen dissenyats amb rodes per facilitar el seu recorregut d'habitacions i escales durant la neteja. A més, generalment aquestes aspiradores són més lleugeres, i la seva grandària compacta permet que sigui fàcil guardar-les, el que les fa útils per a les persones grans o aquelles amb alguna dificultat física. No obstant això, aquests models no sempre tenen els accessoris adequats per a la neteja de diferents tipus de superfícies.

Aspiradores sense cable

A aquests models se'ls coneix freqüentment com "aspiradores escombra" a causa de la seva forma. Operen amb un sistema de bateria recarregable, es pot extreure la bateria i carregar-la o connectar-se directament a la corrent. La seva forma és vertical, amb un dipòsit i filtre fixa. Els models més poderosos poden operar per més temps sense ser recarregats, però aquests tipus d'aspiradores, en general, són convenients per a una neteja ràpida de les parts de la casa que més es fan servir, com la cuina. El millor d'aquests aspiradors és que són molt manejables i còmodes, a punt per passar-los en qualsevol moment sense esforç. El problema és que l'autonomia encara és escassa, no aspira totes les superfícies i la capacitat del dipòsit és bastant petita. Són molt sorollosos.

Aquestes aspiradores són aptes per a les persones grans o amb alguna dificultat física perquè són més lleugeres i més fàcils de maniobrar. En termes generals, és millor considerar les aspiradores sense cable com una eina complementària.

Aspiradores a mà

Els aspiradors de mà són més un complement que un substitutiu de l'aspirador tradicional. És perfecte per netejar el cotxe, caravanes, alguna zona concreta de la casa, treure pols o pèls de la roba, etc. En general són útils per a espais petits o de difícil accés. Com els aspiradors escombra, poden funcionar amb cable o amb bateria recarregable. No té borsa, sinó un petit dipòsit que hauràs buidar després de cada ús.

Vaporetta o aspirador de vapor

L'aspiradora a vapor és una manera revolucionària i altament efectiva de netejar la casa, usant vapor a una temperatura alta per eliminar la brutícia. Gràcies a la calor, també remouen un gran percentatge de bacteris nocius. Aquestes aspiradores són molt útils a l'hora de netejar catifes i rajoles sense necessitat de contractar un servei de neteja professional.

En general, els models de l'aspiradora a vapor es presenten en forma d'aspiradora vertical. Encara que també hi ha el model compacte per netejar pisos i una altra varietat de superfícies com rajoles, finestres, tapisseria i fins i tot el forn.

L'avantatge de l'aspiradora a vapor és que moltes vegades reemplaça l'acció de netejar el pis amb la tradicional pal de fregar i la galleda que cal traslladar d'un costat a un altre en la tasca de la neteja de la llar.

Depenent del model, en alguns casos, omplir el tanc d'aigua neta només una vegada no n'hi ha prou per efectuar la neteja a vapor d'una habitació. Un inconvenient a tenir en compte és la capacitat reduïda del tanc d'aigua que requereix ser recarregada amb freqüència.

Aspiradora robot

La tecnologia moderna ha produït les aspiradores robot, que poden programar-se per netejar una àrea determinada. Vénen equipades amb sensors que detecten obstacles per evitar qualsevol col·lisió. Són els últims en arribar, els preus són alts, el dipòsit petit i no són molt útils en espais petits o amb molts obstacles.

L'aspiradora robot té molts avantatges, especialment, per a les persones amb un ritme de vida agitat: pots configurar l'àrea que vols netejar fins i tot quan no estàs a casa! A més són molt silenciosos. No obstant això, alguns argumenten que no es pot aconseguir el mateix nivell de neteja en els espais reduïts.

Aspirador central

El trobaràs a les cases més modernes o en algunes oficines, i és que el sistema d'aspiració central és el més. Per netejar has de connectar una mànega a les diferents preses que hi ha distribuïdes per tota la casa i donar-li a l'interruptor. El motor sol estar aïllat, amb el dipòsit. És net, silenciós, molt pràctic, el desavantatge és que suposa una inversió inicial molt cara, encara que sol valer la pena, sobretot en grans oficines o despatxos amb moqueta.

Aspiradora de motxilla

Els aspiradors de motxilla són molt silenciosos i funcionen sense cables molestos. Es col·loquen a l'esquena com una motxilla i gràcies a això es poden utilitzar sense problemes, fins i tot per netejar oficines molt transitades.

Es poden transportar còmodament a l'esquena i pesen poc. El seu ús està especialment recomanat en llocs massa estrets per a una aspiradora comú: cinemes, teatres, autobusos, avions, escales d'hotels, oficines o habitacions molt plenes.

Aspiradora d'aigua

També hi ha les aspiradores d'aigua. La idea és senzilla, fer passar la pols o matèria aspirada per un remolí d'aigua carregada en un dipòsit interior. Això ajudaria tant als filtres convencionals com HEPA, a una major retenció de residus i àcars. A més, no s'aixeca pols a netejar el filtre ni al buidar el dipòsit. Una cosa molt d'agrair per a les persones amb al·lèrgies.

L'ambient queda net i fresc, lliure de partícules normalment resistents als aspirats. Aquest tipus d'aspiradores es poden passar sobre les mateixes superfícies que les sense filtre d'aigua i fins i tot un altre tipus de superfícies. Algunes fins i tot poden aspirar tant sòlids com humitats.

Finalment, dir-vos que el manteniment per a aquestes aspiradores ha de ser més rigorós. El dipòsit d'aigua necessita neteja gairebé permanent, ja que així evitem l'aparició d'humitats o floridura en els orificis del filtre. També cal canviar aquest filtre d'aigua segons les indicacions del fabricant, perquè l'aspiradora no perdi potència.

Altres consells per triar una aspiradora

Es recomana provar les aspiradores al local, si és possible, i aixecar-les del sòl per comprovar el pes, així com estendre el cable de corrent per tenir una idea de l'abast. És probable que també vulguis comprovar quines eines de neteja vénen amb el model, i no t'oblidis d'activar-per comprovar si és massa sorollosa! Abans de comprar, és convenient realitzar aquestes simples proves per corroborar si les característiques s'ajusten a les teves necessitats.

Continuar leyendo
1454 visitas

Consells per a netejar parets

Consells per a netejar parets

Per allargar la vida de la pintura de les teves parets és important seguir aquests consells. Començarem raspatllant les parets, per a això necessitaràs un raspall de sostres atrapa teranyines. Si no disposes d'un, renta a fons l'escombra normal de casa, amb aigua i producte per a eliminar totes les restes de pols i borrissol i deixa-la assecar. No la utilitzis en humit. Tampoc t'aconsello un drap, ja que refregará la pols.

Amb el atrapa teranyines o l'escombra neta i seca, dóna-li als racons, ja que és on es crien els animalons com les odioses aranyes. És important fer-ho com a mínim cada tres mesos.

Un cop raspatllades les cantonades i les parets, pots començar a tractar les taques. Per eliminar dibuixos de retolador o de llapis, aplica pasta de dents i frega amb compte amb una esponja humida. Pot ser una esponja de les dels plats o bé una esponja màgica (les venen en els supermercats i són de color blanc i específiques per eliminar tinta i taques de tot tipus a les parets).

En les taques o la brutícia que es forma al voltant dels endolls i de les llums, prepara una pasta amb bicarbonat i vinagre a parts iguals i afegeix unes gotes de llimona.

Frega amb una esponja humida i passa finalment una baieta suau per retirar el producte i netejar la zona. Si la pintura t'ho permet, passa la baieta per tota la paret.

Quan netegem les parets de casa, és un bon moment per aprofitar i rentar també les cortines. T'aconsello que quan les rentis dins de la rentadora tinguin folgança, és a dir, que no fiquis totes a l’hora, sinó de dos en dos, i que hi hagi prou buit a la rentadora perquè no s'espesseixin i s'arruguin en excés. Quan hagi centrifugat la rentadora, les penges al moment i les estires bé de les costures. Deixa que s'assequin a l'aire, si pot ser, ventila la casa perquè s'assequin ràpid i no agafi humitat la casa. Un cop seques, si han quedat arrugues, passa el vapor de la planxa.

Si afegeixes un raig de vinagre i una cullerada de bicarbonat al detergent, els colors t'ho agrairan i quedaran més intensos i brillants.

Els quadres a l'Oli pots netejar-los tallant una patata i fregant-los amb cura, després passa paper absorbent i eixuga'ls. Els marcs de fusta els pots netejar amb oli i vinagre a parts iguals.

Si necessites ajuda o qualsevol altre consell, no dubtis a trucar-nos.

Continuar leyendo
2536 visitas

Consells de neteja si tens mascotes

Consells de neteja si tens mascotes

Has de tenir en compte que a les nostres mascotes cal raspatllar-les sovint, ja que així eliminem el pèl sobrant, que en cas contrari, caurà a terra  ia la resta de superfícies de la casa pel seu pes natural.

Quan surtis a passejar al teu gos al carrer, aprofita per portar-te el seu raspall i una bossa on llençar els pèls i realitza aquesta operació, només et portarà uns 5 o 10 minuts, que t’evitaran escombrar i fregar més la casa.

És important rentar les nostres mascotes amb un xampú anti puces, però no ho facis molt sovint, doncs elimines la seva protecció natural.

Si vols fer-ho tu mateix has de posar en un bol: una tassa d'aigua calenta, un quart de tassa de sabó dels plats, i un quart de tassa de vinagre blanc, barreja bé i recorda al rentar-lo deixar actuar 5 minuts i evita que li caigui als ulls. Per fer-ho més efectiu pots afegir dues cullerades de la fórmula que t’indico més avall.

Una altra de les coses que ens preocupa són les olors, recorda, si encara es fan pipí a casa, no tirar lleixiu a l'aigua de fregar o a terra, ja que el lleixiu els activa l'olfacte i les ganes de fer-ho al mateix lloc, si aclareixes amb vinagre és més efectiu i eficaç.

Per recollir els pèls dels seus llits, dels nostres llençols, dels sofàs, etc. t'ajudarà posar-te un guant de làtex i anar arrossegant el pèl cap a la boca de l'aspirador.

Molt important, quan rentis els seus llits, mantes, tovalloles, etc., recorda aspirar bé abans de ficar-les a la rentadora, si no vols obstruir el filtre.

Recorda que si el llit és de dimensions importants, l'has de rentar en una rentadora industrial, ja que si per contra, utilitzes una rentadora domèstica de 6 a 9 quilos, pots fer-la malbé al centrifugar.

En comptes de suavitzant afegeix vinagre a la rentadora, avivarà els colors i els protegirà de les puces.

Per eliminar i evitar el contagi de puces, bull dos gots d'aigua amb dues rodanxes de llimona durant 15 minuts, afegeix mitja tassa de romaní sec, deixa reposar 20 minuts, i afegeix dues cullerades al seu xampú, col·loca la resta en un esprai i ruixa tots els llocs que vulguis protegir.

En èpoques de contagi, també pots posar un mocador ruixat amb la barreja en la seva corretja per protegir i repel·lir els insectes.

Continuar leyendo
1550 visitas

30€ DE DESCOMPTE EN EL RENTAT DEL TEU COTXE

30€ DE DESCOMPTE EN EL RENTAT DEL TEU COTXE

30€ DE DESCOMPTE EN EL  RENTAT DEL TEU COTXE

Continuar leyendo
2863 visitas

Neteja de mobles

Neteja de mobles

L'entrada del bloc d'avui la dedicarem a la neteja de mobles. Primer de tot hem de saber si l'acabat dels mobles és de fusta natural o bé és de qualsevol altre tipus d'acabat plastificat, de melamina, etc. que es pugui netejar en humit.

Neteja de mobles de fusta

En primer lloc, hem de retirar la pols i la brutícia. Ho farem amb una baieta lleugerament humida, aquesta pot ser ecològica o de cotó. Assegura't que no deixi anar borrissol. Si ho fas així, la pols el atrapes més fàcilment.

Si la doblegues en quatre parts, tal com es veu a la foto que serveix d'exemple, t'evites haver d’aclarir-la constantment, i pots netejar amb ella per les seves vuit cares. Et serà més fàcil i no arrossega la pols d'un costat a un altre.

A continuació prepararem una barreja d'oli d'oliva i vinagre a parts iguals i afegirem una cullerada de suc de llimona.

Barrejarem molt bé i ho aplicarem amb la baieta, primer en cercles per estovar la brutícia, i després a favor de les vetes de la fusta.

Per als racons t'ajudarà un pinzell o una brotxa suau.

Si té parts més castigades, sobretot en les de taules, sòcols, etc., et serà útil posar la barreja i deixar-la actuar per unes hores.

Si queden restes, aixuga amb un drap sec de cotó. No cal aclarir la barreja.

Neteja de mobles d'acabat plastificat, melanina, etc.

En els mobles lacats, de melamina i similars, pots actuar igual, però canviant la solució per un netejador de PH neutre, per exemple amb Norit.

T'aconsello tancar les finestres per evitar que el sol els decolori i també evitar que entri la pols. Recorda que deu minuts són suficients per ventilar una habitació.

Continuar leyendo
1765 visitas

Neteja de superfícies de marbre

Neteja de superfícies de marbre

El marbre és una pedra natural, i en contra del que podíem suposar, té una duresa mitjana i és una superfície fàcil de ratllar. Els greixos el penetren, no resisteix els àcids, ni els alcalins forts, per la qual cosa s'ha de tractar amb els productes adequats a aquesta superfície, discos suaus, vermell i blanc i llana d'acer del nº adequat, i màquina rotativa de baixa velocitat. En el color blanc s'han d'evitar les ceres doncs en penetrar quan grogueja té difícil solució.

El marbre és un material molt utilitzat a la llar i les seves principals qualitats són la seva bellesa natural i durabilitat (un terra de marbre pot durar dècades amb l'atenció adequada); Aquí hi ha algunes pautes de neteja per mantenir el teu sòl de marbre com nou.

Per fer un correcte manteniment dels sòls de marbre s'ha d'escombrar i aspirar amb freqüència. També és important la neteja en humit. Hi ha molts netejadors especials per a terres de marbre; no obstant això, hi ha alguns remeis casolans que podem emprar per restaurar la bellesa natural i la qualitat del sòl.

 1. Si el teu sòl de marbre té pegats o taques, barreja vinagre i aigua a parts iguals en una ampolla d'esprai, després prepara una galleda d'aigua calenta i un pal de fregar sec. Ruixa el terra amb la solució que hem preparat amb el vinagre i tot seguit humiteja el pal de fregar en l'aigua calenta i frega el terra.
 2. Si el sòl es troba molt brut pel pas diari de les persones, l'ideal és fregar amb una barreja d'aigua i aigua oxigenada (1 got d'aigua oxigenada per 12 gots d'aigua).
 3. Si el marbre és blanc, no és convenient utilitzar sobre ell cap cera. Les ceres només creen una capa greixosa que si no es manté constantment, deixarà veure petjades i moltes marques més.
 4. Si el sòl té senyals negres de talons, sabates o betum, pots ruixar una mica de desengreixant o sabó de fregar sobre una tovallola neta i fregar directament al punt. Després d'això, s'aclareix l'àrea amb aigua.
 5. Si es vessa alguna cosa sobre aquest tipus de sòls, s'ha de netejar immediatament, sobretot els productes àcids com sucs, menjar, begudes ensucrades. Posa sempre un posa gots per evitar que es creïn cèrcols d'humitat en el marbre i protegeix les potes dels mobles amb topalls per evitar ratllades al moure'ls.
 6. Les catifes o moquetes són unes excel·lents aliades dels sòls de marbre ja que el protegeixen de rascades i marques; l'estoreta de l'entrada de casa, protegeix un 50% el deteriorament del sòl de marbre.

Com eliminar taques en els sòls de marbre:

 1. Taques orgàniques: te, cafè, refrescos, sucs, etc.:Amarar amb peròxid o, si no amb pasta de dents un drap de cotó o un tovalló de paper i afegir unes gotes d'amoníac. Posar sobre la taca i deixar aplicar tota la nit. Després retirar i netejar amb aigua.
 2. Si es tracta de suc de fruites àcides o begudes ensucrades, s'han de netejar immediatament, ja que l'àcid que tenen aquestes begudes ataca a la lluentor i se la mengen deixant la superfície mat i opaca.
 3. Taques d'oli, mantega, cremes, locions, etc.:S'ha de netejar immediatament. Afegir a la taca o cèrcol una mica de pols talcs o farina. I després retirar-la i netejar-la amb aigua calenta i de fregar o amoníac. La farina o el talc absorbeixen el greix.
 4. Taques de calç de l'aigua:Per a les taques blanques que queden quan es posen testos directament a terra, o pots humits al taulell del lavabo es pot aplicar també talc o farina, o netejar-se amb acetona o dissolvent.
 5. Taques d'òxid:L'ideal per eliminar l'òxid en les superfícies de marbre és un removedor de taques d'òxid comercial. Segueix les instruccions i després d'utilitzar el producte, retira i neteja la superfície amb aigua, si no ho fas, aquests netejadors poden atacar la capa superficial i eliminar la brillantor.

Com netejar les juntes:

Aquests llocs pel seu desnivell, són els ideals per a l'acumulació de bacteris i brutícia; per a la correcta neteja agafa una raspall de dents, humiteja’l amb aigua calenta i afegeix una mica de detergent neutre i raspatlla entre les juntes, els residus restants s'eliminen amb una tovallola neta i abans de passar a la següent àrea.

Com netejar els taulells o mobiliari tocador de bany de marbre o poli marbre:

Si el taulell de la cuina o el teu moble de bany es troben molt deslluïts i amb un aspecte opac i vell, podem millorar-lo abocant un grapat de sal sobre la superfície i fregant després amb un drap humit, deixar actuar per 5 minuts i després aclarir bé amb aigua i assecar amb un drap.

Neteja i abrillantat profesional:

Món Net i Verd, S.L. recomana abrillantar els terres de marbre cada dos anys per a un correcte manteniment d'aquest tipus de paviments i per mantenir la brillantor natural de la pedra.

En un tractament professional es realitza una neteja exhaustiva del paviment amb decapant i sals. Posteriorment es tracten les taques amb productes alcalins suaus i si cal s'omplen les esquerdes o forats amb una pasta especial. I per finalitzar es cristal·litza el terra amb una màquina rotativa amb disc de llana d'acer del nombre adequat a aquesta superfície.

Si està interessat en fer un abrillantat o cristal·litzat del seu pis, comunitat de veïns o negoci, no dubti en trucar-nos i demanar un pressupost sense compromís.

Continuar leyendo
7028 visitas

QUE NEVI

QUE NEVI

Avui neva amb freqüència i a estones surt el sol,

Abans era així com estava aquest cor,

Ara s'ha instal·lat en aquesta casa la il·lusió,

La música, els petons i les nadales dels nens que canten la nostra cançó.

Hi ha persones que van estudiar molt i es van haver d'anar a països llunyans on feia molt de fred i parlaven altres llengües.

Hi ha persones que es van quedar aquí treballant en alguna cosa per a la qual no tenien experiència i van haver d’aprendre-ho tot de nou.

Hi ha persones que van tenir fills sense tenir parella,

N'hi ha que estan junts i no obstant això estimen a altres persones,

N'hi ha que s'estimen i no són res,

I hi ha els què estan buscant a qui estimar.

La vida és més senzilla del que sembla,

Viu amb paciència, sigues fort i creu en tu mateix.

I si vol nevar, que nevi i ens agafi on vulgui,

Mentre estiguem tots junts, ja pot ploure, tronar o nevar,

Ja pot cobrir-se tot de blanc i de fred,

Que nosaltres estem disposats a veure-ho tot de color.

Ara el nostre somriure arriba molt abans i acompanya als nostres cors allà a on vagin,

No importa el lluny que puguin arribar.

L'equip de Món Net i Verd, S.L. els desitja unes Bones Festes plenes de pau, amor i felicitat i un Feliç Any Nou 2017.

Com cada any l'import dels regals nadalencs per als clients, s'ha de dipositar en les ONG Fundació Arrels "Cap persona dormint al carrer" i Metges sense Fronteres.

Continuar leyendo
1321 visitas

Tractament de neteja de Sòls Pan DOMO

Tractament de neteja de Sòls Pan DOMO

Renovar-se o morir. Si en una altra entrada del nostre bloc parlem dels sòls de microciment o els de resina epoxi, el Pan DOMO, arriba per fer una fusió entre tots dos i crear una nova tècnica decorativa.

Pandomo és el nom que rep el microciment per paret i terra de la multinacional alemanya Ardex, especialitzada en sistemes i morters tècnics.

El PANDOMO d’ARDEX és un sistema de decoració modern pel disseny de superfícies, que deixa obertes totes les possibilitats del concepte arquitectònic. Es pot utilitzar tant per a terres, sostres o parets.

Pandomo Wall - per parets

Amb una gamma infinita de colors a escollir, és un revestiment continu, d'altes resistències i altament decoratiu al que se li pot donar un toc estètic totalment al gust: Llanejada suau, emulant pedra, totalment llis, bitò, etc.

Es pot aplicar directament sobre ceràmica ja col·locada en un bany o cuina, en un gruix tan sols de 2 a 3 mm i gairebé sense fer pols, amb el mínim d'obra i així i ofereix unes prestacions molt elevades tant tècniques com estètiques.

Pandomo K2 - per a terres

És l'opció per crear un sòl continu, sense cap tipus de juntes que combinat amb àrids seleccionats de quars ens ofereix bones prestacions antilliscants i al desgast. Molt utilitzat tant en ús particular com a nivell comercial, per la seva resistència a l'alt trànsit.

PANDOMO TerrazzoPlus i PANDOMO TerrazzoMicro són les més recents innovacions dins de la gamma dels productes PANDOMO. Amb PANDOMO TerrazzoPlus i PANDOMO TerrazzoMicro es creen superfícies per a terres homogènies i altament transitables amb un aspecte únic de Terratzo. Els dos sistemes ofereixen noves perspectives per al disseny de sòls amb més rapidesa i economia.

Amb tan sols un gruix de capa de 5 mm, PANDOMO Floor és tan resistent com un terra de parquet d'alta qualitat o un terra de pedra natural. I a una duresa de capa de 5 mm és transitable a llarg termini com el parquet d'alta qualitat o pedra natural. Les superfícies de sòl fetes amb PANDOMO Floor són idònies per a terres radiants i tenen un color natural. La base de PANDOMO Floor és la massa d'anivellament PANDOMO K1. Si finalment el sòl es tracta amb el STEINÖL a força de cera, la superfície rep no solament un toc de reflex de seda sinó també és resistent a l'abrasió i hidròfoba.

El microciment ja no és exclusiu en locals de disseny, hotels, botigues, restaurants, etc. Ara es pot utilitzar en un bany o una paret de dormitori.

Instruccions de neteja i manteniment

Per a aquest tipus de sòls és imprescindible una bona neteja per a la seva conservació al llarg del temps.

1. En primer lloc cal evitar l'acumulació de brutícia, especialment de restes de sorra o pols, ja que ratllen la superfície, per això és útil col·locar una catifa a l'entrada i netejar-se bé els peus abans d'entrar. Posar proteccions en mobles i cadires, i evitar el desplaçament d'aquests en la mesura del possible.

2. Sempre es realitzarà un escombrat, i posterior mopejat o aspirat amb truges suaus, de la superfície per retirar la pel·lícula de pols i brutícia. Per a la mopa, cal utilitzar un esprai atrapa pols amb PH neutre.

3. En funció de les seves taques o de la seva transitabilitat, netejarem en humit aquest tipus de sòls amb més o menys freqüència. En primer lloc humitejarem el terra amb aigua neta.

4. A continuació farem servir un netejador de PH neutre per diluir en aigua i aplicar-lo sobre el terra amb el pal de fregar bé xafat. Mai utilitzarem netejadors àcids ni altament alcalins en paviments cimentosos.

5. Esbandirem el terra amb aigua neta i absorbirem l'aigua restant amb un aspirador d'aigua, ganduls o un motxo de paper.

6. Cada X temps, podem aplicar repel·lents d'aigua i oli per prevenir la penetració de la brutícia, la protecció anti taques i evitar deterioraments causats per agents químics agressius. L'aplicació d'un protector oli-hidròfug no garanteix que aquells líquids, olis i greixos que puguin entrar en contacte amb els paviments de Pan DOMO no taquin el terra, però retardaran i reduiran l'absorció d'aquestes substàncies. Per aplicar aquests productes necessitarem una màquina rotativa amb un pac blanc o amb un raspall suau. En cas de brutícia persistent, s'haurà de fer servir un pac vermell. I és molt important respectar els temps d'assecat i no trepitjar el terra fins que el porus estigui segellat del tot.

Si tens aquest tipus de sòl en el teu local, habitatge o comunitat de veïns i vols fer un tractament o manteniment habitual, demana pressupost sense compromís i els nostres especialistes valoraran quin tipus de tractament necessitarà el teu sòl.

Continuar leyendo
2881 visitas

Consells per a la neteja del forn i la campana extractora

Consells per a la neteja del forn i la campana extractora

Neteja del forn

Omple un recipient metàl·lic amb: aigua, desengreixant i una tassa de vinagre.

Escalfa el forn a foc mig i col·loca el recipient metàl·lic a dins. La idea és que la calor estovi el greix.

Després, ruixa totes les parets del forn amb bicarbonat, si pots, deixa-ho actuar tota la nit; si no pots, deixa-ho reposar un mínim d'una hora.

Frega tota la superfície amb paper d'alumini arrugat imitant la forma d'un fregall.

Per a les graelles fes una base en forma de safata amb paper d'alumini, s'impregna de la mateixa barreja anterior i es deixa actuar. Un fregall d'acer t'ajudarà per eliminar les restes enganxades.

Per evitar olors i restes de sabó, aclareix amb vinagre i com nou.

Neteja de la campana extractora

Posa diversos recipients metàl·lics (paelles, cassons, olles, etc.) amb aigua, desengreixant i una tassa de vinagre als fogons. Poseu-los a màxima temperatura fins que bullin. Deixa que per una bona estona el vapor impregni la campana extractora. Després baixa el foc, agafa els filtres i posa'ls sobre dels recipients perquè el greix s'estovi. Amb un raspall d'ungles frega el greix i aclareix amb vinagre.

Per als racons de la part alta, polvoritza amb una solució d'aigua calenta, desengreixant i una tassa de vinagre, t’ajudaràs amb un pinzell que arribi als racons.

Utilitza sempre guants i si pots, unes ulleres de protecció per als ulls.

Si és d'acer i vols que brilli, acaba fregant amb sabó sense aclarir.

Continuar leyendo
2034 visitas

Manteniment i neteja de paviments de resina epoxi

Manteniment i neteja de paviments de resina epoxi

Els paviments de resina epoxi són superfícies impermeables i contínues, sense juntes, sense porositat, tenen alta resistència fisicoquímica als detergents i sistemes de neteja habituals i acostumen a tenir colors clars o brillants. Aquestes característiques fan que s'evidenciï la brutícia que es diposita a sobre, i per això el sistema de neteja té gran importància en l'aspecte d'aquest tipus de sòl.

El component principal d'aquest tipus de paviment és la resina epoxi, un duroplàstic amb alta resistència química a: àcids diluïts, hidrocarburs, aigua i dissolvents.

Hi ha dues varietats:

 • Els paviments rugosos multicapa.
 • Els paviments autonivellants i llisos.

Els paviments rugosos multicapa

Poden ser del tipus antiderrapants, que són els que s'utilitzen en aquelles activitats que produeixen molts residus i en ambients de permanent humitat o del tipus semillisos, que s'utilitzen en vestuaris i banys.

Per a la neteja habitual seguirem els següents passos:

 1. S’escombra el terra o es mopeja per eliminar les restes sòlides.
 2. S'aplica aigua a pressió.
 3. S'aplica el producte detergent convencional o lleixiu i es deixa actuar. Si hi ha taques s'utilitza producte decapant, desengreixant o descalcificador en la dosi recomanada pel fabricant (poca quantitat) i es deixa actuar.
 4. Escombrat amb un raspall manual o bé es passa la màquina rotativa amb raspall de truges de duresa mitjana-baixa.
 5. S'aclareix amb aigua a pressió o aigua abundant.
 6. Absorció o aspiració de l'aigua amb una aspiradora d'aigua, si no hi ha pendent per al total escorregut de l'aigua. També es pot fer de forma manual amb un pal de fregar amb tires absorbents de paper o amb ganduls. Al ser impermeable, tota l'aigua que quedi sobre el sòl s'assecarà per evaporació, la qual cosa, si no s'ha eliminat correctament, produirà unes deposicions de sòlids que deixaran veure taques blanquinoses amb la forma del bassals d'aigua.
 7. També és molt recomanable la utilització de màquines fregadores amb aspiració, que realitzen totes les operacions anteriors en una sola passada.
 8. Aplicació de cera d'alta qualitat i especial per a aquest tipus de sòls, per a la conservació de la brillantor i aspecte original del sòl.

Els paviments autonivellants i llisos

Per a aquest tipus de paviments llisos es recomana la utilització de pals de fregar, esponges, draps, etc.

Per a la neteja habitual seguirem els següents passos:

 1. S’escombra el terra o es mopeja per eliminar les restes sòlides.
 2. S'aplica detergent neutre amb un pal de fregar o bé amb una màquina rotativa amb disc vermell. Si té taques o està molt brut, s'aplica un producte decapant, desengreixant o descalcificador en la dosi que recomana el fabricant (poca quantitat) i es deixa actuar.
 3. Aclarit amb aigua abundant.
 4. Absorció o aspiració de l'aigua amb esponges o amb un aspirador d'aigua, si no hi ha prou pendent per al total escorregut de l'aigua.
 5. Aplicació de cera d'alta qualitat i especial per a aquest tipus de sòls.

L'aplicació de ceres és molt beneficiosa en els sòls de resina epoxi llisos perquè:

 • Fa que el sòl s'embruti menys.
 • No és necessari aspirar o assecar l'aigua residual.
 • Retorna la brillantor a paviments vells i ratllats.
 • Protegeix d'un posterior ratllat o erosió.

Esperem que us hagi estat útil aquesta informació, si teniu aquest tipus de sòl en les vostres cases, comunitats de veïns, pàrquings, locals comercials o col·legis i voleu tenir un bon manteniment dels mateixos, no dubteu en demanar pressupost sense compromís.

 

Continuar leyendo
1435 visitas

Món Net i Verd - FacebookMón Net i Verd - Instagram Món Net i Verd - LinkedIn Bloc serveis de neteja

Mon Net i Verd, S.L., utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques.
Marqui a "ACCEPTAR" per autoritzar el seu ús o "REBUTJAR" per rebutjar-les. En aquest cas Mon Net i Verd, S.L. no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina. Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES aquí o al peu de pàgina.