monnet@monnet.es

932 761 679 • 637 587 543

Urgències:

608 438 500

  • Medi ambient

    Medi ambient

    Som una empresa de neteja compromesa amb el medi ambient

Empresa de neteges respectuosa amb el medi ambientEl nostre compromís és minimitzar els impactes ambientals que les nostres activitats puguin causar al medi ambient, buscant la millora i prevenció de la contaminació ambiental.

L'activitat que realitza Món Net i Verd, S.L. es regeix per una minimització dels riscos i els residus, i pel compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris, tant als nostres centres propis, com als centres dels nostres clients amb un compromís de col·laboració amb les seves Planes de Gestió Ambiental.

Món Net i Verd, S.L. està conscienciat en la cura i respecte del medi ambient per això realitza la separació dels residus no perillosos per a una òptima gestió, pensant en la reutilització i reciclatge del material no fungible; i també ens encarreguem de gestionar adequadament els residus perillosos.

Món Net i Verd - FacebookMón Net i Verd - InstagramBloc serveis de neteja